Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niklas Dahrén Transkriptionen. Översikt över proteinsyntesen Transkriptionen Modifiering (bearbetning) av mRNA Innehållet i denna undervisningsfilm:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niklas Dahrén Transkriptionen. Översikt över proteinsyntesen Transkriptionen Modifiering (bearbetning) av mRNA Innehållet i denna undervisningsfilm:"— Presentationens avskrift:

1 Niklas Dahrén Transkriptionen

2 Översikt över proteinsyntesen Transkriptionen Modifiering (bearbetning) av mRNA Innehållet i denna undervisningsfilm:

3 Från gen till protein Den genetiska koden Translationen Fler filmer på samma tema: http://www.youtube.com/Kemilektioner

4 Sammanfattning över proteinsyntesen 1. Transkription: Lilla subenheten Stora subenheten 4. Translation: mRNA 4. Translation: Ribosomen tillverkar ett protein genom att koppla samman ett stort antal aminosyror i rätt ordning. För att kunna göra detta måste ribosomen läsa instruktionen som står i genkopian. 1. Transkription: DNA-molekylen öppnas upp vid en specifik gen och enzymet RNA- polymeras gör en genkopia (mRNA). 2. Bearbetning av genkopian (mRNA): Innan mRNA:t kan användas i ribosomen måste det bearbetas. Det viktigaste som sker i denna bearbetning är att onödiga delar som kallas för ”introner” klipps bort. Efter det sammanfogas de viktiga delarna ”exonerna” med varandra. 3. mRNA:t transporteras ut ur cellkärnan: mRNA:t bildas i cellkärnan medan ribosomerna finns utanför cellkärnan. mRNA:t måste därför transporteras ut. 2. Bearbetning av genkopian (mRNA) 3. mRNA:t transporteras ut ur cellkärnan Ett protein byggs

5 Översikt över proteinsyntesen Ribosom (proteinfabrik) Aminosyror (byggmaterial) Cellkärna tRNA (transportbilar) DNA-molekyl Gen (proteinritning) Cell Blodkärl RNA-polymeras Genkopia (mRNA) Gjord av: Niklas Dahrén Spliceosome Intron Exoner 1. Transkription 2. Bearbetning av mRNA 3. Transport av mRNA till ribosomen 4. Translation Peptidbindning

6 Till slut har vi fått en lång aminosyrakedja= ett protein!

7 Syftet med transkriptionen  Transkription betyder ”avläsning”.  Den genetiska koden i en specifik gen avläses och en genkopia tillverkas (mRNA).  Genkopian (mRNA) används sedan i translationen för att tillverka ett protein.

8 Transkriptionen Källa: http://www.ne.se/lang/transkription/330552

9 Den genetiska koden A A C C Gen Genkopia (mRNA) Protein Kodon= tre kvävebaser (triplett) som kodar för en specifik aminosyra U U G G T A A CT Transkription Translation A A C G U U G C U U G A G A A T Kodon Metionin LeucinValin Prolin Stopp C Gen (en liten bit av DNA) mRNA Aminosyror ihopkopplade till ett protein

10 Skillnaden mellan DNA och RNA DNA • Dubbelsträngad. • Kvävebaser: Adenin, Tymin, Guanin och Cytosin. • Sockermolekyl: Deoxyribos. • Funktion: Innehåller den genetiska koden som styr cellens tillverkning av RNA och proteiner. RNA • Enkelsträngad. • Kvävebaser: Adenin, Uracil, Guanin och Cytosin. • Sockermolekyl: Ribos. • Funktion: Assisterar i cellens proteintillverkning.

11 Olika typer av RNA mRNA: Genkopia. tRNA: Transporterar aminosyror från cellmembranet till ribosomerna. rRNA: Bygger upp ribosomerna tillsammans med olika proteiner.

12 Transkriptionsfaktorer  Transkriptionsfaktorer är proteiner som behövs för att en gen ska avläsas (alltså för att transkriptionen ska starta).  Varje gen aktiveras av specifika transkriptionsfaktorer.  Olika gener är aktiverade i olika celltyper: Alla gener finns i alla celler men i t.ex. nervceller är enbart ”nervcellsgenerna” aktiverade av transkriptionsfaktorer och i levercellerna är enbart ”levercellsgenerna” aktiverade av transkriptionsfaktorer.

13 Transkriptionsfaktorerna binder till promotorn som sitter före genen  Promotorn är en DNA-sekvens som sitter alldeles före genen. Till promotorn kan transkriptionsfaktorer + RNA-polymeraset binda.  RNA-polymeraset åker längs med DNA-molekylen ända tills den träffar på en transkriptionsfaktor. RNA-polymeraset binder till transkriptionsfaktorn och börjar sedan transkribera den aktiverade genen. RNA-polymeraset transkriberar enbart gener som har blivit aktiverade av transkriptionsfaktorer. Gen 2 Promotor Transkription RNA- polymeras Gen 1 Transkriptions- faktor

14 Vår livsstil kan påverka vilka gener som uttrycks! ”Muskelgen” Promotor Transkription RNA- polymeras TillväxthormonStyrketräning ”Muskelprotein”Större muskler Transkriptions- faktor ”Muskel-mRNA”

15 Modifiering (bearbetning) av mRNA ExonIntron Exon IntronExon mRNA (genkopia) 1. En 5`-huva appliceras till 5`-änden 2. En ”Poly(A)-svans” appliceras till 3`-änden 3. Intronerna klipps bort av ett enzym som kallas ”spliceosome” (splitsning) Huva Poly(A)-svans (består av många A) 5` 3` 4. Exonerna sammanfogas 5. mRNA:t är redo att transporteras ut från cellkärnan till en ribosom

16 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http://www.youtube.com/Kemilektioner


Ladda ner ppt "Niklas Dahrén Transkriptionen. Översikt över proteinsyntesen Transkriptionen Modifiering (bearbetning) av mRNA Innehållet i denna undervisningsfilm:"

Liknande presentationer


Google-annonser