Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolhydrater och metabolismen. Anomerer Hemiacetal + Alkohol = Acetal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolhydrater och metabolismen. Anomerer Hemiacetal + Alkohol = Acetal."— Presentationens avskrift:

1 Kolhydrater och metabolismen

2

3

4 Anomerer

5 Hemiacetal + Alkohol = Acetal

6 1,4 alfa glykosidbindning

7 Suckaros 1,2 anomeriskbindning

8 Fruktos

9 Fruktokinase katalyserar reaktionen ATP + D-fruktos → ADP + D-fruktos-1-fosfat

10 Fruktos-1-fosfat – vägen till glyklolys

11 Glukos är en viktig energikälla i kroppen men framförallt hjärnan är beroende av det. Hur mycket glukos förbrukar hjärnan? Vad händer om vi har för lite glukos?

12 Glykoneogenes Nytillverkning av glukos från protein och fett Vart sker denna process? -Främst i levern -Liten del i njurarna

13 Coricykeln Glukos Laktat Glukos

14 Glykolys Steg 3 Steg 1 Steg 10

15 Irreversibla reaktioner Steg 3: Glukos reagerar med ATP för att bilda glukos-6-fosfat + ADP med hjälp av enzymet hexokinas Steg 3: Reaktionen mellan fruktos-6-fosfat och en ATP molekyl katalyseras av fosfo fruktokinas som bildar fruktos-1,6-bisfosfat + ADP Steg 10: Pyruvat kinas katalyserar en förflyttning av fosfatgruppen i fosfoenolpyruvat till ADP som bildar ATP + pyruvat

16 Nyckelenzymerna i glykolysen Glykogen fosforylas fosfoglukomutas

17 Glykogen fosforylas - Glukos 1-fosfat bildas då enzymet bryter upp glykosidbindningar (alfa 1,4 bindning) och fosforylerar glukos molekyler.

18 En översikt på reaktionen: (α-1,4 glykogen kedja) n + GPas ↔ (α-1,4 glykogen kedja) n-1 + D-glukos-1-fosfat

19 Fosfoglukomutas Glukos-1-fosfat konverteras till glukos-1,6-fosfat och sen till glukos-6-fosfat

20 Insulin Förbättrar cellens upptag av glukos Förbättrar glykogenes i levern och skelettmuskler Påskyndar nedbrytning av glukos Syntesen av lipider och protein påskyndas

21 GLUT4 - Glucose transporter type 4

22

23 Glukagon Saktar ner cellernas upptag av glukos Påskyndar glycogenolys Påskyndar nedbrytningen av lipider och proteiner Påskyndar glukoneogenes

24 G-protein

25

26 Fosforgruppen från glykogen-fosforylase sätts på glukoset


Ladda ner ppt "Kolhydrater och metabolismen. Anomerer Hemiacetal + Alkohol = Acetal."

Liknande presentationer


Google-annonser