Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFN:s läkemedelsgenomgångar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFN:s läkemedelsgenomgångar"— Presentationens avskrift:

1 LFN:s läkemedelsgenomgångar

2 LFN:s myndighetsuppdrag
Besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedels- förmånen och därmed får räknas in i högkostnadsskyddet.

3 Syftet med LFN:s verksamhet
Att få så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel

4 2 000 läkemedel ska utredas i läkemedelsgenomgångar
49 terapigrupper ska utredas Sammanlagt läkemedel Tre beslutskriterier Alla människors lika värde Patienter med de största medicinska behoven ska få större del av resurserna Kostnadseffektivitet

5 Tidplan för genomgångarna
Klara genomgångar Migrän februari 2005 Magsyra januari 2006 Astma och hosta maj 2007 Högt blodtryck februari 2008 Pågående genomgångar Depression Höga blodfetter Diabetes Inkontinens och prostatabesvär Smärtstillande m.m. Ledgångsreumatism Benskörhet P-piller och klimakteriebesvär

6 Så här fattar LFN:s beslut i genomgångarna
En nämnd fattar besluten, de utgörs av erfarna Läkare Hälsoekonomer Representanter för patientorganisationer Kansliet utreder och tar fram beslutsunderlag Externa experter medverkar Specialister inom berört terapiområde Specialister inom allmänmedicin

7 Genomgångarna granskas
Arbetet i genomgångarna granskas av SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen Berörda företag Patientorganisationer Landstingens läkemedelsförmånsgrupp

8 Resultaten redovisas Genomgångarna redovisas i
Slutrapport, även på engelska Sammanfattning, även på engelska Faktablad Allt är tillgängligt på

9 LFN:s genomgång av läkemedel mot högt blodtryck

10 1,8 miljoner har högt blodtryck
Läkemedel mot högt blodtryck 1,8 miljoner personer i Sverige har förhöjt blodtryck Säljs för 2,4 miljarder årligen 40 procent av subventionen går till ARB-läkemedel Uppgifter från år 2007

11 Slutsatser om läkemedel mot högt blodtryck
Många läkemedel är likvärdiga i effekt och biverkningar, men varierar kraftigt i pris Dygnskostnaden i standarddos varierade från 50 öre till 8 kr Angeläget att subventionera dessa läkemedel Möjlighet att undvika stroke, hjärtinfarkt etc Behov av sortimentsbredd Mer än ett läkemedel behövs inom alla grupper Ett 50-tal substanser ingår i granskningen

12 Företag sänkte priser Företag sänkte priser under pågående
utredning för att behålla subvention. Deras produkter riskerade att förlora subvention eftersom det fanns likvärdiga läkemedel till lägre pris. Årlig besparing på 115 miljoner kronor

13 Besluten innebär att 43 substanser behåller subvention
20 behåller generell subvention 23 får subvention med begränsning 3 substanser förlorar sin subvention

14 Tre substanser ut ur förmånen
Följande förlorar sin subvention: lerkanidipin (Lercadip, Zandidip) cilazapril (Inhibace, Inhibace comp) trandolapril (Tarka) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris.

15 23 substanser får begränsad subvention
Begränsad subvention betyder: Subventionen riktas till en patientgrupp med särskilda behov, t ex gravida Subventionen avser endast ett visst användningsområde eller som andrahandsval Generell subvention betyder: Subvention för hela det godkända användningsområdet

16 Alla ARB får begränsad subvention
eprosartan (Teveten, Teveten Comp) irbesartan (Aprovel, Coaprovel) kandesartan (Atacand, Atacand Plus) losartan (Cozaar, Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte) telmisartan (Micardis, Micardis Plus) valsartan (Diovan, Diovan Comp) valsartan + amlodipin (Exforge) Alltför dyra som förstahandsval. ARB subventioneras endast för patienter som provat men inte kan använda ACE-hämmare eller som tillägg till ACE-hämmare.

17 Alla betablockerare får begränsad subvention
atenolol (Tenormin) bisoprolol (Emconcor) karvedilol (Kredex) metoprolol (Seloken, Seloken Zoc) pindolol (Viskén) propranolol (Inderal, Inderal Retard) felodipin (Logimax, Logimax Forte) Det finns effektivare läkemedel mot högt blodtryck. Begränsad subvention endast vid nyinsättning. Ska användas som ett andrahandsval och skrivas ut när behandlingsmålet inte uppnåtts med annat läkemedel.

18 Alla betablockerare får begränsad subvention fortsättning
labetalol (Trandate) Det finns läkemedel inom högkostnadsskyddet som ger likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida.

19 Fyra kalciumflödeshämmare får begränsad subvention
isradipin, långverkande (Lomir SRO) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida. OBS! Lomir förlorar subvention nifedipin, snabbverkande (Adalat) Subventioneras endast för gravida samt vid Morbus Raynaud. OBS! Adalat Oros förlorar subvention verapamil (Isoptin, Isoptin Retard) diltiazem (Cardizem, Cardizem Retard, Cardizem Unotard, Coramil) Subventioneras endast om patienten inte kan använda kärlselektiva kalciumflödeshämmare.

20 En ACE-hämmare får begränsad subvention
fosinopril (Monopril) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

21 Ett diuretikum får begränsad subvention
torasemid (Torem) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för patienter som behöver loop-diuretika men inte kan ta furosemid.

22 Tre antihypertensiva får begränsad subvention
Begränsad subvention för: metyldopa (Aldomet) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida. moxonidin (Physiotens) doxazosin (Alfadil) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast om patienten först provat andra läkemedelsklasser.

23 Besparing på 400 miljoner kronor
Genomgången kan ge årlig besparing av skattemedel på 400 miljoner kronor: 23 substanser har begränsad subvention. Förskrivaren måste sätta sig in i begränsningen och endast skriva ut till dem som begränsningen riktas till. Besparing: minst 250 miljoner kronor 3 substanser förlorar subvention Besparing: 30 miljoner kronor Företagen har sänkt priser Besparing: 115 miljoner kronor

24 1 september Besluten gäller från den 1 september 2008
Ett företag – Meda - har överklagat: lerkanidin (Zanidip) LFN:s beslut gäller tills Länsrätt/Kammarrätt/Regeringsrätt meddelar annat.


Ladda ner ppt "LFN:s läkemedelsgenomgångar"

Liknande presentationer


Google-annonser