Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 quizz. 2 Det finns många sätt att behandla hypertoni. Men två av dessa är inte anti-hypertoni-LM. vilka ? •Diuretika •ACE-hämmare •AT-agonister •Hydralazin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 quizz. 2 Det finns många sätt att behandla hypertoni. Men två av dessa är inte anti-hypertoni-LM. vilka ? •Diuretika •ACE-hämmare •AT-agonister •Hydralazin."— Presentationens avskrift:

1 1 quizz

2 2 Det finns många sätt att behandla hypertoni. Men två av dessa är inte anti-hypertoni-LM. vilka ? •Diuretika •ACE-hämmare •AT-agonister •Hydralazin •Klorpromazin •Ca2+kanalblockerare •Centralt verkande sympatikushämmare •Hepariner Neuroleptikum Antikoagulation

3 3 När diuretika används kickar RAAS igång. Hur undviker man detta? •ACE-hämmare eller •ARB

4 4 Beta-blockerarna sänker HMV (genom att säkna både CO och frekvensen) Men vilken är troligen den viktigaste farmakologiska effekten ? •Reninsektretionen sänks •Aldosteronsekretionen sänks •Angiotensin II hämmas i njuren

5 5 När en person med hjärtsvikt ska behandlas för hypertoni bör man ta det försiktigt med beta-blockerare •Sant •Falskt Patienter med hjärtarytmi, hjärtsvikt och astma/KOL, ska man vara försiktig med att ge betablockerare till. Men det handlar inte om ’totalförbud’.

6 6 Hur verkar doxazosin?doxazosin •Selektiv beta-1-antagonist •Oselektiv beta-antagonist •Alfa-1-antagonist Alfareceptor-antagonisterna var en stor grupp förr, men inte numer.

7 7 Beta-atagonisternas biverkningar är •Många •Få Till ”lyxproblemen” hör sömnstörningar, kalla extremiteter, och kontraindikationerna

8 8 Nämn två typsubstanser bland betablockerarna. Först en oselektiv •Propanolol •Metoprolol..och sen en beta-1-selektiv

9 9 Alfa-1-antagonisten doxazosin har dock några biverkningar, vilka?doxazosin •Hosta, hypergonadotrop sedering •Nedstämdhet, somnolens •Yrsel, ortostatism

10 10 Nämn någon (partiell) kontraindikation för beta-blockerare. •Insulinberoende diabetes •pga svårt att mobilisera gulkos vid hypoglykemi •Hj. svikt = Hj insuffiens •pga kontraktionskraften  •Hj. Arytmi •pga. frekvensen  och AV- överledningstiden  •Astma / KOL •pga glattmuskelkontraktion även vid beta-1

11 11 Vilken grupp tillhör metyldopa ?metyldopa •Centralverkande sympatikushämmare •Beta-2-blockerare •Alfa-1-agonister

12 12 Vilket preparat går Göran på? (baserat på biverkningsanalys) •Metyldopa (centralverkande sympatikushämmare)Metyldopa •Propanolol (beta-receptorblockare)Propanolol •Hydralazin (okänd verkn.mekanism)Hydralazin Metyldopa har huvudvärk, impotens, minskad libido och munntorrhet som vanliga biverkningar. Även mardrömmar och depressioner är vanliga.

13 13 Metyldopa omvandlas i cellerna till met.dopamin och vidare till met.NA. I vilket autonomt nervsystem är NA involverat? •Sympatiska •Parasympatiska metylNA kommer att finnas i vesiklar i sympatikusneuronen och när den frisätts fungera som alfa-2-R-agonist. Kom ihåg att alfa-2 är en autoreceptor, så en ökad NA-frisättning leder till minskad NA- produktion/frisättning.

14 14 Klonidin Klonidin är agonist till 2 av dessa. Vilka? •α2•α2 •β2•β2 •I2•I2

15 15 Fast Moxonidin är agonist till bara en av dessa. Vilken?Moxonidin •α1•α1 •β1•β1 •I1•I1 I = imidazolin

16 16 I denna sista LM-grupp finns de två huvuddelar – de kärlselektiva och de hjärtselektiva (även kallade oselektiva). Vad heter gruppen? •Ca 2+ kanalblockerare •Ca 2+ agonister •Ca 2+ komplexbildare


Ladda ner ppt "1 quizz. 2 Det finns många sätt att behandla hypertoni. Men två av dessa är inte anti-hypertoni-LM. vilka ? •Diuretika •ACE-hämmare •AT-agonister •Hydralazin."

Liknande presentationer


Google-annonser