Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Kroppsvikten = vatten •Trots detta en fast och stabil form, hur är detta möjligt? •Vattnet återfinns i stor mängd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Kroppsvikten = vatten •Trots detta en fast och stabil form, hur är detta möjligt? •Vattnet återfinns i stor mängd."— Presentationens avskrift:

1 Cellen

2 Cellens uppbyggnad och funktion •Kroppsvikten = vatten •Trots detta en fast och stabil form, hur är detta möjligt? •Vattnet återfinns i stor mängd inuti dina celler omgiven av ett fettrikt membran (hydrofoba egenskaper) •Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler

3 Celler = liv •Celler är den minsta enheten av liv, varför? •Celler anses som levande därför att: •Den har en egen metabolism •Den kan reproducera sig •Den styrs av ett genetiskt program •Den kan kommunicera & reagera med omgivningen

4 Celler = liv •Liv uppstod för ca 4 miljarder år sedan •Hur uppstod då cellen? •Kanske genom en s.k. kemisk evolution där komplexa (Lipider, Kolhydrater, Proteiner & Nukleinsyror) molekyler bildades ur enklare ämnen (kväve, väte, kol,..) •T.ex. aminosyror bildar proteiner, socker, fosfat & kvävebaser bildar nukleinsyror o.s.v.

5 En cell bildas •Före det att första cellen bildades har ämnen såsom nukleinsyra, proteiner, kolhydrater etc. ”svävat” fritt utan någonstans att bo…. •Dessa ämnen kom tillsammans med vatten att bilda små blåsor, avskilt från omgivningen •Hos vissa blåsor började ämnena samverka och därmed uppstod liv på jorden

6 Två (tre) olika sorters celler •Den första levande organismen var encelliga s.k. prokaryota celler •Dessa organismer var enkelt byggda utan inre membranomslutna organeller •Efter ca 2 miljarder år så uppstod mer komplicerade celler s.k. eukaryota celler

7 Eukaryota - djurceller •Cellmembran •Cellvätska •Cellkärna •Mitokondrie •Ribosomer •Endoplasmatisk retiklet •Golgiapparaten •Lysosomer

8 Eukaryota djurceller •Cellmembranet •En tunn, oljeliknande hinna med instuckna proteiner. Dessa för att reglera vilka ämnen som får passera in & ut ur cellen •Cellkärnan •Membranomsluten organell som innehåller kromosomerna. I kromosomerna återfinns generna som är avsnitt av DNA. Dessa talar om vilka proteiner som skall tillverkas

9 Eukaryota djurceller •Mitokondrien •Den del av cellen som utvinner energi i form utav cellandningen (cellens kraftverk). Innehåller eget DNA & tros härstamma från en bakterieliknande prokaryot cell. •Ribosomerna •Små kroppar där aminosyrorna sätts samman till proteiner

10 Eukaryota djurceller •Lysosomer •Små organeller som städar upp i cellen genom att de bryter ner döda eller skadade celler samt angriper främmande partiklar •Golgiapparaten •Organell som sorterar och paketerar proteiner så att de hamnar på rätt ställe •Endoplasmatiska retiklet •Organell som transporterar ämnen runt om i cellen

11 Eukaryota - växtceller •Innehåller •Cellmembran •Cellvätska •Cellkärna •Mitokondrier •Ribosomer •Vakuol •Kloroplast •Cellvägg (cellulosa)

12 Eukaryota celler - Växter •Kloroplast •Organell som innehåller klorofyllmolekyler som fångar in solljus. Här utvinns energi i form utav fotosyntes där oorganiska ämnen omvandlas till organisk (socker) •Vakuolen •Ett vätskefyllt hålrum som trycker mot cellväggen. (Förvaring av vatten) •Cellvägg •Vägg som omger växtcellen bestående av cellulosa

13 Prokaryota celler •Cellmembran •Cellvägg •Cellvätska •Ribosomer •Bakteriekromosom •Plasmider •Saknar: Golgi, ER, Mitokondrier, Kärna


Ladda ner ppt "Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Kroppsvikten = vatten •Trots detta en fast och stabil form, hur är detta möjligt? •Vattnet återfinns i stor mängd."

Liknande presentationer


Google-annonser