Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genkloning samt vektorsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genkloning samt vektorsystem"— Presentationens avskrift:

1 Genkloning samt vektorsystem
Annica Nordvall Bodell Molekylärbiologi T3 Ht-11

2 Kunskapsmål för detta avsnitt
Från kursplan: redogöra för hur vektorer är konstruerade samt hur dessa kan användas för kloning och isolering av gensekvenser.

3 Lite mer utförligt De olika stegen som ingår om man ska klona en DNA sekvens Anledningar till att man vill klona gener eller andra sekvenser Beskriva hur en plasmidvektor är uppbyggd och hur man kan arbeta med plasmidvektorer Känna till bakteriofag lambda som vektor Skillnad mellan eukaryota och prokaryota vektorsystem Du bör också från detta avsnitt kunna förstå en enklare vektorkarta. Vad de olika ingående sekvenserna har för funktion och om vektorn kan användas i prokaryota eller eukaryota celler eller båda. Vad genbibliotek innebär Skillnad mellan genomiska bibliotek och cDNA bibliotek Principen för hur man konstruerar respektive bibliotek Hur man kan screena efter en specifik klon i ett bibliotek

4 Att klona en gen Gene Cloning 1.1

5 Varför?

6 Hur gör man? 1. Klyvning med restriktionsenzym
GC 4.1

7 ”Blunt ends” och ”sticky ends”
GC 4.9

8 2. Ligering med DNA-ligas
GC 4.20

9 Korrekt ligering kan underlättas på olika sätt
Användning av linkers Defosforylering av vektorn Klyvning med två restriktionsenzymer

10 Linkers GC 4.21

11 3. Transformering av bakterier kan ske genom behandling med CaCl2 och kyla eller mha elektroporering
GC 5.3

12 Elektroporering Videolänk - genkloning

13 Prokaryota vektorsystem
Värdceller framförallt E.coli stammar Vektorer: insert: Plasmidvektorer/ kb Phagemid vektorer Lambda vektorer 0-25kb/ M13 vektorer ca 2kb Cosmidvektorer kb P1, PAC och BAC kb

14 Plasmidvektorer Klonings- resp. expressionsvektorer
Lätta att rena och hantera Kan användas för ett stort antal applikationer tex. protein-uttryck, sekvensering, probe framställning, in vitro mutagenes mm Många plasmidvektorer innehåller sekvenser som gör att vektorn (och insert) kan fås enkelsträngad = Phagemide vektorer

15 Ex. kloningsvektor med två selektionsmarkörer
Lägg till bild på fullständig puc GC 5.9

16 För att uttrycka protein krävs en expressionsvektor

17 Lambda vektorer Används framförallt till bibliotek
(då man arbetar med många kloner) Insert upp till ca 25kb Fagens egen infektionscykel utnyttjas för att få många kopior

18 Lambda infektion Videolänk GC 2.6

19 Bakteriofag-kloner bildar plack
GC 5.12

20 Eukaryota vektorsystem
Värdceller och värdorganismer som man är intresserad av att studera eller som fungerar för proteinproduktion Plasmidvektorer eller virusbaserade vektorer Transient expression– vektorn integreras ej, fungerar under kortare tid Stabil expression– vektorn integreras i någon av värdcellens kromosomer

21 Ex. plasmidvektor för expression i eukaryota celler (HMG 5.23)
Neomycin cannot be used to select mammalian cells Neomycin, kanamycin and G418 are similar compounds known as aminoglycosides that can be inhibited by the product of the neo gene, neomycin phosphotransferase. G418 is specific for the eukaryotic ribosome.

22 Transfektion av eukaryota celler leder till transient eller stabil expression
The Cell 3.35

23 Ex 1 plasmidvektor                                                                                  MCS (eller polylinker)

24 Ex 2 plasmidvektor

25 Genbibliotek Genomiska bibliotek cDNA bibliotek
kan användas för att hitta en gen/sekvens som ej tidigare har isolerats Man skiljer på två olika typer av bibliotek: Genomiska bibliotek cDNA bibliotek

26 Genomiska bibliotek Hela genomet delas upp i kortare fragment (ca 15kb) mha restriktionsenzym Varje fragment ligeras in i en vektor Alla vektorer transformeras in i värdceller och får växa till och bilda kloner (=biblioteket) Här återfinns alltså alla sekvenser som finns i ett genom Hur många kloner blir det???

27 Genomiskt bibliotek Videolänk

28 cDNA bibliotek Utgår från det mRNA som återfinns i en celltyp
Omvandlar mRNA till dsDNA mha omvänt transkriptas =cDNA Ligerar in alla cDNA sekvenser i vektorer Alla vektorer transformeras in i värdceller och får växa till och bilda kloner (=biblioteket) Här återfinns alltså alla sekvenser som uttryckts i form av mRNA i en viss celltyp Hur många kloner blir det??? Jämför med ett genomiskt bibliotek

29 Konstruktion av cDNA-bibliotek
GC 8.7

30 För att hitta rätt gen i ett bibliotek måste man screena biblioteket
GC 5.2, se även 8.1

31 Screening med hjälp av DNA probe
GC 8.9

32 Hur kan man få en DNA probe?
Syntetisera oligonukleotider utifrån en aminosyrasekvens Använda en besläktad (redan isolerad) sekvens som probe

33 Syntes av oligonukleotider utifrån aminosyrasekvens
Cys- Met-Asp- Glu-Me-.Lys-Arg-Asn-Ile TGC/T-ATG-GAC/T- GAG/A-ATG-AAA/G-AGA/G-AAC/T-ATT/A/C eller CGC/A/G/T Degenererad probe 8 olika varianter (17b) TGC/T-ATG-GAC/T-GAG/A-ATG-AA Unik ”guessmer” (27b) TGCATGGACGAGATGAAGCGCAACATC


Ladda ner ppt "Genkloning samt vektorsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser