Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemiska bindningar Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Märit Karls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemiska bindningar Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Märit Karls."— Presentationens avskrift:

1 Kemiska bindningar Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Märit Karls

2 Kemiska bindningar Kap.4 Jonbindning Varför bildas en jonbindning? Formulera med egna ord! Vad kallas föreningar med jonbindning? Kovalent bindning (elektronparsbindning) Varför bildas en kovalent bindning? Formulera med egna ord! Vad kallas föreningar med kovalenta bindningar? Intermolekylära krafter Varför är is hårt? Varför kan jag stoppa ett finger i ett vattenglas? Varför flyttar sig luften när jag går?

3 Lewis struktur ett sätt att hålla reda på valenselektroner Skriv atomsymbolen Räkna antalet valenselektroner Tänk dig en box som rymmer 2 e - på varje sida Fyll på valenselektroner i boxarna enl ”bussprincipen” s. 89 Cl

4 Lewis struktur ett sätt att hålla reda på valenselektroner Skriv atomsymbolen Räkna antalet valenselektroner Tänk dig en box som rymmer 2 e - på varje sida Fyll på valenselektroner i boxarna enl ”bussprincipen” s. 89 Na

5 Natriumatomens nirvana Natriumjon: samma elektronfördelning som _______ Energimässigt stabil

6 Kloratomens nirvana Kloridjon: full oktett, samma elektronfördelning som ______,

7 Kemisk reaktion: Na + Cl NaCl En e - från Na flyttar till Cl. Bägge uppfyller oktettregeln Na blir Na +, en katjon Cl blir Cl -, en anjon NaCl = koksalt, men alla jonföreningar kallas salter OBS! Produkten har andra egenskaper!

8 Jonbindning Bildas mellan Metall och Icke- metall pga Metall vill förlora e - –Bildar katjon –Tomt valensskal Icke-metall vill få mer e - –Bildar anjon –Fullt valensskal Mellan katjon och anjon bildas en stark elektrostatisk attraktion- jonbindning Se fig. 4.3! http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/biochemistry.html

9 Jonstorlek Positiva joner; –Katjoner –mindre än atomen Negativa joner; –Anjoner –större än atomen Förklara varför Na Na + Cl Cl - Träna på denna länk!

10 Exempel på jonföreningar Vilka laddningar får jonerna nedan? Katjoner:NaMgAl Anjoner:ClON Pussla ihop jonerna till jonföreningar Na ClMg ClAl Cl Na OMg OAl O Na NMg N Titta på reaktionen

11 Symboler för jonföreningar Summan av laddningarna skall vara noll CaCl 2 Katjonen först! Antal atomer

12 Namngivning Katjon först, -id sist! –Natriumklorid –Magnesiumbromid –Aluminiumoxid –Magnesiumnitrid

13 Egenskaper för jonföreningar Fast, kristaller Jonerna rör sig inte i fast tillstånd Starka bindningar mellan jonerna leder till mycket hög smältpunkt (NaCl 801  C) I vattenlösning rör sig jonerna fritt och leder elektrisk ström

14 Kap. 5 Kovalent bindning Ex. två väteatomer Ingen av atomerna : –vill ge bort e - –är stark nog att dra till sig en e - från den andra Lösning: –Dela på ett elektronpar Typiskt för icke-metaller H H strukturformel H 2 summaformel

15 Varför bildas kovalent bindning? Fig. 5.1

16 Avstånd mellan atomkärnorna Fig. 5.2

17 Molekylorbital Två överlappande atomorbitaler bildar en ny Molekylorbital där elektronparet rör sig

18 Jämför kovalent/jon-bindning http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/ecb/covalent_ionic_bonds.html Titta på Graphics Gallery!

19 Jämför joner/molekyler fig. Holum s. 75 Se fig. 5.5 McMurry Kallas ett salt Jämför egenskaper!

20 Hur vet man om man passar ihop? Kan man räkna ut vilka atomer som passar ihop?

21 Oktettregeln Holum s. 82 –The atoms of the reactive representative elements tend to undergo those chemical reactions that most directly give them electron configurations of the nearest noble gas. –Atomer av representative grundämnen tenderar att genomgå sådana kemiska reaktioner som på enklaste sätt ger dem en elektronfördelning som motsvarar elektronfördelningen för närmaste ädelgas. – Formulera med egna ord!

