Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition Djur- och växtcellens struktur. Biologi = Läran om livet Vad är liv? -Behöver energi -Tar upp näring och avger avfall (mat, solljus) -Andas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition Djur- och växtcellens struktur. Biologi = Läran om livet Vad är liv? -Behöver energi -Tar upp näring och avger avfall (mat, solljus) -Andas."— Presentationens avskrift:

1 Repetition Djur- och växtcellens struktur

2 Biologi = Läran om livet Vad är liv? -Behöver energi -Tar upp näring och avger avfall (mat, solljus) -Andas -Kan förökas (dela sig eller fortplanta sig) -Reagerar på omgivningen -Har en viss rörelseförmåga -Dör Ett annat ord för levande varelser är organismer.

3 Vad består alla organismer av? Vilka är de minsta byggstenarna i en organism?  CELLer - funktionell enhet - strukturell enhet Djur, växter och bakterier består av celler som ser annorlunda ut.

4 Uppgift 1 - Djur cell cellmembran cellplasma mitokondrie cellkärna

5 Uppgift 2 - Växtcell cellmembran cellvägg cellplasma cellsaftrum mitokondrie cellkärna Klorofyll korn

6 Uppgift 3 Nämn 3 skillnader mellan en djurcell och en växtcell: – - ……………………. Nämn några likheter mellan en djurcell och en växt cell: – - ……………………

7 Uppgift 5 Varför behöver djurceller en cellmembran? – Isolerar cellen, gaser och näring utbyts via membranet Varför behöver växtceller en cellvägg? – Håller upp och isolerar växten

8 Uppgift 6 Vad finns i cellkärnan? Varför behöver organismer det?

9 Uppgift 7 Hur får växter energi från omgivningen? Hur får djur energi i sig?

10 Extra uppgifter för de som älskar kemi! Vad består cellplasman av? Vad består cellmembran av? Vad är fotosyntes? Beskriv kemiska formeln.

11 Biologi – lektion 2 Cellernas varierande uppgifter

12 Mikroskopet Grovjustering Finjustering (lilla) Objektsglas Täckglas Objektsbord Bländare Okular Lampa Objektiv

13 Vilken cellsort ser du på bilden?

14 Vilka funktioner har växtceller? Ta upp solljus och vatten och omvandla det till syre och socker (=näring) Hålla upp växten.

15 Nämn några olika djurcellstyper

16 Kan ni gissa vilken typ av celler ni ser på bilden?

17 Beskriv vilka funktioner har hudcellerna Isolera kroppen och skydda den mot yttre påfrestningar.

18 Kan ni gissa vilken typ av celler ni ser på bilden? (Muskelceller)

19 Rita och beskriv vilken funktion har muskelcellerna Att röra på kroppen

20 Rita och beskriv vilken funktion har en nervcell Vi tänker med nervcellerna och det är de som styr våra muskel.

21 Rita och beskriv vilken funktion har en röd- och en vit blodcell Röd – transportera syre Vit – bekämpa virus och bakterier

22 Kroppen är uppbyggd av celler (djurceller) Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Även om cellerna fungerar på ett likartat sätt finns det skillnader mellan dem. En del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig, medan andra är bättre på att ta emot information. Tillsammans med andra celler som fungerar på samma sätt bygger cellerna upp vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är.

23 Många miljarder celler Kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär 100 000 miljarder celler. Alla celler är inte helt lika, utan har olika uppgifter. Därför har de också lite olika utseende. Nervceller har till exempel långa trådliknande utskott så att de kan leda information till andra delar av kroppen. Cellerna är mycket små. Äggcellen, som är kroppens största cell, är ungefär en tiondels millimeter i diameter. Kroppens minsta celler, de röda blodkropparna, är bara några tusendels millimeter i diameter. Celler består till cirka 80 procent av vatten. Resten av vikten är proteiner, fetter, kolhydrater som till exempel socker samt arvsmassan, DNA. Celler kan se ganska olika ut beroende på vilka uppgifter de har, men vissa grunddrag är lika hos alla celler.

24 Cellmembranet är skalet Varje cell omges av en tunn hinna som kallas för cellmembran. Hinnan består egentligen av två tunna skikt av fett, så kallade lipider. I fettlagren finns det också en del proteiner och kolhydrater. Kolhydraterna sticker ofta ut från cellmembranets yta och fungerar som kännetecken för cellen. Cellmembranet fungerar som ett skydd och hindrar vattenlösliga ämnen från att fritt föras ut ur cellen. Innehållet i cellen skiljer sig mycket från miljön utanför cellen, och det är viktigt att den skillnaden finns annars skulle inte cellen överleva. Inuti cellen finns det mycket kaliumjoner, medan vävnadsvätskan utanför cellen innehåller mer natriumjoner. Cellmembranet är inte helt tätt, utan små partiklar skickas ut eller in genom membranet genom speciella kanaler och pumpar.

25 Cellerna sitter fast i varandra Cellerna kan fästa i varandra genom särskilda fogar. När många likartade celler med samma uppgifter sitter fast i varandra kallas det för vävnader. Cellerna sitter ihop olika hårt, men en del har ingen förankring alls till andra celler. Det gäller till exempel blodkroppar.

26 Cellens inre Innanför cellmembranet finns en trögflytande vätska som kallas för cytoplasma. Cytoplasman består till största delen av vatten. I den geléliknande vätskan finns bland annat salter, näringsämnen och proteiner. Cellens kärna fungerar som en slags kommandocentral som styr alla funktioner i cellen. Kärnan innehåller arvsmassa, DNA. Mitokondrier är cellens kraftverk och bildar energirika kemiska ämnen från maten vi äter. Denna kemiska energi behövs för de olika processer som sker i en cell. I celler med hög energiförbrukning, till exempel muskelceller och leverceller, kan det finnas flera hundra mitokondrier.


Ladda ner ppt "Repetition Djur- och växtcellens struktur. Biologi = Läran om livet Vad är liv? -Behöver energi -Tar upp näring och avger avfall (mat, solljus) -Andas."

Liknande presentationer


Google-annonser