Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VRE Epidemiologi, definition, detektionsmetoder. Andel vankomycinresistenta Enterococcus faecium (VRE) i blododlingar 2002 & 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VRE Epidemiologi, definition, detektionsmetoder. Andel vankomycinresistenta Enterococcus faecium (VRE) i blododlingar 2002 & 2007."— Presentationens avskrift:

1 VRE Epidemiologi, definition, detektionsmetoder

2 Andel vankomycinresistenta Enterococcus faecium (VRE) i blododlingar 2002 & 2007

3 Glykopeptider - verkningsmekanism –Inhiberar petidoglykansyntesen i bakteriecellväggen genom att binda till byggstenen D-alanyl-D-alanin –Detta förhindrar tvärbindning av petidoglykanbyggstenarna vilket krävs för bildande av en normal cellvägg

4 Mekanism glykopeptidresistens –Bakterien bildar alternativa enzymer vars produkt är en byggsten (D-alanin-D-lak eller D-alanin-D-ser) som avviker från den normala byggstenens utseende (D-alanyl-D-alanin) –De avvikande byggstenarna är ändrade i konfigurationen så att affiniteten för att binda glykopeptider är minskad

5 Mekanism glykopeptidresistens –Produktion av de alternativa byggstenarna räcker ej för resistens. Det krävs även en nedbrytning av de mottagliga byggstenarna med D-alanyl-D-alanin i änden. Hydrolys sker med hjälp av två enzymer –Olika resistensvarianter: vanA, vanB, (VanD, VanE, VanG, van C)

6 VanA Resistenselement som utgör en transposon Kodar för 9 polypeptider med olika funktion ORF1 och ORF2: transpostition vanR och vanS: reglering av resistensgenuttryck vanH och vanA: syntes av D-alanin-D-lac vanX och vanY: hydrolys av petidoglykan precursorer vanZ: okänd Ger resistens både mot vankomycin och teicoplanin

7 VanB Syntes av alternativ byggsten (D-alanin-D- lac) Liknande organisation och funktion som vanA Skiljer i reglering: ger bara resistens mot vankomycin

8 Glykopeptidresistens enterokocker Olika typer av glykopeptidresistens (VRE) –vanA Förvärvad, höggradig resistens mot både vankomycin och teicoplanin Kodad för av vanA genen E. faecalis, E. faecium –vanB Förvärvad, måttlig till höggradig resistens mot vankomycin Kodad för av vanB genen E. faecalis, E. faecium –vanC Naturlig, låggradig resistens mot glykopeptider Förekommer naturligt hos E. casseliflavus och E. gallinarum Klinisk relevans av art? OBS! Artbestämning.

9 Screening för VRE RT-PCR (vanA/vanB genen) Agar screen (glykopeptidinnehållande medium) Chromogen platta selektiv platta Anrikningsbuljong före? Bekräftande PCR –vanA/vanB genen samt gen specifik för E. faecalis/E.faecium

10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11 VRE (Vankomycin Resistenta Enterokocker) Överlever länge (veckor) i miljön Risk faktorer för spridning: Diarré, urin- eller faecesinkontinens, sår, dränage, urinkateter –Indirekt kontaktsmitta via personalens händer, föremål, tagställen eller kläder vanligast Tillhör tarmens normalflora

12 MRSA Epidemiologi, risker

13 Andel meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i blododlingar 2001 & 2007

14 Andel meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i blododlingar 1999-2008 Sverige, 1600- 2400 isolat per år

15 Resistens hos S.aureus, ca 3000 isolat från 30 svenska laboratorier. Huvudsakligen sårodlingar. (ResNet)

16 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA:

17

18

19

20

21

22

23

24 MRSA MeticillinResistenta Staphylococcus aureus –Indirekt kontaktsmitta via händer, föremål, tagställen eller kläder vanligast –Direkt kontaktsmitta (sår) –Kan överleva länge i miljön (veckor) Risk faktorer för spridning: icke hel hud (sår, drän, katerar) Normalflora: t.ex. hud, näsa, svalg

25 Antibiotikaresistens En oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling


Ladda ner ppt "VRE Epidemiologi, definition, detektionsmetoder. Andel vankomycinresistenta Enterococcus faecium (VRE) i blododlingar 2002 & 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser