Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACE-HÄMMARE/ARB OCH NURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACE-HÄMMARE/ARB OCH NURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 ACE-HÄMMARE/ARB OCH NURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 ACE-HÄMMARE OCH ARB:  Reversibel försämring av njurfunktionen  Kreatinin stiger ofta  acceptera max 30-(50%)  Kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 mL/min)  låga initiala doser, långsam upptrappning  Följ njurfunktion och elektrolyter (kalium) 2Läkemedelskommittén

3 NÄR SKA ACE-HÄMMARE/ARB GES VID NJURFUNKTIONSNEDSÄTTNING?  Patienter med eGFR 30 – 60 ml/min/1,73m 2  Samtidig diabetes:  vid mikroalbuminuri (UAKkvot > 3,4 mg/mmol) även utan hypertoni  Ej samtidig diabetes:  Vid albuminuri (UAKkvot >30mg/mmol) och hypertoni  Vid albuminuri (UAKkvot >70 mg/mmol) även utan hypertoni 3 Cronic kidney disease. NICE clinical guideline 73 sept 2008NICE clinical guideline 73

4 NÄR SKA ACE-HÄMMARE/ARB GES VID NJURFUNKTIONSNEDSÄTTNING?  Titrera till högsta tolererade terapeutiska dos  Följ s-kalium:  Inled inte om s-K > 5 mmol/l  Åtgärda andra faktorer (t.ex. läkemedel) som höjer s-K  Kontrollera s-K 1-2 veckor efter insättning  Sätt ut ACE-hämmare om s-K > 6 mmol/l och andra orsaker uteslutits  Följ eGFR:  Kontrollera 1-2 veckor efter insättning/dosökning  Om eGFR sjunker > 25 % och andra orsaker uteslutits (t.ex. NSAID): sänk dosen eller sätt ut. Chronic kidney disease. NICE clinical guideline 73 sept 2008NICE clinical guideline 73


Ladda ner ppt "ACE-HÄMMARE/ARB OCH NURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser