Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer Barbro Olsson-Liljequist Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien Avdelningen för Bakteriologi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer Barbro Olsson-Liljequist Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien Avdelningen för Bakteriologi,"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer Barbro Olsson-Liljequist Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien Avdelningen för Bakteriologi, SMI Lennart E Nilsson

2 Gram-positiva bakterier  Staphylococcus aureus / MRSA  Enterococcus faecalis / E. faecium  Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)

3 Antibiotika mot Gram-positiva bakterier  Betalaktam-antibiotika (pen, cef, karbapenem) •Påverkar cellväggssyntesen •Resistens genom förändrad angreppspunkt (PBP; Penicillin-Bindande Proteiner) eller betalaktamas  Glykopeptider (vankomycin, teikoplanin) •Påverkar cellväggssyntesen •Resistens genom förändrad angreppspunkt  Aminoglykosider (gentamicin m fl) •Påverkar proteinsyntesen •Resistens genom inaktiverande enzymer  Makrolider •Påverkar proteinsyntesen •Resistens genom förändrad angreppspunkt eller efflux

4 Resistensövervakning i Sverige / Europa  ResNet: webb-baserat system för nationell övervakning/kvalitetssäkring av svensk resistensbestämning (SMI,RAF/RAF-M) : luftvägar, urin, hud-/mjukdelar  EARSS (European Antibiotic Resistance Surveillance System) : blodisolat

5 S.aureus i sår (ResNet 2005) MRSA

6 MRSA i Europa 2004 (EARSS)

7 Sammanfattning MRSA i Sverige  Ökande antal MRSA anmälda per år under senaste 5-årsperioden  Internationella kloner utgör merparten av isolaten  Ökande andel isolat med resistens endast mot betalaktamantibiotika  PVL-positiva kloner, internationellt beskrivna typer finns även i Sverige

8 E.faecalis (ResNet 2004) Aminoglykosid-inaktiverande enzym Aac(6´)Ie-Aph(2´´)Ia

9 VRE, E.faecium i Europa 2004 (EARSS)

10 S.pneumoniae (ResNet 2005)

11 PNSP i Europa 2004 (EARSS)

12 Aktuella resistensproblem bland Gram-negativa bakterier Lennart E Nilsson E. coli, Klebsiella spp •trimetoprim/trimetiprim-sulfa resistens •kinolonresistens •ESBL (ß-laktamaser med utvidgat spektrum bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) Enterobacter spp •kinolonresistens •AmpC ß-laktamas (bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) P. aeruginosa •multiresistenta (kinoloner, penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer)

13 Aktuella resistensproblem ß-laktamantibiotika Enterobacteriacae ß-laktamantibiotika (cellväggssynteshämmare) angreppspunkt Penicillin Bindande Protein (PBP) ESBL (ß-laktamaser med utvidgat spektrum bryter ner alla ß laktamantibiotika utom karbapenemer) E. coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp AmpC ß-laktamas (bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp, Morganella morganii

14 E. coli ampicillin R Östergötland 2005 ß-laktamas TEM1, TEM2 Östergötland 2005 •1301 fall 24% (N=5352)

15 Aktivitet mot 3 e gen cefalosporin TEM-1 1964 TEM-2 1970 Gln39  Lys TEM-3 1987 Gln39  LysGlu104  LysGly238  Ser Extended Spectrum ß-laktamas (ESBL) TEM E. coli, K.pneumoniae

16 ß-laktamaser med utvidgat spektrum Extended Spectrum Betalatamases (ESBL) (TEM, SHV, CTX-M) •varianter av ß-laktamas uppstår genom mutationer •alla ß-laktamantibiotika inaktiveras utom karbapenemer (imipenem/meropenem/ertapenem)

17 ESBL Sverige E. coli •1.5% NPRS 1995-97 IVA (10 sjukhus) •2.9% NPRS 2002 IVA (8 sjukhus) •3.2% Wyeth 2004 IVA (3 sjukhus) •Östergötland 2004 23 fall •Östergötland 2005 30 fall K. pneumoniae •4.6 % NPRS 1995-97 IVA (10 sjukhus) •5.7 % NPRS 2002 IVA (8 sjukhus) •3.3 % Wyeth 2004 IVA (4 sjukhus) •Östergötland 2004 5 fall •Östergötland 2005 12 fall

18 Aktuella resistensproblem Kinoloner Kinoloner (DNA-synteshämmare) Förändrade receptorer genom mutationer topoisomerasII/DNA-gyras (gyr A, gyr B) topoisomeras IV (par C, par E)

19 Kinolon resistens Gram-negativa bakterier Östergötland 2005

20 Sulfa resistens •produktionen av ett alternativt dihydropteroat- syntetas som är okänsligt för sulfonamider Trimetoprim resistens •produktion av ett alternativt trimetoprimresistent dihydrofolatreduktas Aktuella resistensproblem folsyrasynteshämmare

21 Trimetoprim Enterobacteriacae Östergötland 2005

22 E. coli i urin (ResNet 2005) TEM1,TEM2 ESBL ? Mutation gyrA, ParC Alternativt enzym Okänd

23 Klass I (ampC) ß-laktamas Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp, Morganella morganii mutanter med höggradig enzymproduktion (kromosomalt medierad) selekteras fram under pågående behandling alla ß-laktamantibiotika inaktiveras utom karbapenemer (imipenem/meropenem/ertapenem)

24 E. cloacae ampC ß-laktamas Östergötland 2005

25 Resistensmekanismer hos Pseudomonas aeruginosa • förändrade receptorer (gyrA, parC) (kinoloner) • ß-laktamaser (ceftazidim, cefepim, imipenem piperacillin/tazobactam) • poriner (penetrationshinder) (karbapenemer) • efflux (aktiv uttransport) (kinoloner, ceftazidim, cefepim, piperacillin/tazobactam, karbapenemer, aminoglykosider)

26 P. aeruginosa Östergötland 2005

27 P. aeruginosa (ResNet 2004 )


Ladda ner ppt "Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer Barbro Olsson-Liljequist Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien Avdelningen för Bakteriologi,"

Liknande presentationer


Google-annonser