Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nukleotiderna i DNA eller RNA strängarna hålls ihop av fosfodiesterbindningar Se även Cellbiologi fig 17.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nukleotiderna i DNA eller RNA strängarna hålls ihop av fosfodiesterbindningar Se även Cellbiologi fig 17.3."— Presentationens avskrift:

1 Nukleotiderna i DNA eller RNA strängarna hålls ihop av fosfodiesterbindningar Se även Cellbiologi fig 17.3

2 Cellcykeln och DNA-replikation + lite repetition Biovetenskap och teknik Annica Nordvall Bodell, ht-10 Annica.Nordvall@ki.se

3 De två strängarna i DNA-molekylen hålls ihop av vätebindningar mellan baserna Strängarna är komplementära och antiparallella DNA-animering Se även Cellbiologi fig 17.4

4 Watson-Crick modellen av DNA- spiralen Se även Cellbiologi fig 17.2

5 Andra proteiner kan binda till linker- sekvenserna Se även Cellbiologi fig 17.8

6 Översikt packning home.wxs.nl/ ~gkorthof/korthof59.htm Se även Cellbiologi fig 17.7

7 Genexpression - översikt

8

9 Cellcykeln och DNA-replikation Biovetenskap och teknik Annica Nordvall Bodell, ht-10 Annica.Nordvall@ki.se Läsanvisningar till kursboken ”Cellbiologi”: kap 21,17 (s154-158)

10 Cellcykeln •De olika faserna då en cell delar sig •Varar i 20-24 timmar för snabbt växande celler •Resulterar i två identiska celler •Kontrolleras noggrant

11 Cellcykeln startar efter en delning och fortgår fram till nästa delning. G1; celltillväxt, förberedelse för syntesfasen S; syntesfas= DNA-replikation G2; kontroll, förberedelse för mitos M; mitos= celldelningsfas Se även Cellbiologi fig 21.1 Celldelning Cellcykelns olika faser

12 Reglering av cellcykeln •Reglering via tillväxtfaktorer, receptorer och signalvägar •Autonom kontroll; kontrollera att DNA´t är korrekt •Övrig kontroll som tex näringstillförsel

13 För att celler ska dela sig krävs närvaro av tillväxtfaktorer De flesta celler i en vuxen individ delar sig inte, utan befinner sig i en sk G0-fas. Den är då metaboliskt aktiv men delar sig inte. Finns tillväxtfaktorer närvarande passerar cellen ”restriktionspunkten” och går in i cellcykeln. Se även Cellbiologi fig 21.7

14 Cellcykeln regleras av cykliner och kinaser Det är viktigt att celldelning sker på ett kontrollerat sätt. Cellcykeln är därför strikt reglerad. Fel i detta reglerings-maskineri kan leda till cancer. Viktiga proteiner i denna grupp är cykliner och cyklinberoende kinaser (cdk) Se även Cellbiologi fig 21.6

15 Cyklinberoende kinaser driver cellcykeln genom de olika faserna Cyklinberoende kinaser är nödvändiga för att cellcykeln ska fortgå. Tex aktivt cdk1 är nödvändigt för att driva cellen genom mitos- fasen. Se även Cellbiologi tab 21.1

16 Många proteiner reglerar cellcykeln

17 Gener vars proteiner stimulerar cellcykeln, kan om de förändras till att ständigt vara aktiva ( Onkogener) leda till okontrollerad celldelning. (Ex Ras) Gener vars proteiner hindrar celldelning kan om de inaktiveras ( Tumörsupressorgener) leda till okontrollerad celldelning (ex p53)

18 Cellcykeln kontrolleras vid sk check points För att cellcykeln skall resultera i två kompletta och felfria dotterceller är det viktigt att de olika stegen kontrolleras. Detta sker bla vid olika check points

19 Mitos-fasen Mitos-fasen är då celldelningen sker och avslutas med att två identiska dotterceller bildas Se även Cellbiologi fig 21.9

