Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proteinsyntesen Från genotyp till fenotyp. Generna uttrycks  Varje gen kodar för ett visst protein  Hur – genom kvävebasernas ordning  Koden anger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proteinsyntesen Från genotyp till fenotyp. Generna uttrycks  Varje gen kodar för ett visst protein  Hur – genom kvävebasernas ordning  Koden anger."— Presentationens avskrift:

1 Proteinsyntesen Från genotyp till fenotyp

2 Generna uttrycks  Varje gen kodar för ett visst protein  Hur – genom kvävebasernas ordning  Koden anger i vilken ordning aa skall sitta i proteinet

3 Generna uttrycks  DNA anger alltså proteiner och påverkar därmed hela cellens egenskaper  Ex: tungrullare  Förmåga att rulla tungan är genetiskt betingat. D.v.s. förmågan finns i våra gener och därmed uppstår oförmåga hos dem som saknar genen för att rulla tungan.

4 Generna uttrycks  Det finns bara 4 olika kvävebaser  En kombination av 3 baser i följd anger 1 aminosyra  Alltså, 1 triplett = 1 aminosyra  T.ex. AAAGGAGCG = AAA (lysin) GGA (glycin) GCG (alanin)

5 Generna uttrycks  Generna uttrycks i proteiner i 2 steg 1.Transkription Sekvensen (genen) skrivs av till s.k. mRNA. 2.Translation mRNA översätts av ribosomerna till en följd av aminosyror i ett protein

6 Generna uttrycks Steg 1 Transkription Steg 2 Translation

7 Generna uttrycks

8 Transkription (RNA bildas) 1.RNA-polymeras binder till startsekvens i DNA spiralen och lösgör bindningarna 2.RNA-polymeraset vandrar längs DNA:t och tillsätter nukleotider – socker, fosfat & kvävebas (A,U,C,G) 3.När polymeraset når stoppsekvensen så faller den av och mRNA:t kan vandra ut till cytoplasman

9

10 Translation (Protein bildas) 1.mRNA:t vandrar ut i cytoplasman till ribosomerna 2.Väl i ribosomerna översätts sekvensen till en följd av aminosyror 3.Aminosyrorna transporteras m.h.a. tRNA 4.tRNA:t släpper sin aminosyra och faller bort 5.Ett protein har bildats

11

12 Genreglering  Människan har över 25 000 fungerande gener, i varje somatisk cell  Trots alla celler har samma genom (arvsmassa) så bildar de olika proteiner  En muskelcell tillverkar aktin & myosin medan celler som finns i bukspottskörteln tillverkar insulin & glukagon

13 Genreglering  Generna regleras främst genom hur hårt packade de är i DNA-tråden

14 Genreglering  I en muskelcell så ligger generna för myosin & aktin löst packade och därmed lättare att transkriberas. Generna för insulin & glukagon finns där men är så hårt packade att de inte kan transkriberas  Alltså, hårt packad gen – ej transkription, löst packad gen – transkription


Ladda ner ppt "Proteinsyntesen Från genotyp till fenotyp. Generna uttrycks  Varje gen kodar för ett visst protein  Hur – genom kvävebasernas ordning  Koden anger."

Liknande presentationer


Google-annonser