Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OLIKA TYPER AV GENOM Biomedicinska analytikerprogrammet, T3 Ht-11 Karolinska Institutet Annica Nordvall Bodell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OLIKA TYPER AV GENOM Biomedicinska analytikerprogrammet, T3 Ht-11 Karolinska Institutet Annica Nordvall Bodell."— Presentationens avskrift:

1 OLIKA TYPER AV GENOM Biomedicinska analytikerprogrammet, T3 Ht-11 Karolinska Institutet Annica Nordvall Bodell

2 Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: •beskriva och jämföra uppbyggnad, struktur och innehåll i eukaryota och prokaryota genom samt utförligt förklara principerna för genexpression och dess reglering.

3 Lite mer utförligt: •Hur eukaryota (ffa humana genomet) och prokaryota genom är organiserade •Storlek, packning, genantal •Andel genomen som är gener respektive kodande •Vilka typer av sekvenser som ingår i genomen •Mitokondriegenomets organisation •Extrakromosomalt DNA i prokaryoter, organisation och funktion •Kunna ge exempel på hur virusgenom kan se ut

4 Skillnader och likheter i genom? library.thinkquest.org/3564/cell751.gif newswire.rockefeller.edu/upload/me dia/021607b Makrofag som angriper E. coli bakterier HIV infekterad cell

5 Eukaryoter, prokaryoter, virus http://www.pc.maricopa.edu/Biology/rcotter/BIO%20205/LessonBuilders/Chapter%201%20LB/EukProVirus.jpg virus

6 Storlek på olika genom The Cell 5.1 Virus (3x10 3 -8x10 5 bp)

7

8 Eukaryoter - kärn-genomet •Diploida •Minst två linjära kromosomer •10 Mb-100 000Mb •Stora genom har stor andel repetitiva sekvenser

9 Kromatin i kärnan The Cell 5.14

10 Packning i eukaryoter Videolänk

11 Nukleosomstruktur The Cell 5.13

12

13 Metafaskromosomer The Cell 5.17

14 Metafas- kromosomer –

15 Telomerstruktur

16 The Cell fig 5.29 Humana karyotypen

17 Videolänk – Kromosom 11 Innehåll i det humana genomet

18 Olika typer av gener •Man kan skilja på gener som ger upphov till funktionellt RNA (RNA gener) och gener som ger upphov till proteiner •Det finns ett begränsat antal olika RNA gener, men de finns i många kopior •Det finns ca 22 000 olika proteinkodande gener i humana genomet, men de finns oftast endast i en upplaga •Storleken på gener varierar mellan 60 bp till 2400 kb •Antal uttryckta gener i somatiska celler från högre eukaryoter uppskattas till 10 000-20 000

19 Genfamiljer http:// nitro.biosci.arizona.edu/courses/EEB600A-2003/lectures/lecture25/figs/Fig14_10.gif http://nitro.biosci.arizona.edu/courses/EEB600A-2003/lectures/lecture25/figs/rRNA.jpg Besläktade proteinkodande gener Identiska rRNA gener

20 Gemensamma gener Genomes 2 Schimpans-genomet och det humana genomet är till mer än 98% lika

21 Repetitivt DNA •En stor andel av genomet i högre eukaryoter består av olika typer av repetitivt DNA •Kan delas in i –Samlade repetitiva sekvenser (satellit DNA) ofta korta sekvenser som upprepas efter varandra i stort antal innehåller ej gener –Spridda repetitiva sekvenser längre sekvenser som ligger spridda inom och mellan kromosomer vissa innehåller gener, många dock icke funktionella vissa kan förflytta sig genom transposition (=transposoner)

22 Satellite DNA http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi?book=hmg&part=A642&blobname=ch7f15.jpg

23 Retrotransposoner Genomes 2 (The Cell 5.8)

24 DNA transposoner Genomes 2

25 Exempel på repetitiva sekvenser http://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/pubs/00418723.pdf

26 Repetitiva sekvenser kan användas för ”DNA fingerprinting”

27 Mitokondriegenomet Human Molecular Genetics

28 Prokaryota genom •Ofta en cirkulär kromosom (finns bakterier med flera cirkulära kromosomer resp. linjära kromosomer) •0,6-30 Mb •80-90% kodande •Inga introner •Många gener i operon •Oftast få repetitiva sekvenser

29 expand 4,300,000 bp regionexpand 4,300,000 bp region Karta E.coli kromosomen BacMap: Bacterial Genome Atlas

30 Packning i prokaryoter Genomes 2

31 Supercoiled struktur Genomes 2

32 Extrakromosomalt DNA hos prokaryoter Genomes 2

33 Virusgenom •Består av antingen DNA eller RNA •Mycket tätt packat i kapsiden •Sekvensen utnyttjas ofta mycket effektivt (tex överlappande gener) •Genorganisation och funktion ofta anpassade till värdcellen

34 Virusgenom

35 library.thinkquest.org/.../images/virus.jpg www.bioinvision.dk/ plantvir2-2.gif Plant virus news.bbc.co.uk/.../ images/_891580_aids Ex virusgenom

36 HIV genomet ex på genorganisation


Ladda ner ppt "OLIKA TYPER AV GENOM Biomedicinska analytikerprogrammet, T3 Ht-11 Karolinska Institutet Annica Nordvall Bodell."

Liknande presentationer


Google-annonser