Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler. •En del organismer består bara av en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler. •En del organismer består bara av en."— Presentationens avskrift:

1 Cellen

2 Cellens uppbyggnad och funktion •Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler. •En del organismer består bara av en (encelliga) enda cell medan andra består av flera olika celltyper (flercelliga) Bilden visar en encellig amöba

3 Celler = liv •Celler är den minsta enheten av liv, varför? •Celler anses som levande därför att: •Den har en egen metabolism •Den kan reproducera sig •Den styrs av ett genetiskt program •Den kan kommunicera & reagera med omgivningen

4 Celler = liv •Liv uppstod för ca 4 miljarder år sedan •Hur uppstod då cellen? •Kanske genom en s.k. kemisk evolution där komplexa (Lipider, Kolhydrater, Proteiner & Nukleinsyror) molekyler bildades ur enklare ämnen (kväve, väte, kol,..) •T.ex. aminosyror bildar proteiner, socker, fosfat & kvävebaser bildar nukleinsyror o.s.v.

5 En cell bildas •Före det att första cellen bildades har ämnen såsom nukleinsyra, proteiner, kolhydrater etc. ”svävat” fritt utan någonstans att bo…. •Dessa ämnen kom tillsammans med vatten att bilda små blåsor, avskilt från omgivningen •Hos vissa blåsor började ämnena samverka och därmed uppstod liv på jorden

6 Två (tre) olika sorters celler •Den första levande organismen var encelliga s.k. prokaryota celler •Dessa organismer var enkelt byggda utan inre membranomslutna organeller •Efter ca 2 miljarder år så uppstod mer komplicerade celler s.k. eukaryota celler

7 Cellens yttre hölje - cellmembran •Cellens yttre hölje är en avgränsning mot omgivningen •Uppbyggt av fosfolipider – en molekyl med hydrofila OCH hydrofoba egenskaper

8 Cellens ämnesomsättning •2 typer av metoder: –Autotrofer – energi från solen alt. kemiska reaktioner. Använder sig av fotosyntes. –Heterotrofer – energi från döda eller levande organismer. Använder sig av cellandning.

9 Eukaryota - djurceller •Cellmembran •Cellvätska •Cellkärna •Mitokondrie •Ribosomer •Endoplasmatisk retiklet •Golgiapparaten •Lysosomer

10 Eukaryota djurceller •Cellmembranet •En tunn, oljeliknande hinna med instuckna proteiner. Dessa för att reglera vilka ämnen som får passera in & ut ur cellen •Cellkärnan •Membranomsluten organell som innehåller kromosomerna. I kromosomerna återfinns generna som är avsnitt av DNA. Dessa talar om vilka proteiner som skall tillverkas

11 Eukaryota djurceller •Mitokondrien •Den del av cellen som utvinner energi i form utav cellandningen (cellens kraftverk). Innehåller eget DNA & tros härstamma från en bakterieliknande prokaryot cell. •Ribosomerna •Små kroppar där aminosyrorna sätts samman till proteiner

12 Eukaryota djurceller •Lysosomer •Små organeller som städar upp i cellen genom att de bryter ner döda eller skadade celler samt angriper främmande partiklar •Golgiapparaten •Organell som sorterar och paketerar proteiner så att de hamnar på rätt ställe •Endoplasmatiska retiklet •Organell som transporterar ämnen runt om i cellen

13 Eukaryota - växtceller •Innehåller •Cellmembran •Cellvätska •Cellkärna •Mitokondrier •Ribosomer •Vakuol •Kloroplast •Cellvägg (cellulosa)

14 Eukaryota celler - Växter •Kloroplast •Organell som innehåller klorofyllmolekyler som fångar in solljus. Här utvinns energi i form utav fotosyntes där oorganiska ämnen omvandlas till organisk (socker) •Vakuolen •Ett vätskefyllt hålrum som trycker mot cellväggen. (Förvaring av vatten) •Cellvägg •Vägg som omger växtcellen bestående av cellulosa

15 Prokaryota celler •Cellmembran •Cellvägg •Cellvätska •Ribosomer •Bakteriekromosom •Plasmider •Saknar: Golgi, ER, Mitokondrier, Kärna


Ladda ner ppt "Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion •Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler. •En del organismer består bara av en."

Liknande presentationer


Google-annonser