Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens – övervakning RAF-dagen 15 januari, 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens – övervakning RAF-dagen 15 januari, 2003"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens – övervakning RAF-dagen 15 januari, 2003
Gunnar Kahlmeter

2 Varför resistensövervakning?
Kunskap om resistens (nivå, trend) ligger till grund för val och ändring av empirisk antibiotikabehandling. Upptäckt av klonal spridning för omedelbar intervention på sjukhus (MRSA, VRE) och i samhälle (PRSP, ERGAS, MRTB m.fl). Kartlägga samband mellan resistens och bruk och missbruk av antibiotika, behandling (dos och behandlings-tidens längd) - som grund för nya strategier. Mäta effekter av intervention. Kvalitetsförbättring/säkring av resistensbestämning.

3 Resistensövervakning i världen
Regelbundna (års-) sammanställningar: DANMAP – Danmark FIRE – Finland NORM – Norge SWEDRES/SVARM - Sverige NETHmap - Netherlands EARSS – Europa invasiva infektioner med S.aureus, E.coli, S.pneumoniae, Enterokocker. NARMS – USA veterinärdata (Campylobacter o. Salmonella) Industriprojekt: Sentry, Alexander, ECO-sens, m fl – de flesta är avslutade.

4 Proportions of MRSAEARSS 2002

5

6 Svensk resistensövervaknings 5 ben
Anmälningsplikt (MRSA, VRE, PRSP, MRTBC) Frivillig laboratorierapportering av ovanliga eller ”omöjliga” händelser (vankomycin- eller linezolidresistent S.aureus, penicillinresistent S.pyogenes) 100-stamsstudier – 10 år med kombinerad resistens- och kvalitetsmätning samt laboratorie-standardisering (RAF-M). EARSS – European Antimicrobial Resistance Surveillance System (invasiva S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, E.faecalis och E.faecium) – drygt 20 lab deltar. Sentinel-övervakning (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Neisseria g & m, Helicobacter).

7 ResNet tar emot data från 100-stamsstudier, svenska EARSS & sentinel-data

8 RAF-M:s 100-stamsstudier för kombinerad resistensövervakning och extern kvalitets-kontroll har utvecklats till det internet-baserade ”ResNet” Alla svenska laboratorier har deltagit i >10 år. Vissa arter övervakas varje år, andra mer sällan. Resistens (%) baserad på minst 100 konsekutiva kliniska isolat per lab & år (Svenska genomsnitt baseras på 3000 obs per art/år). Det längsta, mest heltäckande, bäst kvalitetskontrollerade och mest transparanta programmet internationellt

9

10

11 EARSS E.coli vs. ciprofloxacin S I R 30620 89 % 199 0.6% 3567 10.4 %

12 Vad betyder internationell oenighet om SIR-brytpunkter för resistensmätning?
EARSS (liksom många andra system) bygger på insamling av laboratoriers rutinmässigt genererade SIR-data. Laboratorierna i Europa använder brytpunkter från BSAC, CA-SFM, CRG, DIN, NCCLS och SRGA. Inom ett och samma land används ofta flera olika system – resistensbestämning och brytpunkter

13 Per cent resistance with the various R-breakpoints >0.125 mg/L = 8.3 %
>1 mg/L = 4.3 % >2 mg/L = 3.9 % WT< mg/L = 12.7 %

14


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens – övervakning RAF-dagen 15 januari, 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser