Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blododlingsfynd med resistensdata, VLL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blododlingsfynd med resistensdata, VLL"— Presentationens avskrift:

1 Blododlingsfynd med resistensdata, VLL
Bildspel Blododlingsfynd med resistensdata, VLL Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av bakterieisolat per år, ffa från urin – och sårodlingar. Jämförelse av resistens hos bakterier i blod- odlingar, VLL och övriga Europa (EARSS -The European Antimicrobial Resistance Surveillance System) Tryck enter eller mellanslag för nästa bild. Klicka på pilarna för att hitta bland bilderna. Lycka till! Ulla Östergren, ÖL Klin. Bakt. lab, NUS

2 Blododlingsfynd, , VLL Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009 Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck på för att sluta u slut

3 Cirkeldiagram, blododlingsisolat årsvis, NUS
På bilderna finns cirklar med ”tårtbitar” alternativt stapeldiagram Bakterierna har indeladats i: grampositiva kocker gramnegativa stavar grampositiva stavar - ffa lågpatogena bakterier, ofta provföroreningar tex difteroida stavar, propionibakterier, laktobaciller. Relevant patogen i gruppen är Listeria monocytogenes anaeroba bakterier (anaeroba bakterier som bedöms kliniskt relevanta, dvs här finns också Clostridium-arter) Gramnegativa stavar: Indelade i arter samt grupper om bakterier Grampostiva kocker: Indelade i arter samt grupper om bakterier Blodisolat : Jästsvamp :

4 Bakterier och jästsvamp i blod-odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat
grampositiva kocker 557 st

5 Bakterier och jästsvamp i blod-odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat
Grampositiva kocker 557 st

6 Bakterier och jästsvamp i blododlingar, VLL- 2008, 902st
Gramneg. stavar, 313 st Grampositiva kocker, 514,st

7

8 Bakterier och jästsvamp i blododlingar,
antal isolat, VLL

9 Grampositiva kocker i blododlingar,
antal isolat, VLL

10 ”Gramnegativa stavbakterier” (ffa tarm-bakterier) i blododlingar.
Antal isolat, VLL

11 Antal positiva fynd i förhållande till antal odlingar,etc
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ∑ blododlingar, antal 13599 12074 10442 9741 8865 7977 7271 ∑ positiva odl.,antal 1686 1491 1270 1117 1081 1024 923 % positiva odlingar 12,4 12,3 12,2 11,5 12,8 12,7 ∑ antal isolat i blododl. 942 902 757 691 681

12 Blododlingsfynd, , VLL Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009 Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck på för att sluta u slut

13 Jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL- 2009- 2005

14 Nedan jästsvamp i blododlingar,
antal isolat, VLL IVA, övrVLL

15 Blododlingsfynd, , VLL (Bilder för att ge en bakgrund till odlingsfynden i blododlingarna) Resistens, blododlingsisolat – VLL – Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium Antibiotikaresistens i blododlingar kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009) Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck på för att sluta u slut

16

17

18

19

20

21

22 Pseudomonas aeruginosa- antal blodisolat
antibiotikakänslighet, VLL

23 Enterokocker, antal isolat i blododlingar, VLL 2003 - 2009
E.faecium Gentamicin, HLR, MIC > 128mg/L 2007: 2 isolat, 12 % (av tot 17) 2008: 9 isolat, 53 % (av tot 17) 2009: 11 isolat, 48 %(av tot 23)

24 Blododlingsfynd, , VLL Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009 Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck på för att sluta u slut

25 Jämförelse, antibiotikaresistens i Europa och inom VLL, blododlingsisolat 2007,2008 & 2009
Kartorna med resistenssiffror i % har hämtats från Kartorna visar 2008 års resistenssiffror för S. aureus, E. faecium, E. faecalis, Pseudo-monas aeruginosa, E. coli och Klebsiella pneumoniae Infällt på bilderna finns antalet blododlingsfynd i VLL 2007,2008 & 2009 och antal isolat med nedsatt känslighet /resistens (I/R) för respektive bakterie samt en karta över VLL som är färgkodad som europakartan Ca 75% av de svenska laboratorierna rapporterar resistenssiffror på sina blododlingsisolat till SMI. SMI ser till att resultaten rapporteras vidare till earss.

