Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESBL i systeminfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESBL i systeminfektioner"— Presentationens avskrift:

1 ESBL i systeminfektioner
Vad säger litteraturen om piperacillin-tazobactam? Eva Melander, Klinisk Mikrobiologi, Malmö

2 Mortalitet ESBL bakteriemi
Retrospektiv kohortanalys universitetssjukhus Italien Patienter med bakteriemi orsakad av ESBL producerande E. coli, K pneumoniae och P. mirabilis Mortalitet (21dagars) och inadekvat antibiotikaterapi studerades enl. resistensbestämning, inom 72 tim Tumbarello et al. AAC 2006;50:

3 Material 186 patienter med ESBLbakteriemi
E. coli (104), K. pneumoniae (58), P. mirabilis (24) Piperacillin-tazobactam/amoxicillin-klavulansyra (45), kinoloner (45), 3:e/4:e generationens cefalosporiner (38), aminoglykosider (30), karbapenemer (28) Hög andel pat med malignitet och sjukhusförvärvad infektion ESBL gener: SHV (104), TEM (83) och CTXM (47) 46 stammar bar på multipla ESBLgener

4 Analys av 21-dagars mortalitet hos dem som fick adekvat antibiotikaterapi (n=97)
N (%) av överlevande (n=18) N (%) av dem som dog (n=79) OR (95% KI) aminoglykosider 5 (27,8) 15 (19) 1,48 (0,59-3,66) pip/tazo alt. amoxi/klav 4 (22,2) 29 (36,7) 0,55 (0,19-1,55) karbapenemer 1,(5,5) 27 (34,2) 0,14 (0,02-1,03) ciprofloxacin 8 (44,4) 8 (10,1) 4,05 (1,89-8,65)

5 Mortalitet ESBL bakteriemi
Prsopektiv kohortstudie spanskt universitetssjukhus Alla bakteriemier orsakade av ESBL producerande E. coli, jan 2001-mars 2005 Predisponerande faktorer, klinisk bild, outcome studerades Rodríguez-Baño et al. Clin Infect Dis 2006;43:

6 Rodríguez-Baño et al. Clin Infect Dis 2006;43:1407-14
Material 43 bakteriemiepisoder med ESBL producerande E. coli ESBL typer studerat hos 37 isolat: 25 CTXM, 12 SHV, varav 1 stam med båda Bara dödsfall bland dem med vårdrelaterad infektion Högre mortalitet hos dem med infektion ursprungen från annat fokus än urinvägarna Rodríguez-Baño et al. Clin Infect Dis 2006;43:

7 Outcome empirisk terapi
9 (21%) patienter dog Cefalopsoriner (4/10 dog) Betalaktam-betalaktamasinhibitor (2/14 dog) Ciprofloxacin (2/4 dog) Imipenem (0/3 dog) Kombinationsbehandling (1/12 dog)

8 Outcome empirisk terapi i relation till MIC
≤1 2 4 8 16 32 ≥64 Alla Cefalosporin 1/5 2/4 0/3 0/4 1/3 4/19 Amoxi-klav 1/7 0/2 1/11 Pip-tazo 0/5 1/1 1/6 Antal pat som dog/antal behandlade

9 Klinisk utläkning ESBL infektion vid behandling med pip-tazo relaterat till MIC för pip-tazo
Retrospektiv review av labdatabaser på 7 lab i USA Patienter med infektion orsakad av ESBLproducerande E.coli och K. pneumoniae Ålder, kön, infektionslokal, antibiotika-behandling, bakomliggande sjukdomar Gavin et al. AAC 2006;50(6):2244-7

10 Outcome hos pat behandlade med piperacillin-tazobactam
Behandling ≥ 72 timmar Klinisk utläkning Förbättrat kliniskt status/läkarbedömning Bakteriologisk utläkning Negativa odlingar ≥ 72 timmar efter påbörjad behandling Behandlingssvikt Utebliven förbättring, död pga infektion, fortsatt positiva odlingar Jämfördes med MIC för piperacillin-tazobactam %Tid/MIC (15/23)

11 Material 148 patienter med ESBL 23 fick piperacillin-tazobactam
singelbehandling 20st kombinationsbehandling 3 st (<48 tim) E. coli (9), K. pneumoniae (13), K. oxytoca (1) UVI (6), annan infektionslokal (17) 18 män, 5 kvinnor

12 Outcome och in vitro MIC

13 Outcome och %Tid/MIC

14 Resultat behandling av ESBL med piperacillin-tazobactam
UVI Lyckades oavsett MIC och %T/MIC Infektion utanför urinvägarna Lyckades till 90% vid MIC ≤ 16 (10/11) Lyckades till 33% vid MIC > 16 (2/6) 7/8 lyckades %T/MIC 40-50% 2/2 failure %T/MIC %

15 Sammanfattningsvis: Finns inga prospektiva kontrollerade randomiserade studier som jämför effekten av piperacillin-tazobactam med andra preparat på systeminfektion orsakad av ESBL Observationsstudier, få patienter, ett sjukhus, ej jämfört med non-ESBL infektioner Data talar för att piperacillin-tazobactam skulle kunna vara ett alternativ vid adekvat dosering och MIC <16


Ladda ner ppt "ESBL i systeminfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser