Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COX-HÄMMARE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COX-HÄMMARE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 COX-HÄMMARE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 DE VANLIGASTE COX-HÄMMARNA  Acetylsalicylsyra  Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo)  Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo)  Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex)  Ketoprofen (Orudis, Siduro)  Nabumeton (Relifex)  Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox)  Celecoxib (Celebra, Celebrex)  Indometacin (Confortid)

3 RECEPTFRIA COX-HÄMMARE  Acetylsalicylsyra (utom Trombyl)  Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo)  Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo)  Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex)  Ketoprofen (Orudis, Siduro)  Nabumeton (Relifex)  Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox)  Celecoxib (Celebra, Celebrex)  Indometacin (Confortid)

4 RISKER MED COX-HÄMMARE  Metaanalys av över 600 randomiserade studier med över 300 000 patienter  Signifikanta relativa riskökningar: Lancet maj 2013 LäkemedelTotal mortalitet Kardiovas- kulär död Allvarlig hjärtkärlhän- delse Celecoxib och rofecoxib 22 %37 %58 % Diklofenak 75mgx2 Ej signifikant41 %65 % Ibuprofen 800mgx3 Ej signifikant 122 % Naproxen 500mgx2 Ingen ökning

5 RISKER MED COX-HÄMMARE  Absolut riskökning för patienter med hög risk för hjärtkärlhändelser (=2 % årlig risk för allvarlig hjärtkärlhändelse): Lancet maj 2013 LäkemedelÅrlig ökning av antal hjärtkärlhändelser /1000 patienter Varav dödsfall Celecoxib och rofecoxib 72 Diklofenak 75mgx2 82 Ibuprofen 800mgx3 93 Naproxen 500mgx2 0

6 RISKER MED COX-HÄMMARE  Absolut riskökning för patienter med låg risk för hjärtkärlhändelser (=0,5 % årlig risk för allvarlig hjärtkärlhändelse): Lancet maj 2013 LäkemedelÅrlig ökning av antalhjärtkärlhändelser /1000 patienter Varav dödsfall Celecoxib och rofecoxib 20 Diklofenak 75mgx2 20 Ibuprofen 800mgx3 20 Naproxen 500mgx2 00

7 PRECISION-STUDIEN  20 000 patienter med RA eller artros + hög kardiovaskulär risk (får stå på högst 325 mg ASA)  Jämför celecoxib, naproxen och ibuprofen  Primär ändpunkt: kardiovaskulära händelser  Sponsor: Pfizer  Beräknas bli klar 2015 Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen Or Naproxen (PRECISION), a cardiovascular end point trial of nonsteroidal antiinflammatory agents in patients with arthritis 7Läkemedelskommittén

8 COX-HÄMMARE OCH HJÄRTSVIKT  Alla COX-hämmare fördubblade risken att drabbas av hjärtsvikt som krävde sjukhusinläggning  Beror på COX-2-hämning, bl.a. försämrad njurfunktion  dosberoende Lancet maj 2013

9 RISKER MED COX-HÄMMARE  Absolut riskökning för patienter med hög risk för ulcus/magblödning (=0,5 % årlig risk för ulcus/magblödning): Lancet maj 2013 LäkemedelÅrlig ökning av antal ulcus/magblödningar /1000 patienter Celecoxib och rofecoxib 4 Diklofenak 75mgx2 4 Ibuprofen 800mgx3 15 Naproxen 500mgx2 16

10 RISKER MED COX-HÄMMARE  Absolut riskökning för patienter med låg risk för ulcus/magblödning (=0,2 % årlig risk för ulcus/magblödning): Lancet maj 2013 LäkemedelÅrlig ökning av antal ulcus/magblödningar /1000 patienter Celecoxib och rofecoxib 2 Diklofenak 75mgx2 2 Ibuprofen 800mgx3 6 Naproxen 500mgx2 6

11 RISKER MED COX-HÄMMARE  Ulcus/magblödning:  Dödlighet bara 2 % Lancet maj 2013

12 RISKER MED COX-HÄMMARE  Naproxen:  Ingen kardiovaskulär riskökning med 500 mg x 2  Orsakas möjligen av tillräcklig reversibel COX-1- hämmande effekt större delen av dygnet  Oklart om detta gäller även för patienter som står på lågdos ASA  Naproxen ger inte samma skydd som lågdos ASA Lancet maj 2013

13 GENERELLA COX-HÄMMAR-INTERAKTIONER  D-interaktion (kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas) :  Warfarin  C-interaktioner:  Dabigatran (Pradaxa), apixaban (ELIQUIS), rivaroxaban (Xarelto)  Diuretika (exempel furosemid, bendroflumetiazid)  Litium  SSRI ( exempel citalopram)  ACE-hämmare ( exempel enalapril)  ARB (exempel losartan)  Betablockerare ( exempel metoprolol) SFINX

14 GENERELLA COXHÄMMAR- INTERAKTIONER  Trombyl  Risken för magblödning vid samtidig behandling med (oselektiva) NSAID:  16 (3,98 – 64,46) gånger högre risk för endoskopisk ulcus/blödning när 81 mg ASA läggs till naproxen 500 mg x 2.

15 ALTERNATIV TILL COX-HÄMMARE  Vid lindrig smärta:  Paracetamol –T.ex. Alvedon 665 mg 2 tabl var åttonde timme Läkemedelskommittén

16 ALTERNATIV TILL COX-HÄMMARE  Vid giktattack:  Perorala steroider (t.ex. prednisolon 30 mg x 1 i fem dagar kombinerat med paracetamol)  Lokal injektion med glukokortikoid  Kolchicin APL kapslar 0,25 mg (produktmonografi)produktmonografi Terapigrupp Reumatologi VGR, 2012-04-02

17 KOLKICIN  Metabolism: via CYP3A4  Interaktion med hämmare av CYP3A4: –Cyclosporin, erythromycin, verapamil, diltiazem, ketokonazol, grapefrukt  Låg engångdos (1,2 mg följt av 0,6mg efter en timme) lika bra som Högdos ( 4,8 mg under 6 timmar) vid giktattack FDA 2009

18 ALTERNATIV TILL COX-HÄMMARE  Vid svårare smärta:  Citodon  Norspan plåster  Långverkande morfin (Dolcontin,Depolan)  Vid neuropatisk smärta  Gabapentin Läkemedelskommittén

19 OM COX-HÄMMARE ÄNDÅ SKA ANVÄNDAS:  Utvärtes om möjligt:  Ex. knäartros, artros i händer  T.ex. Ibumetin gel (en tub 50 g ska räcka en vecka)  Peroralt förstahandsmedel: T Naproxen  Dos: 500 mg x 2 (Om inte hög risk för hjärtsvikt)  Tillägg av Omeprazol Läkemedelskommittén


Ladda ner ppt "COX-HÄMMARE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser