Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Diabetes beror på. •Att Gud vill hämnas •Antigen har bildats mot enzymet GAD •Fettisar äter för mycket socker •Okänslighet för insulinet har uppstått.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Diabetes beror på. •Att Gud vill hämnas •Antigen har bildats mot enzymet GAD •Fettisar äter för mycket socker •Okänslighet för insulinet har uppstått."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Diabetes beror på. •Att Gud vill hämnas •Antigen har bildats mot enzymet GAD •Fettisar äter för mycket socker •Okänslighet för insulinet har uppstått Guess what; alla stämmer. www.landoverbaptist.org Typ I Typ II

3 3 Diabeteskoma kan uppstå när patienten har •Glömt att injicera insulin innan måltid •Ätit för lite •Har extremt höga halter glukos i blodet •Har överdoserat insulin

4 4 Insulinkänning kan uppstå när patienten har •Glömt att injicera insulin innan måltid •Ätit för lite •Har extremt höga halter glukos i blodet •Har överdoserat insulin

5 5 Hur fan verkar sulfonureiderna? •Blockerar K + /ATP kanaler •Hämmar tarmenzymet som bryterner polysackarider till monosakarider •Okänd verkningsmekanism

6 6 Det gamla sättet att ta insulin från svin och tillföra till diabetiker hade många, många, många positiva effekter. Vissa hävdar även att det kan ha funnits negativa. Vilka skulle de ha varit? •Diabetikern producerade antikroppar mot insulinet •Diabetikern utsattes för en graft vs host-reaktion •Diabetikern utvecklade insulinresistans vilket ledde till att Tramspaus med Sirqus Alfon??

7 7 Hur framställs insulin idag? •Med rekombinant DNA-teknik från e-colistammar.

8 8 Det finns flera ickefarmakologiska sätt att behandla diabetes typ II, nämn ett. •Vem bryr sig??

9 9 Hur verkar de ädla alfaglukosidashämmarna? •Blockerar K + /ATP kanaler •Hämmar tarmenzymet som bryter ner polysackarider till monosakarider •Okänd verkningsmekanism

10 10 Biguaniderna (som metformin) är förmodligen på väg bort, på grund av en biverkning som ses speciellt hos alkisar. Vilken •Andningsdepression •Depression •Laktatacidos

11 11 Nämn en av varje sort •Sulfonureider •Biguanider •alfaglukosidahämmare Glipizid Metformin Akarbos


Ladda ner ppt "1. 2 Diabetes beror på. •Att Gud vill hämnas •Antigen har bildats mot enzymet GAD •Fettisar äter för mycket socker •Okänslighet för insulinet har uppstått."

Liknande presentationer


Google-annonser