Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESBL i systeminfektioner Vad säger litteraturen om piperacillin-tazobactam? Eva Melander, Klinisk Mikrobiologi, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESBL i systeminfektioner Vad säger litteraturen om piperacillin-tazobactam? Eva Melander, Klinisk Mikrobiologi, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 ESBL i systeminfektioner Vad säger litteraturen om piperacillin-tazobactam? Eva Melander, Klinisk Mikrobiologi, Malmö

2 Tumbarello et al. AAC 2006;50:498-504 Mortalitet ESBL bakteriemi Retrospektiv kohortanalys 1999-2004 universitetssjukhus Italien Patienter med bakteriemi orsakad av ESBL producerande E. coli, K pneumoniae och P. mirabilis Mortalitet (21dagars) och inadekvat antibiotikaterapi studerades –enl. resistensbestämning, inom 72 tim

3 Material 186 patienter med ESBLbakteriemi –E. coli (104), K. pneumoniae (58), P. mirabilis (24) –Piperacillin-tazobactam/amoxicillin-klavulansyra (45), kinoloner (45), 3:e/4:e generationens cefalosporiner (38), aminoglykosider (30), karbapenemer (28) –Hög andel pat med malignitet och sjukhusförvärvad infektion –ESBL gener: SHV (104), TEM (83) och CTXM (47) 46 stammar bar på multipla ESBLgener

4 Analys av 21-dagars mortalitet hos dem som fick adekvat antibiotikaterapi (n=97) Antibiotika N (%) av överlevande (n=18) N (%) av dem som dog (n=79) OR (95% KI) aminoglykosider5 (27,8)15 (19)1,48 (0,59-3,66) pip/tazo alt. amoxi/klav 4 (22,2)29 (36,7)0,55 (0,19-1,55) karbapenemer1,(5,5)27 (34,2)0,14 (0,02-1,03) ciprofloxacin8 (44,4)8 (10,1)4,05 (1,89-8,65)

5 Rodríguez-Baño et al. Clin Infect Dis 2006;43:1407-14 Mortalitet ESBL bakteriemi Prsopektiv kohortstudie spanskt universitetssjukhus Alla bakteriemier orsakade av ESBL producerande E. coli, jan 2001-mars 2005 Predisponerande faktorer, klinisk bild, outcome studerades

6 Rodríguez-Baño et al. Clin Infect Dis 2006;43:1407-14 Material 43 bakteriemiepisoder med ESBL producerande E. coli –ESBL typer studerat hos 37 isolat: 25 CTXM, 12 SHV, varav 1 stam med båda –Bara dödsfall bland dem med vårdrelaterad infektion –Högre mortalitet hos dem med infektion ursprungen från annat fokus än urinvägarna

7 Outcome empirisk terapi 9 (21%) patienter dog –Cefalopsoriner (4/10 dog) –Betalaktam-betalaktamasinhibitor (2/14 dog) –Ciprofloxacin (2/4 dog) –Imipenem (0/3 dog) –Kombinationsbehandling (1/12 dog)

8 Outcome empirisk terapi i relation till MIC MIC≤12481632≥64Alla Cefalosporin 1/52/40/30/41/34/19 Amoxi-klav 1/70/2 1/11 Pip-tazo 0/51/11/6 Antal pat som dog/antal behandlade

9 Gavin et al. AAC 2006;50(6):2244- 7 Klinisk utläkning ESBL infektion vid behandling med pip-tazo relaterat till MIC för pip-tazo Retrospektiv review av labdatabaser på 7 lab i USA 2001-2003 Patienter med infektion orsakad av ESBLproducerande E.coli och K. pneumoniae Ålder, kön, infektionslokal, antibiotika- behandling, bakomliggande sjukdomar

10 Outcome hos pat behandlade med piperacillin-tazobactam Behandling ≥ 72 timmar Klinisk utläkning –Förbättrat kliniskt status/läkarbedömning Bakteriologisk utläkning –Negativa odlingar ≥ 72 timmar efter påbörjad behandling Behandlingssvikt –Utebliven förbättring, död pga infektion, fortsatt positiva odlingar Jämfördes med –MIC för piperacillin-tazobactam –%Tid/MIC (15/23)

11 Material 148 patienter med ESBL 23 fick piperacillin-tazobactam –singelbehandling 20st –kombinationsbehandling 3 st (<48 tim) –E. coli (9), K. pneumoniae (13), K. oxytoca (1) –UVI (6), annan infektionslokal (17) –18 män, 5 kvinnor

12 Outcome och in vitro MIC

13 Outcome och %Tid/MIC

14 Resultat behandling av ESBL med piperacillin-tazobactam UVI –Lyckades oavsett MIC och %T/MIC Infektion utanför urinvägarna –Lyckades till 90% vid MIC ≤ 16 (10/11) –Lyckades till 33% vid MIC > 16 (2/6) –7/8 lyckades %T/MIC 40-50% –2/2 failure %T/MIC %

15 Sammanfattningsvis: Finns inga prospektiva kontrollerade randomiserade studier som jämför effekten av piperacillin-tazobactam med andra preparat på systeminfektion orsakad av ESBL Observationsstudier, få patienter, ett sjukhus, ej jämfört med non-ESBL infektioner Data talar för att piperacillin-tazobactam skulle kunna vara ett alternativ vid adekvat dosering och MIC <16


Ladda ner ppt "ESBL i systeminfektioner Vad säger litteraturen om piperacillin-tazobactam? Eva Melander, Klinisk Mikrobiologi, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser