Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VITEK 2, Norden och EUCAST Jonas Rubensson Nordic Brand Manager, Clinical.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VITEK 2, Norden och EUCAST Jonas Rubensson Nordic Brand Manager, Clinical."— Presentationens avskrift:

1 VITEK 2, Norden och EUCAST Jonas Rubensson Nordic Brand Manager, Clinical

2 2 Automatiserad art- och resistensbestämning

3 3 VITEK 2 användare i Norden  Sverige: 13 av 29 lab(45%)  Danmark: 13 av 14 lab(93%)  Norge:12 av 20 lab (60%)  Finland9 av 27 lab (33%)  Norden 47 av 90 lab (52%)

4 4 VITEK 2 – resistensbestämning Princip  Snabbmetod för MIC-bestämning  Ett kliniskt relevant koncentrationsintervall analyseras  Validerad mot buljongsspädnings- metoden för MIC-bestämning (referensmetod)  Godkänd av Food and Drug Administration (FDA) och andra regulatoriska myndigheter  Baseras på ”Interpretive reading of in-vitro antibiotic susceptibility tests” av Patrice Courvalin (CMI Dec96)

5 5 VITEK 2 – resistensbestämning Princip  Transmittansavläsning vid 660 nm  Tillväxtkinetiken analyseras var 15:e minut  Transmittansvärdet för varje brunn jämförs mot kontrollbrunnen (utan antibiotika)  För varje antibiotika omvandlar en specifik algoritm rådata till ett kinetiskt MIC-värde  Expertsystemet analyserar och tolkar det erhållna antibiogrammet (tolkande avläsning)

6 6 Koncentrationer på testkort VITEK 2 AST – C1, C2, C3 C1 C2 C3 PC

7 7 Tillväxten i brunnarna övervakas Genomgång av databasen VITEK 2 analyserar rådata per brunn << C1 75% C3 10% C2 50%

8 8 4 10% 0% 8 75%50% 10% 16 100% 25% 100% 32 100% 50% 100% 64 100% 75% 0% 10% 2 0% C1 C2C3 << Tillväxtmönster i databasen MIC

9 9 2 4 8 16 32 0% 10% 64 50% 75% 100% 0% 10% 0% 50% 10% 25% 100% 50% 100% 75% C1 C2C3 << MIC 50%75% 10% Stämmer ej Tillväxtmönster i databasen

10 10 2 4 8 16 32 0% 10% 64 50% 75% 100% 0% 10% 0% 50% 10% 25% 100% 50% 100% 75% C1 C2C3 << MIC 50%75% 10% Stämmer ej Tillväxtmönster i databasen

11 11 2 4 8 16 32 0% 10% 64 50% 75% 100% 0% 10% 0% 50% 10% 25% 100% 50% 100% 75% C1 C2C3 << MIC 50%75% 10% Stämmer! MIC = 8 Tillväxtmönster i databasen

12 12 VITEK 2 – resistensbestämning

13 13 VITEK 2 – resistensbestämning

14 14 VITEK 2 – resistensbestämning  De koncentrationer som testas på korten har valts för att ge den bästa separationen av MIC värden inom det intervall som svaras ut (“Calling range”).  MIC värden rapporteras som S-I-R enligt de inlagda brytpunkterna.  Koncentrationsintervallet (“Calling range”) ska täcka in den lägsta koncentrationen av kliniskt intresse och den högsta brytpunkten.  Flera publicerade utvärderingar visar på större noggrannhet och reproducerbarhet jämfört med diskdiffusionsmetoden.

15 15 VITEK 2 – resistensbestämning  Genomsnittstider vid resistensbestämning  Enterobacteriaceae6,5 timmar  Icke-Enterobacteriaceae11,6 timmar  Stafylokocker6,7 timmar  Enterokocker9,4 timmar  S. agalactiae 7,1 timmar  S. pneumoniae8,1 timmar  Candida spp.16,0 timmar  Flera olika alternativ finns för kapacitet

16 16 VITEK 2 – resistensbestämning  Antal antibiotika/antimykotika som för närvarande är utvecklade för resistensbestämning:  Gramnegativa stavar63 st  Grampositiva kocker 78 st  Jästsvamp4 st  Ca 20 antibiotika ryms på ett testkort.  Ett stort antal testkort med olika sammansättning finns att välja bland.  De flesta länder har tagit fram egna VITEK 2-kort, t.ex. Sverige, Norge och Finland.

17 17 VITEK 2 – resistensbestämning Exempel på testkort för resistensbestämning

18 18 VITEK 2 – resistensbestämning  Expertsystemet i VITEK 2 är precis som alla andra expertsystem, på papper eller datoriserade, beroende av markörer för resistensmekanismer.  Exempel: Om man bara vill ha med en karbapenem på ett testkort för gramnegativer rekommenderas Ertapenem för bästa känslighet för påvisa karbapenemresistens.  bioMérieux har också tagit fram nya konfirmerande tester för att påvisa resistensmekanismer, t.ex.  ESBL-test  ICR-test

19 19 Implementering av EUCAST brytpunkter  Mjukvaruversion PC 4.01 (Q2, 2009) Tolkningsstandarden CA-CFM kommer att uppdateras med alla EUCAST-brytpunkter som införts av CA-SFM 2007 och som validerats för VITEK 2. Övriga brytpunkter kan ändras manuellt i enlighet med EUCAST.  Mjukvaruversion PC 4.02 (Q3, 2009) Tolkningsstandarden CA-SFM blir tolknings- standarden EUCAST. Där det inte finns några EUCAST- brytpunkter kommer brytpunkter från CA-SFM att finnas. Dessa kan vid behov ändras manuellt till egna lokala brytpunkter.

20 20 Expertsystemet (AES)  De vildtypsdistributioner som har tagits fram av EUCAST har utvecklats på ett liknande sätt som de som finns i AES.  En grundlig genomgång av vildtypsdistributionerna i AES har gjorts för att bedöma överensstämmelse med EUCAST kliniska brytpunkter.  Där diskrepans har påträffats kommer vildtyps- distributionerna i AES att modifieras för att motsvara EUCAST kliniska brytpunkter.

21 21 Expertsystemet (AES)

22 22 Expertregler

23 23 Expertregler  EUCAST har utformat expertregler som täcker in naturlig resistens, exceptionella fenotyper och tolkningsregler.  Vår analys har inte påvisat några betydande skillnader mellan EUCAST expertregler och AES.  EUCAST tolkningsregler motsvarar inställningen ”Phenotypic Interpretations” i AES – vilket är den tolkningsstandard som används i Sverige.  Kommer att implementeras fullt ut i version 4.02.

24 24 Anpassning till EUCAST  bioMérieux arbetar intensivt på att anpassa resistensbestämning med VITEK 2 till EUCAST riktlinjer.  Det största arbetet är redan utfört.  Tills det finns en färdig tolkningsstandard som heter EUCAST skapas en anpassad standard.  Detta har och kommer att kommuniceras till våra användare världen över.

25 25 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "VITEK 2, Norden och EUCAST Jonas Rubensson Nordic Brand Manager, Clinical."

Liknande presentationer


Google-annonser