Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VITEK 2, Norden och EUCAST

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VITEK 2, Norden och EUCAST"— Presentationens avskrift:

1 VITEK 2, Norden och EUCAST
Jonas Rubensson Nordic Brand Manager, Clinical

2 Automatiserad art- och resistensbestämning

3 VITEK 2 användare i Norden
Sverige: 13 av 29 lab (45%) Danmark: 13 av 14 lab (93%) Norge: 12 av 20 lab (60%) Finland 9 av 27 lab (33%) Norden 47 av 90 lab (52%)

4 VITEK 2 – resistensbestämning
Princip Snabbmetod för MIC-bestämning Ett kliniskt relevant koncentrationsintervall analyseras Validerad mot buljongsspädnings- metoden för MIC-bestämning (referensmetod) Godkänd av Food and Drug Administration (FDA) och andra regulatoriska myndigheter Baseras på ”Interpretive reading of in-vitro antibiotic susceptibility tests” av Patrice Courvalin (CMI Dec96)

5 VITEK 2 – resistensbestämning
Princip Transmittansavläsning vid 660 nm Tillväxtkinetiken analyseras var 15:e minut Transmittansvärdet för varje brunn jämförs mot kontrollbrunnen (utan antibiotika) För varje antibiotika omvandlar en specifik algoritm rådata till ett kinetiskt MIC-värde Expertsystemet analyserar och tolkar det erhållna antibiogrammet (tolkande avläsning)

6 Koncentrationer på testkort
VITEK 2 AST – C1, C2, C3 Here are the 3 antibiotic concentrations previously developed during the initial R&D activities. In a commercially available card, the dilution wells of the antibiotic are monitored for growth every 15 minutes. The growth in the antibiotic wells are compared to the growth in a Positive Control well (without an antibiotic). C1 C2 C3 PC

7 Tillväxten i brunnarna övervakas
VITEK 2 analyserar rådata per brunn Imagine that these very simplified examples represent bacterial growth in each of the 3 antibiotic concentration wells for a clinical isolate. The observed antibiotic concentration well data are then matched to an algorithm database. C1 75% < C2 50% < C3 10% Genomgång av databasen

8 Tillväxtmönster i databasen
MIC C1 < C2 < C3 0% 10% 2 4 50% 10% 0% Again, this is very simplified, but, if you can imagine each graph as a collection of algorithms associated with each concentration of an antibiotic for each MIC. 8 75% 50% 10% 16 100% 25% 32 100% 50% 100% 64 75%

9 Tillväxtmönster i databasen
MIC C1 < C2 < C3 Stämmer ej 10% 0% 50% 75% 100% 0% 10% 25% 50% 75% 10% 2 4 With the data actually measured from the clinical isolate, the best match in the algorithm data base is determined. In this case, the measured isolate data does not match the algorithms established for an organism with an MIC of 2. 8 16 32 64

10 Tillväxtmönster i databasen
MIC C1 < C2 < C3 10% 0% 50% 75% 100% 0% 10% 25% 2 Stämmer ej 50% 75% 10% 4 Here again, the measured isolate data does not match the algorithms established for an organism with an MIC of 4. 8 16 32 64

11 MIC = 8 Tillväxtmönster i databasen MIC C1 < C2 < C3 2 4
10% 0% 50% 75% 100% 0% 10% 25% 2 4 The algorithms developed for an isolate with an MIC of 8 is similar to the data measured for the clinical isolate. We now know that this isolate has an MIC of 8 for this antibiotic. Stämmer! MIC = 8 50% 75% 10% 8 16 32 64

12 VITEK 2 – resistensbestämning
10

13 VITEK 2 – resistensbestämning
10

14 VITEK 2 – resistensbestämning
De koncentrationer som testas på korten har valts för att ge den bästa separationen av MIC värden inom det intervall som svaras ut (“Calling range”). MIC värden rapporteras som S-I-R enligt de inlagda brytpunkterna. Koncentrationsintervallet (“Calling range”) ska täcka in den lägsta koncentrationen av kliniskt intresse och den högsta brytpunkten. Flera publicerade utvärderingar visar på större noggrannhet och reproducerbarhet jämfört med diskdiffusionsmetoden.

15 VITEK 2 – resistensbestämning
Genomsnittstider vid resistensbestämning Enterobacteriaceae 6,5 timmar Icke-Enterobacteriaceae 11,6 timmar Stafylokocker 6,7 timmar Enterokocker 9,4 timmar S. agalactiae 7,1 timmar S. pneumoniae 8,1 timmar Candida spp. 16,0 timmar Flera olika alternativ finns för kapacitet

16 VITEK 2 – resistensbestämning
Antal antibiotika/antimykotika som för närvarande är utvecklade för resistensbestämning: Gramnegativa stavar 63 st Grampositiva kocker 78 st Jästsvamp 4 st Ca 20 antibiotika ryms på ett testkort. Ett stort antal testkort med olika sammansättning finns att välja bland. De flesta länder har tagit fram egna VITEK 2-kort, t.ex. Sverige, Norge och Finland.

17 VITEK 2 – resistensbestämning
Exempel på testkort för resistensbestämning

18 VITEK 2 – resistensbestämning
Expertsystemet i VITEK 2 är precis som alla andra expertsystem, på papper eller datoriserade, beroende av markörer för resistensmekanismer. Exempel: Om man bara vill ha med en karbapenem på ett testkort för gramnegativer rekommenderas Ertapenem för bästa känslighet för påvisa karbapenemresistens. bioMérieux har också tagit fram nya konfirmerande tester för att påvisa resistensmekanismer, t.ex. ESBL-test ICR-test

19 Implementering av EUCAST brytpunkter
Mjukvaruversion PC 4.01 (Q2, 2009) Tolkningsstandarden CA-CFM kommer att uppdateras med alla EUCAST-brytpunkter som införts av CA-SFM 2007 och som validerats för VITEK 2. Övriga brytpunkter kan ändras manuellt i enlighet med EUCAST. Mjukvaruversion PC 4.02 (Q3, 2009) Tolkningsstandarden CA-SFM blir tolknings- standarden EUCAST. Där det inte finns några EUCAST- brytpunkter kommer brytpunkter från CA-SFM att finnas. Dessa kan vid behov ändras manuellt till egna lokala brytpunkter.

20 Expertsystemet (AES) De vildtypsdistributioner som har tagits fram av EUCAST har utvecklats på ett liknande sätt som de som finns i AES. En grundlig genomgång av vildtypsdistributionerna i AES har gjorts för att bedöma överensstämmelse med EUCAST kliniska brytpunkter. Där diskrepans har påträffats kommer vildtyps-distributionerna i AES att modifieras för att motsvara EUCAST kliniska brytpunkter.

21 Expertsystemet (AES)

22 Expertregler

23 Expertregler EUCAST har utformat expertregler som täcker in naturlig resistens, exceptionella fenotyper och tolkningsregler. Vår analys har inte påvisat några betydande skillnader mellan EUCAST expertregler och AES. EUCAST tolkningsregler motsvarar inställningen ”Phenotypic Interpretations” i AES – vilket är den tolkningsstandard som används i Sverige. Kommer att implementeras fullt ut i version 4.02.

24 Anpassning till EUCAST
bioMérieux arbetar intensivt på att anpassa resistensbestämning med VITEK 2 till EUCAST riktlinjer. Det största arbetet är redan utfört. Tills det finns en färdig tolkningsstandard som heter EUCAST skapas en anpassad standard. Detta har och kommer att kommuniceras till våra användare världen över.

25 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "VITEK 2, Norden och EUCAST"

Liknande presentationer


Google-annonser