Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFN:s läkemedelsgenomgångar. Besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedels- förmånen och därmed får räknas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFN:s läkemedelsgenomgångar. Besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedels- förmånen och därmed får räknas."— Presentationens avskrift:

1 LFN:s läkemedelsgenomgångar

2 Besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedels- förmånen och därmed får räknas in i högkostnadsskyddet. LFN:s myndighetsuppdrag

3 Att få så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel Syftet med LFN:s verksamhet

4 49 terapigrupper ska utredas –Sammanlagt 2 000 läkemedel Tre beslutskriterier –Alla människors lika värde –Patienter med de största medicinska behoven ska få större del av resurserna –Kostnadseffektivitet 2 000 läkemedel ska utredas i läkemedelsgenomgångar

5 Klara genomgångar Migrän februari 2005 Magsyra januari 2006 Astma och hostamaj 2007 Högt blodtryck februari 2008 Pågående genomgångar Depression Höga blodfetter Diabetes Inkontinens och prostatabesvär Smärtstillande m.m. Ledgångsreumatism Benskörhet P-piller och klimakteriebesvär Tidplan för genomgångarna

6 En nämnd fattar besluten, de utgörs av erfarna –Läkare –Hälsoekonomer –Representanter för patientorganisationer Kansliet utreder och tar fram beslutsunderlag Externa experter medverkar –Specialister inom berört terapiområde –Specialister inom allmänmedicin Så här fattar LFN:s beslut i genomgångarna

7 Arbetet i genomgångarna granskas av SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen Berörda företag Patientorganisationer Landstingens läkemedelsförmånsgrupp Genomgångarna granskas

8 Genomgångarna redovisas i Slutrapport, även på engelska Sammanfattning, även på engelska Faktablad Allt är tillgängligt på www.lfn.se Resultaten redovisas

9 LFN:s genomgång av läkemedel mot högt blodtryck

10 Läkemedel mot högt blodtryck 1,8 miljoner personer i Sverige har förhöjt blodtryck Säljs för 2,4 miljarder årligen 40 procent av subventionen går till ARB- läkemedel Uppgifter från år 2007 1,8 miljoner har högt blodtryck

11 Många läkemedel är likvärdiga i effekt och biverkningar, men varierar kraftigt i pris –Dygnskostnaden i standarddos varierade från 50 öre till 8 kr Angeläget att subventionera dessa läkemedel –Möjlighet att undvika stroke, hjärtinfarkt etc Behov av sortimentsbredd –Mer än ett läkemedel behövs inom alla grupper Ett 50-tal substanser ingår i granskningen Slutsatser om läkemedel mot högt blodtryck

12 Företag sänkte priser under pågående utredning för att behålla subvention. Deras produkter riskerade att förlora subvention eftersom det fanns likvärdiga läkemedel till lägre pris. Årlig besparing på 115 miljoner kronor Företag sänkte priser

13 43 substanser behåller subvention –20 behåller generell subvention –23 får subvention med begränsning 3 substanser förlorar sin subvention Besluten innebär att

14 Följande förlorar sin subvention: lerkanidipin (Lercadip, Zandidip) cilazapril (Inhibace, Inhibace comp) trandolapril (Tarka) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Tre substanser ut ur förmånen

15 Begränsad subvention betyder: –Subventionen riktas till en patientgrupp med särskilda behov, t ex gravida –Subventionen avser endast ett visst användningsområde eller som andrahandsval Generell subvention betyder: –Subvention för hela det godkända användningsområdet 23 substanser får begränsad subvention

16 eprosartan (Teveten, Teveten Comp) irbesartan (Aprovel, Coaprovel) kandesartan (Atacand, Atacand Plus) losartan (Cozaar, Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte) telmisartan (Micardis, Micardis Plus) valsartan (Diovan, Diovan Comp) valsartan + amlodipin (Exforge) Alltför dyra som förstahandsval. ARB subventioneras endast för patienter som provat men inte kan använda ACE-hämmare eller som tillägg till ACE-hämmare. Alla ARB får begränsad subvention

17 atenolol (Tenormin) bisoprolol (Emconcor) karvedilol (Kredex) metoprolol (Seloken, Seloken Zoc) pindolol (Viskén) propranolol (Inderal, Inderal Retard) felodipin (Logimax, Logimax Forte) Det finns effektivare läkemedel mot högt blodtryck. Begränsad subvention endast vid nyinsättning. Ska användas som ett andrahandsval och skrivas ut när behandlingsmålet inte uppnåtts med annat läkemedel. Alla betablockerare får begränsad subvention

18 labetalol (Trandate) Det finns läkemedel inom högkostnadsskyddet som ger likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida. Alla betablockerare får begränsad subvention fortsättning

19 isradipin, långverkande (Lomir SRO) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida. OBS! Lomir förlorar subvention nifedipin, snabbverkande (Adalat) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida samt vid Morbus Raynaud. OBS! Adalat Oros förlorar subvention verapamil (Isoptin, Isoptin Retard) diltiazem (Cardizem, Cardizem Retard, Cardizem Unotard, Coramil) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast om patienten inte kan använda kärlselektiva kalciumflödeshämmare. Fyra kalciumflödeshämmare får begränsad subvention

20 fosinopril (Monopril) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. En ACE-hämmare får begränsad subvention

21 torasemid (Torem) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för patienter som behöver loop-diuretika men inte kan ta furosemid. Ett diuretikum får begränsad subvention

22 Begränsad subvention för: metyldopa (Aldomet) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast för gravida. moxonidin (Physiotens) doxazosin (Alfadil) Det finns andra läkemedel med likvärdig medicinsk effekt till lägre pris. Subventioneras endast om patienten först provat andra läkemedelsklasser. Tre antihypertensiva får begränsad subvention

23 Genomgången kan ge årlig besparing av skattemedel på 400 miljoner kronor: 23 substanser har begränsad subvention. Förskrivaren måste sätta sig in i begränsningen och endast skriva ut till dem som begränsningen riktas till. – Besparing: minst 250 miljoner kronor 3 substanser förlorar subvention –Besparing: 30 miljoner kronor Företagen har sänkt priser –Besparing: 115 miljoner kronor Besparing på 400 miljoner kronor

24 Besluten gäller från den 1 september 2008 Ett företag – Meda - har överklagat: lerkanidin (Zanidip) –LFN:s beslut gäller tills Länsrätt/Kammarrätt/Regeringsrätt meddelar annat. 1 september


Ladda ner ppt "LFN:s läkemedelsgenomgångar. Besluta om pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedels- förmånen och därmed får räknas."

Liknande presentationer


Google-annonser