Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALBUMIN I URIN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALBUMIN I URIN."— Presentationens avskrift:

1 ALBUMIN I URIN

2 Ökad urinutsöndring av albumin är ett känsligt mått på njurskada.
Molekylstorleken för albumin ligger precis över gränsen för fri passage genom det kapillära filtret i glomeruli. Ökad urinutsöndring av albumin är ett känsligt mått på njurskada. Albumin 67kDA Gräns ca 50 kDA

3 Mängden albumin i urinen vid en glomerulusskada beror främst på:
Graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli Antalet skadade men fungerande glomeruli Koncentrationen av albumin i plasma

4 Vid diabetes, hypertoni och ateroskleros är en ökning av låggradig albuminuri den kanske tidigaste indikatorn på att behandlingen behöver intensifieras.

5 Preanalytiska faktorer
Vid inflammatoriska processer stiger plasma-koncentrationen av vissa proteiner kraftigt och de återfinns då i urinen mer än vanligt Feber ger dessutom en lätt ökning av den glomerulära permeabiliteten Ortostatisk proteinuri försvinner vid horisontalläge, morgonprov Ansträngningsproteinuri

6 Urinstickor Semikvantitativ metod Inget exakt värde Arbiträra enheter
Analyssvaret står för ett intervall Arbiträra enheter Resultatet, t ex 2+, betyder olika för olika tillverkare

7 Upphandlade urinstickor
Combur -Test Flera sorter med varierande antal parametrar Finns för visuell eller instrumentell avläsning Mäter protein, i huvudsak albumin Påvisar ej Bence Jones proteinuri Avläsning motsvarar 0,3, 1, 5 g/L Pris: upp till 2,71 Micral -Test Visuell avläsning Känsligare test Avläses – neg, 20, 50, mg/L Pris 15.70

8 Patientnära instrument
Albumin Albumin/kreatinin kvot Behov av patientnära? Ekonomi? HemoCue 20:- + kontoller + tid

9 Laboratorieanalyser U-Albumin dU-Albumin tU-mikro-Albumin
U-Albumin/Kreatininkvot (Pt-Alb/Krea-clear) (U-Proteinanalyser)

10 Analys av albumin i urin
Mätområde 0, ,2 g/L Mätosäkerhet CV 3,4% vid nivå 150 mg/L Referensintervall U-Albumin: < 0,025 g/L dU-Albumin: < 0,025 g/d tU-mikro–Albumin: < 20 µg/min Pt-Alb/Krea-clear: < 0,01 x 10-3 U-Albumin/Kreatininkvot: < 3,8 mg Albumin/mmol Kreatinin U-Proteinanalyser U-Albumin ingår även som en delanalys i U- Proteinanalyser. Det kvantitativa resultatet bedöms då tillsammans med U-IgG, U-Kappa och U-Lambda med avseende på selektivitet av glomerulär proteinuri, tubulär proteinuri liksom Bence Jones proteinuri och light chain disease.

11 Hänsyn måste tas till den aktuella urinproduktionen.
Urinvolymen kan avsevärt påverka koncentrationen av albumin i den analyserade urinportionen.

12 Urinsamling Analys på dygnsmängd anses vara det kliniskt mest relevanta Men…. Problem med att samla Svårt att förstå hur man ska samla Kräver både muntlig och skriftlig information till patienten Svårt att få med all urin Svårt rent praktiskt

13 För att minska urinvolymens inflytande på koncentrationen av albumin i urinen vid stickprov kan kvoten mg albumin/mmol kreatinin användas Utsöndring av kreatinin anses vara konstant

14 Albumin/Kreatinin kvot
Beställ U-Alb/Krea kvot 10 mL morgonurin/stickprov Resultat på U-Albumin, U-Kreatinin och kvoten Referensintervall: < 3,8 mg Albumin/mmol Kreatinin  

15 FÖR ER UPPMÄRKSAMHET TACK


Ladda ner ppt "ALBUMIN I URIN."

Liknande presentationer


Google-annonser