22 Kovalens http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/chemistry/c4x3valances.jpg Hur många elektroner saknar atomerna för att uppnå full oktett? Hur många kovalenta bindningar kommer de att ha i en molekyl? Se tab. 4.2 s. 93

23 Ex. vatten, ammoniak, metan Rita ut fria elektronpar!!!! Är oktettregeln uppfylld för alla atomer? Fig. s. 110

24 Kolatomens bindningar Kolatomen kan ha 4 kovalenta bindningar Varför finns inga koljoner?

25 Exempel på molekyler H 2, F 2, Cl 2, O 2, N 2 H 2 O, NH 3, CO 2, CCl 4 NO, N 2 O, NO 2 Namn? Strukturformler? Hur sitter atomerna ihop? Nobelpris 1998 Ignarro m fl upptäckter rörande kväveoxid som en signalmolekyl i hjärt-kärlsystemet”

26 Lewis struktur för molekyler Kap 5.6 Viktigt! –Att lära sig skriva Lewisstrukturer är ett sätt att få bättre känsla för var elektronerna befinner sig i en molekyl. –Det är nödvändigt när man studerar kemi, eftersom kemiska reaktioner innebär att valenselektroner byter plats när bindningar bryts och nya bildas –Hjälpmedel för att förutsäga strukturformler

27 Enkelbindning Skriv Lewisstrukturer för –H 2 –CH 4 –F 2 Kontrollera att oktettregeln är uppfylld

28

29 Ammoniak Obs! ett fritt elektronpar på kväveatomen

30 Kontrollera resultatet på två sätt! –A) Har alla atomer full oktett? –Räkna alla elektroner som omger en atom –B) Bokför elektroner runt varje atom. –Räkna varje elektron bara en gång –Har varje atom rätt antal elektroner? (formal charge) Hur många elektroner får H-atomen? Hur många elektroner får N-atomen? Kontrollera

31 Ex.: Koldioxid CO 2

32 Dubbelbindning! Se fig. s. 113! Varje atom omges av 8 elektroner (oktettregeln uppfylld) Kol får 4 egna elektroner, syre får 6 egna elektroner, Stämmer med grupp i periodiska systemet = valenselektroner Dvs neutrala, ingen laddning, oladdad molekyl

33 Joner kan bestå av flera atomer En grupp atomer som binds ihop med kovalenta bindningar kan ha överskott eller underskott på elektroner, dvs vara laddade joner Ex. NH 4 + ammoniumjon NO 3 - nitratjon SO 4 2- sulfatjon OH - hydroxidjon CO 3 2- karbonatjon PO 4 3- fosfatjon Tab. 4.3 s. 91

34 Kordinerad kovalent bindning

35 Vanliga joner i blod och celler –HCO 3 - bikarbonat –H 2 PO 4 - divätefosfat Holum Fig. 23.4 s. 647 Se fig. 29.2 i McMurry Skriv Lewisstrukturer för:

36 Kolatomens bindningar C-H vanligast Andra atomer som kolatomen gärna binder: HONSP Extremfallet: Diamant, bara kol- atomer med kovalenta bindningar Varför blir molekylformen tetrahedral?

37 Varför blir vattenmolekylen vinklad? http://coryw.people.cofc.edu/chem111.html

38 Elektronmolnen bildar tetraedrar OBS! Fria elektronpar N har 1 par –NH 3 pyramidal O har 2 par –H 2 O vinklad http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/Chapter_02 Titta på animering! Se fig. s. 125 och tab. 5.1!

39 Jämför joner/molekyler fig. Holum s. 75 Se fig. 5.5 McMurry Viktigaste skillnaden: Krafterna mellan enheterna

40 Intramolekylära attraktioner Atomer hålls ihop av elektrostatiska krafter mellan ……protoner och …….elektroner Joner hålls ihop av elektrostatiska krafter mellan ……..joner och ……..joner En molekyl hålls ihop av ………………… men finns det krafter mellan molekyler?

41 Tentafrågor Kemisk bindning 4. (2p)Rita Lewisstruktur för: a) CO 2 b) H 3 O +

42 Tentafråga 5. (4p) a) Vad innebär oktettregeln? b) Ge exempel på tre olika sorters bindningar som kan uppstå när två atomer krockar, och förklara med hjälp av oktettregeln varför denna typ av bindning uppstår i de tre fallen

43 Konfucius (551-479 f kr) Bär varje dag en hink grus till samma ställe och du kan bygga ett berg


Ladda ner ppt "Kemiska bindningar Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Märit Karls."

Liknande presentationer


Google-annonser