Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kretslopp Vad är ett kretslopp? Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Varför ska jag kunna om kretslopp? Bra eller dåligt kretslopp?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kretslopp Vad är ett kretslopp? Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Varför ska jag kunna om kretslopp? Bra eller dåligt kretslopp?"— Presentationens avskrift:

1

2 Kretslopp Vad är ett kretslopp? Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Varför ska jag kunna om kretslopp? Bra eller dåligt kretslopp?

3 Vad är ett kretslopp? När ett ämne förs runt i naturen mellan djur, växter och luft eller vatten Ämnet försvinner inte från detta kretslopp Atomer och molekyler ingår oftast i ett kretslopp En del kretslopp är snabba, högst någon dag långa En del kretslopp är långsamma, flera miljoner år

4 Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Alla ämnen kan ha ett kretslopp. Här kommer du nu att få möta 4 viktiga kretslopp för livet på jorden…  Vattnets, kolets, kvävets och syretskretslopp…

5 Vattnets kretslopp Solens värmeenergi får vattnet att dunsta. Då bildas moln. Molnen förs med vinden bort till en annan plats där de regnar ner till jordens åar och sjöar igen. Vattnet kretsar runt, runt i ett kretslopp

6 Kolets kretslopp Atomen kol finns i väldigt många olika molekyler. Oftast existerar kol tillsammans med väte och något annat atomslag, t ex syre, i dessa molekyler. Molekylerna kallas därför kolväten. Kolvätet GLUKOS också kallat DRUVSOCKER

7 Kolets kretslopp här presenteras de molekyler som ingår i kolets kretslopp OBS! År 6 ska kunna namnen på svenska. År 7, 8 och 9 ska kunna kemiska beteckningar och namnen på svenska! Koldioxid CO 2 Vatten H 2 O Druvsocker (Glukos) C 6 H 12 O 6 Syrgas O 2

8 Kolets kretslopp Luften innehåller syrgas O 2 och koldioxid CO 2 CO 2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Växten andas in CO 2 CO 2 O2O2 I marken finns det vatten H 2 O Växten dricker H 2 O Inuti växten bildas C 6 H 12 O 6 (druvsocker) av vattnet och koldioxiden. Druvsockret byggs om till molekyler som stärkelse och cellulosa – alltså till växten själv Djuret äter växten och får i sig kolatomerna genom sin mat Djuret andas ut CO 2

9 Kolets kretslopp om det blir fel… CO 2 Med avgaser blir det mer koldioxid än växterna hinner ta in. CO 2

10 Kolets kretslopp om det blir fel… De flesta forskare anser att med för mycket koldioxid ökar jordens medeltemperatur och det leder till att bla glaciärer smälter bort, vilket leder till många problem för oss människor (sk växthuseffekt och klimatpåverkan)

11 Luften innehåller syrgas O 2 och koldioxid CO 2 Syrets kretslopp CO 2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Inuti växten bildas O 2 som en rest när druvsocker bildas. Växten andas ut O 2 Djuret andas ut CO 2 Djuret andas ut CO 2 Djuret andas in O 2 Växten andas in CO 2 Växten andas in CO 2 O2O2

12 Kvävets kretslopp (Endast för år 8) Ur urin bildas ammonium- jonen

13 Kvävets kretslopp om det blir fel… Om mer gödningsmedel tillsätts än vad växterna kan ta hand om, rinner gödningsmedlen iväg med regn till bäckar och åar och sjöar, därför får vi problemet övergödning i åar, sjöar och i Östersjön.

14 Varför ska du kunna om kretslopp? I uppgiften som du fått ska du förklara vilka negativa effekter det blir ifall man lägger asfalt över hela Åsen och ersätter alla träd med hus. Ta med hur kretsloppen kommer att påverkas i din argumentation!

15 Bra eller dåligt med kretslopp? Kretsloppen är det som får livet på jorden att överhuvudtaget vara liv. Därför kan man inte säga att de är bra eller dåliga. Däremot påverkar vi människor kretsloppen. Det får konsekvenser som oftast är dåliga för oss människor.


Ladda ner ppt "Kretslopp Vad är ett kretslopp? Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Varför ska jag kunna om kretslopp? Bra eller dåligt kretslopp?"

Liknande presentationer


Google-annonser