Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens och livets utveckling. Jordens födelse • Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan • Under bildandet så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens och livets utveckling. Jordens födelse • Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan • Under bildandet så."— Presentationens avskrift:

1 Jordens och livets utveckling

2 Jordens födelse • Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan • Under bildandet så krockade jorden med annan materia som fanns i dess omloppsbana och inom gravitationsfältet. Från början var hela klotet en het, flytande massa där skorpan med tiden svalnade av (drygt 4 miljarder år sedan).

3 • Det skedde ständiga vulkanutbrott som fyllde atmosfären med vattenånga och andra gaser. • När jordytan svalnade av och bildade en jordskorpa, kondenserades vattenångan • Atmosfären fylldes med vattenånga och tillslut utbröt stora regn och åskväder. • Haven bildades.

4 Det finns olika teorier om hur det första livet uppstod på jorden 1 • Man har hittat meteoriter med organiskt material • En teori är att jorden krockat med en sådan meteorit och därav har ”ursprungsämnen” för liv förts över till jorden.

5 2 • Blixtnedslagen från de våldsamma åskoväder omvandlade ämnen i atmosfären till ”ursprungsämnen”.

6 Vilka är de olika ämnena som är förutsättning för liv på jorden? • När blixtarna slog ner omvandlades ämnen i atmosfären till kvävebaser och aminosyror (fettsyror) • Dessa ämnen är förutsättning för att protein och DNA ska kunna bildas. • Kvävebaserna bildade långa kedjor – DNA • Aminosyrorna bildade hinnor - cellmembran

7 Förökning – en förutsättning för liv • Innanför cellmembranet fanns nu dessa DNA strängar • De utvecklade förmågan att kopiera sig själva för att kunna föröka sig • Cellen delar sig till två nya celler som blir exakt lika varandra.

8 Allt liv behöver energi • För 3,5 miljarder år sedan uppstod det första livet. De första encelliga organismerna var prokaryoter, dvs de hade inga organeller som cellkärna, mitokondrier osv. • De var oberoende av syre och levde på kolföreningar samt vulkaniska gaser • Dessa enkla organismer levde under vattnet eller under markytan

9 2,5 miljarder år sedan, autotrofernas uppkomst • För 2,5 miljarder år sedan utvecklades autotrofa organsimer. Dvs encelliga varelser som med hjälp av koldioxid och vatten och solljus bildar syre och socker. Detta kallas för fotosyntes. • Solljuset kunde då användas för uppbyggnad och energi • Det livsviktiga syret hade nu bildats

10 1,5 miljarder år sedan – eukaryoternas uppkomst • Eukaryot cell – en cell med cellkärna och andra organeller • Bildade cellkolonier – viktigt då utvecklingen ledde till uppkomsten av flercelliga organismer • Celler med cellkärna kan samarbeta med varandra och bli specialiserade. Dvs de kan bilda olika vävnader. • Amöba – encellig Växter och djur – flercelliga

11 Flercelligt liv • 650 – 700 miljoner år sedan – Tidiga former av flecelligt liv - ryggradslösa djur som ringmaskar, maneter och koraller • 400 miljoner år sedan – de första växterna på land • 360 miljoner år sedan – de första ryggradsdjuren • För runt 250 miljoner år sedan har alla stora grenar inom växt och djurliv bildats.

12 251-65,5 miljoner år sedan Dinosaurie-eran • Reptilernas tid varade i över 150 miljoner år • Spår vi kan se från dem idag är fossiler som ben och fotavtryck i berggrund. • De storsta djuren som levt på vår jord. • Viktig grupp som utvecklades under denna tiden var fåglarna • De första blommande växterna dök upp under den här tiden • De första däggdjuren uppstod. • Massutdöendet för dinosaurierna gjorde att fåglar och däggdjur kunde sprida ut sig och ta över jorden

13


Ladda ner ppt "Jordens och livets utveckling. Jordens födelse • Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan • Under bildandet så."

Liknande presentationer


Google-annonser