20 Mitosens olika faser Mitosen delas in i olika faser Profas; kromosomerna kondenseras, kärnmembranet degraderas Metafas; mitotiska spolen utvecklad, kromosomerna på ”metafas-plattan” Anafas; systerkromatiderna dras år varsitt håll Telofas; kärnmembran återbildas, kromosomdekondensering Cytokines; celldelning Se även Cellbiologi fig. 21.3

21 Mitosens olika faser http://www.cbp.pitt.edu/faculty/yong _wan/images/main_cell_cycle.jpg

22 Mikrotubuli bildar den mitotiska spolen Mikrotubuli binder till systerkromatiderna i den replikerade kromosomen, och ”drar” dessa till varsin dottercell Se även Cellbiolo gi fig. 21.3

23 Cytokines En kontraktil ring av aktin och myosin bildas och drar ihop cellmembranet när dottercellerna ska separeras Se även Cellbiolo gi fig. 21.3 Animering

24 Meiosen innebär att en diploid cell bildar fyra haploida könsceller. I meios I sker en reduktionsdelning där kromosomantalet halveras. I meios II seprarerar systerkromatiderna på motsvarande sätt som i mitosen. Se även Cellbiologi fig. 21.9 Könsceller bildas genom meios

25 Överkorsning mellan homologa kromosomer under meios I Vid varje meios sker ett utbyte av material mellan homologa kromosomer. Detta bidrar till den genetiska variabiliteten bland könscellerna. Se även Cellbiologi fig. 21.9

26 Befruktning Äggcellerna bildas under fosterstadiet, men stannar i meios I. Övergång till Meios II sker vid hormonstimulering och det bildas en större äggcell och en polar body. Vid befruktning avslutas meios II, och en andra polar body bildas. Den diploida cell som nu bildats kommer fortsätta att dela sig genom mitotisk celldelning.

27 DNA replikation •DNA måste fördubblas vid celldelning •Sker genom DNA replikation •Sker i S-fasen av cellcykeln •Startar vid specifika sekvenser (ori) på kromosomerna

28 DNA -replikation Semi-konservativ replikation DNA molekylens struktur möjliggör kopiering av strängarna. Se även Cellbiologi fig. 17.12

29 DNA syntesen startar vid specifika sekvenser (ori) på kromosomerna http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lecturesf04am/ReplicationBubbles.gif

30 DNA syntes sker i 5’-3’ riktning med hjälp av DNA-polymeras Se även Cellbiologi fig. 17.14

31 DNA syntes sker i 5’-3’ riktning med hjälp av DNA-polymeras http://homepage.smc.edu/hgp/images/dna-rep-small.gif

32 Konsekvensen av att DNA-syntesen endast kan ske i 5’-3’ riktning Syntesen av DNA kan endast ske i 5’- 3’ riktning samtidigt som replikationen är bidirektionell. Det innebär att hälften av syntesen kommer att ske i fragment (Okazakifragment) Se även Cellbiolo gi fig. 17.19

33 DNA-polymeras behöver en primer för att starta DNA-polymeras behöver en primer (startsekvens) för att starta syntesen. Primern består av RNA och syntetiseras av enzymet primas. Se även Cellbiologi fig. 17.14

34 RNA-primrarna ersätts med DNA För att få två kompletta DNA molekyler så måste RNA- primrarna ersättas med DNA och Okazakifragmente n fogas ihop

35 Se även Cellbiolog i fig. 17.16 http://faculty.irsc.edu/FACULTY/TFischer/images/DNA%20replicati on.jpg Schematisk bild av replikationen i en replikationsgaffel animering

36 Viktiga enzymer vid replikationen Enzym •Helikas •Primas •DNA polymeras III •DNA polymeras I •Ligas Funktion •Bryter bindningarna mellan strängarna •Syntetiserar RNA-primrar •Syntetiserar DNA på leading och lagging sträng •Ersätter RNA-primrar med DNA •Binder ihop Okazakifragmenten


Ladda ner ppt "Nukleotiderna i DNA eller RNA strängarna hålls ihop av fosfodiesterbindningar Se även Cellbiologi fig 17.3."

Liknande presentationer


Google-annonser