Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi-kolföreningars kemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi-kolföreningars kemi"— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi-kolföreningars kemi
Innehåll: Rena former av kol Kol som grundämne Kolföreningar Kolets kretslopp Kolväten Kol som bränsle och råvara Destillation av råolja Alkoholer Syror

2 Diamant Grafit Fulleren Nanorör
Kolets rena former Diamant Grafit Fulleren Nanorör

3 Diamant-världens hårdaste ämne
Diamant. Endast kol bygger upp denna kristall. Varje kolatom binder till fyra andra kolatomer i ett helt regelbundet tredimensionellt nätverk. Diamant är det hårdaste av alla kända mineral. Användningsområde: smycke, som nötningsmedel i borrkärnor. Bildas: Bildas under högt tryck och temperatur i jordens mantel ganska långt ner i jordeni jorden

4 Grafit- ett mjukt ämne Grafit. Här binder varje kolatom till tre andra kolatomer i ett sexkantigt mönster, där varje hörn utgörs av en kolatom. Detta mönster utbreder sig i ett plan och dessa plan bildar skikt. Dessa skikt hålls samman av svaga bidningar. Detta gör att grafit är ett av de mjukare mineral vi har på jorden. Användningsområde: i blyertspennor - svärtan som fastnar på pappret är avskrapade skikt. Blyerts leder ström ganska dåligt och används därför i elektriska kretsar som motstånd. Grafit kan brinna och kan användas som bränsle. Bildning: Bildas genom att växtdelar och döda djur förmultnar under frånvaro av syre. Detta sker ofta samtidigt som materialet paketeras under sedimentmassor av eroderat berg.

5 Fulleren-en fotbollskonstruktion
Fulleren. Varje kolatom binder till tre andra kolatomer i mönster om sexkantiga och femkantiga ringar. I varje hörn sitter en kolatom. Dessa sexkantiga och femkantiga strukturer bygger upp former som ser ut som fotbollar och små tuber. Användningsområde: Vetenskapsmänniskor undersöker möjligheterna att skapa en bildskärm som skall bestå av nanotuber. Skärmen väntas bli tunnare än ett papper.

6 Grafen Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt. Atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster, vilket ger materialet ett antal unika egenskaper utöver dem som delas med grafit. Det är böjligt och mycket lätt, ett flak på en kvadratmeter väger bara 0,77 mg. Materialet är böjligt och exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom trycksensorer för tryckkänsliga skärmar, elektroniskt papper och böjbara smarttelefoner,[5] lättare och mer energieffektiva flygplan.

7 Nanorör Bindningen i strukturen gör den starkare än diamant och lonsdaleit, vilket gör nanorör till det starkaste existerande materialet, samtidigt som det har bättre värmeisolerande förmåga än diamant. Beroende på strukturen kan nanorören vara elektriska ledare eller halvledare. De ledande varianterna är 1000 gånger bättre än koppar, vilket tillsammans med den goda isolationsförmågan gör materialet utmärkt inom elektronik. Även som byggmaterial är det väldigt användbart eftersom det är betydligt mycket starkare och lättare än stål. Det är även lättare än bomull. De används också i en ny slags bildskärmsteknologi som kallas OLED (organic light-emitting diode) och lyser när el går igenom dem

8 Kol som grundämne ,C Kol är ett speciellt grundämne, det finns i allt levande och det är ett av få ämnen med fyra bindningsplatser. Det betyder att det finns oändliga möjligheter för kol att förena sig med andra ämnen, i kolföreningar.

9 Kolföreningar Egentligen kallas alla föreningar mellan kol och andra ämnen för kolföreningar. Det kan vara t.ex. CO2, C6H12O6, för att ge några exempel. Eftersom kol finns i allt levande finns det mängder av kolföreningar på vår jord.

10 Kolets kretslopp

11 Kolväten- metanserien
Kolväten kallas de ämnen där kol och väte ingår i molekylen.

12 Kol som bränsle Fossila kol är ett antal naturligen förekommande bergarter som har bildats i ekosystem i träsk där växtdelar räddades av vatten och lera från oxidation och nedbrytning. Av djurdelar anses däremot främst råolja ha bildats. Torv, i sig också ett bränsle, är ett förstadium till kol. Kol delas in i följande serie enligt hur långt växtmaterialet har omvandlats till kol. I serien ökar kolhalten och värmevärdet med stigande ålder, medan andelen flyktiga beståndsdelar minskar.Indelningen kan variera mellan olika länder. Brunkol är ett yngre fossilt kol med lägre energivärde, som huvudsakligen har sitt ursprung från den geologiska perioden tertiär. Brunkol är en sedimentär bergart och används främst för energiproduktion. Stenkol är ett äldre fossilt kol med högre energivärde, huvudsakligen med ursprung i den geologiska perioden karbon, som har fått sitt namn på grund av detta. Även stenkol är en sedimentär bergart och används förutom för energiproduktion även för tillverkning av koks. Antracit är ett ovanligt hårt fossilt kol med högt energivärde. Antracit kan anses vara en metamorf bergart då det har utsatts för högt tryck och temperatur.

13 För- och nackdelar med fossila bränslen (bensin, diesel, olja, fotogen)
-Kommer att ta slut -Släpper ut CO2-bidrar till globala uppvärmningen i och med att ”gammal” CO2 som inte ingår i detta kretsloppet släpps ut. +Innehåller mycket energi +Billigt i vissa länder

14 För- och nackdelar med biobränslen (biogas, naturskog, pellets)
+ Bidrar inte till en förhöjd växthuseffekt, endast kol som redan finns i kretsloppet deltar. -ger inte lika mycket energi +förnybar eftersom man använder sopor och den skog som avverkas växer ut snabbt igen.

15 Destillation av råolja

16 Alkoholer Giftiga, luktar starkt, smakar sött
Har minst en –OH grupp fäst på sig Slutar på –Ol, utgå från grundstammen i metanserien. Om en alkohol reagerar med syre bildas en syra. Om en alkohol reagerar med en syra bildas ester.

17 Syror Har lågt pH Smakar surt Har –COOH grupp fäst på sig
Samma stam som de andra i metanserien+ syra på slutet. Har också vardagsnamn inom parentes.


Ladda ner ppt "Organisk kemi-kolföreningars kemi"

Liknande presentationer


Google-annonser