Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cellen och levande ting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cellen och levande ting"— Presentationens avskrift:

1 Cellen och levande ting
Biologi Cellen och levande ting

2 Livets början... Någon gång för drygt tre miljarder år sedan föddes den första cellen. Den uppstod troligen i urhavet. Efter en tid började den första cellen dela sig. Vissa celler blev inte alls identiska med ursprungscellen men överlevde ändå. Så småningom slog sig flera olika celler ihop och bildade flercelliga organismer.

3 Cellen Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer. Cellen kallas ibland för "livets byggsten". Vissa organismer, som till exempel bakterier och urdjur, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel vi människor, består av flera miljarder celler vardera.

4 Cellens delar En cell består av många delar, organeller, som var och en har viktiga funktioner. Samtliga celler är omgivna av ett cellmembran istället för hud. Innanför membranet finns cytoplasman, cellkärnan + många andra delar. Cellkärnan är en informationscentral som styr cellens funktioner. I varje cellkärna ligger hela vår arvsmassa lagrad, vårt DNA.

5 Växtcell De viktiga delarna i växtcellen som du ska kunna är: Cellvägg
Cellmembran Cellkärna DNA Kloroplast

6 Djurcell De viktiga delarna i djurcellen som du ska kunna är:
Cellmembran Cytoplasman Cellkärnan DNA

7 Celldelning Celldelning är den process som ligger till grund för alla
levande organismers förökning. Vid celldelning omvandlas en cell till två celler. Man brukar prata om två typer av celldelning: Mitos – vanlig celldelning Meios – celldelning som producerar könsceller (det finns dock en tredje typ av celldelning som bara äger rum hos encelliga organismer)

8 Mitos Mitos innebär att en cell innehållande 46 kromosomer ger upphov till två nya celler som även de innehåller 46 kromosomer vardera. Mitos sker av flera anledningar. Under fosterstadiet och under barnaåren sker en tillväxt av hela organismen. För detta krävs fler och fler celler. Celler har också olika livslängd och måste därför ständigt ersättas.

9 Meios Meiosen sker endast i könscellerna och innebär att cellerna, äggceller eller spermier, efter delning endast innehåller en halv uppsättning kromosomer, 23 stycken.

10 Levande ting Alla levande organismer ska kunna göra följande sju
saker för att kallas levande - det kallas för livsprocessen Röra sig, Föröka sig, Känna av omgivningen, Växa, Andas, Behöver föda/näring och Producera avfall OM de inte kan detta så är de inte levande.

11 Röra sig Allt levade rör sig!
Ex. Djur rör sig för att hitta mat och komma undan rovdjur Ex. Blommans knopp slår ut i blom

12 Föröka sig Allt levande kan föröka sig
Ex. Människor och djur får barn/ungar som liknar sina föräldrar Ex. Växter sprider frön som växer upp till nya växter.

13 Känna av omgivningen Allt levande känner av omgivningen.
Ex. Blommor vänder sig mot ljuset och solen. Ex. Människor tar på sig mer kläder om de fryser eller tar av sig om man är varm.

14 Växa Allt levande växer
Ex. Djur och människor växer från ungar till fullvuxna Ex. Växter börjar gro som ett frö och växer upp till plantor eller träd.

15 Andas Allt levande behöver syre
Både växter och djur använder syret i luften för att omvandla mat till energi

16 Avfall Både djur och växter producerar avfall
Människor, djur och växter behöver göra sig av med avfall, gaser och vätska.

17 Näring Både djur och växter behöver näring.
Ex. Djur och människor behöver äta och dricka Ex. Växter tillverkar sin egen näring med hjälp av solljuset

18 Sammanfattning Röra sig Föröka sig Känna av omgivningen Växa Andas
Producera avfall Behöver näring

19 Om du vill veta mer... http://www.youtube.com/watch?v=REUQP9x7NZk


Ladda ner ppt "Cellen och levande ting"

Liknande presentationer


Google-annonser