Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturkunskap A1 Liv på jorden. Naturkunskap A2 Liv på jorden  När uppstod liv på jorden?  En svår nöt att knäcka!  En sak är säker….  ….att livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturkunskap A1 Liv på jorden. Naturkunskap A2 Liv på jorden  När uppstod liv på jorden?  En svår nöt att knäcka!  En sak är säker….  ….att livet."— Presentationens avskrift:

1 Naturkunskap A1 Liv på jorden

2 Naturkunskap A2 Liv på jorden  När uppstod liv på jorden?  En svår nöt att knäcka!  En sak är säker….  ….att livet någon gång har uppstått!

3 Naturkunskap A3 Liv på jorden  Vad definierar liv?  Liv är förknippat med:  Metabolism (ämnesomsättning)  Reproduktion

4 Naturkunskap A4 Liv på jorden  Vad är det som är gemensamt för allt levande här på jorden, såväl bakterier som människor?  Svar: Den genetiska koden!  DNA / RNA  Bildar aminosyror och slutligen proteiner

5 Naturkunskap A5 Liv på jorden  Hur uppstod då liv?  Kanske genom att aminosyror bildades vid elektroniska urladdningar (blixtar)  Kan man skapa liv ur ”ingenting”?

6 Naturkunskap A6 Liv på jorden  Stanley Miller  En forskare som på 50-talet lyckades framställa aminosyror ur elektroniska urladdningar (aminosyntesen)  Troligt?  Kanske, miljön för 3 – 4,6 miljarder år sedan var snarlik den Miller använde sig av.

7 Naturkunskap A7 Liv på jorden  Millers experiment  Elektroder skapar blixt  I v-låset samlade sig aminosyrorna  Gasen – en blandn. av Vattenånga, metan, ammoniak & vätgas  Vad saknas?

8 Naturkunskap A8 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  För ca 4 miljarder år sedan  Bombardemanget mot jorden avtar sakteligen  Klimatet fortfarande oroligt

9 Naturkunskap A9 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  Var och hur liv uppstod vet man inte  Vissa anser att liv uppstod genom kemiska reaktioner i atmosfären (Millers experiment)  Andra menar att liv uppstod i varma källor på havsbotten

10 Naturkunskap A10 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  Äldsta spåren av liv bevarat idag, återfinns i gamla bergarter från Australien s.k. Stromatoliter  Dessa levande organismer dateras till omkring 3,5 miljarder år tillbaka

11 Naturkunskap A11 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  Bakterier äldsta formen av liv  Cyanobakterier funna i gamla bergarter s.k. stromatoliter  O2 toleranta

12 Naturkunskap A12 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  Cyanobakterier – blågröna alger finns än idag  Avancerade organismer med fullt utvecklad fotosyntes  Troligtvis inte första formen av liv – måste ha varit enklare än så…

13 Naturkunskap A13 Liv på jorden  Fotosyntesen  Process där organismen omvandlar solenergi till kemisk bunden energi i form utav…  CO 2 + H 2 O + Solljus = Socker + O 2

14 Naturkunskap A14 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  Atmosfären vid denna tidpunkt 4,6 – 2 miljarder år sedan  Inget O 2  Bestod mestadels av kväve, koldioxid, metan, vattenånga samt en mängd giftiga gaser

15 Naturkunskap A15 Liv på jorden  Den tidiga utvecklingen  I takt med syreproducerande organismers tillväxt anrikas syre så smått till atmosfären  Syret är väldigt reaktivt med andra ämnen

16 Naturkunskap A16 Liv på jorden  Den värsta miljökatastrofen  Inträffade för omkring 2 miljarder år sedan  Varför?  Syret tillkom i atmosfären! (18-20 %)  Innan så var syre bundet till järn (Fe) men anrikades i atmosfären då Fe blir ”mättat”

17 Naturkunskap A17 Liv på jorden  Den värsta miljökatastrofen  Mängder av organismer och livsformer dog ut  Dessa organismer tålde inte syre  Finns det organismer som inte tål O 2 idag?

18 Naturkunskap A18 Liv på jorden  Atmosfären  Är ett gashölje runt jorden, likt en vindruta på en bil  Skyddar mot ”stenskott” – meteoriter etc.  Behåller värmen samt skyddar mot solens strålning  Består idag av mestadels kväve (78%) samt syre (21%)

19 Naturkunskap A19 Liv på jorden  Nya former av organismer  I takt med att syrehalten i atmosfären ökade bildades så småningom ozon  Nu kunde även mer avancerade organismer utvecklas (flercelliga organismer)  Alger och svampar regerade på jorden därefter

20 Naturkunskap A20 Liv på jorden  430 miljoner sedan  Flercelliga organismer ökade markant på land  Därefter följde flertalet utrotningar p.g.a. klimatförändringar (extrem hetta & extrem kyla)  Orsakerna oklara!  Gång på gång återhämtar sig livet

21 Naturkunskap A21 Liv på jorden  Förklara för varandra  Vad definierar liv?  Aminosyntesen  Fotosyntesen  Stromatoliter  ”Vindrutan”  Värsta miljökatastrofen


Ladda ner ppt "Naturkunskap A1 Liv på jorden. Naturkunskap A2 Liv på jorden  När uppstod liv på jorden?  En svår nöt att knäcka!  En sak är säker….  ….att livet."

Liknande presentationer


Google-annonser