26 MRSA - blodisolat, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009)
Blodisolat , -VLL MRSA, MRSA, 83st S.aureus MRSA, MRSA,107st S.aureus MRSA, MRSA,133 st S.aureus

27 E. faecalis, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat- VLL E.faecalis, gentamicin (HLR) VLL, % st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % st HLR, totalt 35 st. isolat VLL, % st HLR, totalt 30 st. isolat U. Östergren

28 E.faecium, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR- MIC > 128 mg/L), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.faecium, gentamicin (HLR) VLL, % st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % st HLR, totalt 23 st. isolat

29 E.faecium i blodisolat – glykopeptidresistens, VRE, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009)
Blodisolat , VLL E.faecium, Vankomycin VRE, -07 0 VRE, 17st E.faecium S VLL, VRE, 17st E.faecium S VLL, VRE, 23 st E.faecium S

30 Ps.aeruginosa, blodisolat med resistens mot kinoloner (tex Ciprofloxacin)
Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, ciprofloxacin VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, 4 isolat I/R

31 Pseudomnas aeruginosa i blodisolat med resistens mot Ceftazidim
Pseudomnas aeruginosa i blodisolat med resistens mot Ceftazidim. Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, Ceftazidim VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

32 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot amino-glykosider (tex Gentamicin). Europa (2008) och VLL (2007,2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, gentamicin VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, alla S

33 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot piperacillin, (tex Piperacillin/tazobactam) Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, -07 9 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -09 15 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

34 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot karbapenemer, (tex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, -07 9 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 3 isolat I/R

35 E.coli, blodisolat med nedsatt känslighet mot kinoloner (tex Ciprofloxacin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL E.coli, Ciprofloxacin VLL, , 15% st E.coli, 13 I, 7 R, 126 S VLL, , 15% st E.coli, 10 I, 17 R, 149 S VLL, , 20% st E.coli, 11 I, 27 R, 151 S

36 E. coli, blodisolat med resistens mot 3:
E.coli, blodisolat med resistens mot 3:.e generationens Cefalosporiner, (tex Cefotaxim/ Ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007 ,2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.coli, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07 146 st E.coli, 1 R, 145 S VLL, ,1,1% st E.coli, 2 st R, 174 S VLL, ,8% st E.coli, 9 st R, 179 S

37 E.coli, blodisolat , - resistens mot aminoglykosider , (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.coli, aminoglykosider VLL, , 2% 146 st E.coli, 1 I, 2 R, 143 S VLL, , 2,8% st E.coli, 5 I/R, 171 S VLL, , 2,1% st E.coli, I/R, S

38 Klebsiella pneumoniae blodisolat med resistens mot kinoloner (t
Klebsiella pneumoniae blodisolat med resistens mot kinoloner (t.ex Ciproflocaxin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, Ciprofloxacin VLL, ,3% Kl. pneumoniae, 3 st I/R, 38st S VLL, Kl.pneumoniae, 5 st I/R, 32st S

39 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot 3;e generationens, cefalosporiner ( t.ex cefotaxim/ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, ,2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, ,2,8% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, , 0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

40 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot aminoglykosider, (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, gentamicin VLL, , 2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, ,2,7% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, ,0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

41 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot karbape-nemer ( t
Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot karbape-nemer ( t.ex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, Kl. pneumoniae, 41 S, inga I/R VLL, Kl. pneumoniae, 37 S, inga I/R VLL, Kl. pneumoniae, 36 S, inga I/R

42 Pneumkocker- blodisolat med nedsatt känslighet/ resistens mot penicillin, MIC > 0,5 mg/L. Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL S.pneumoniae , MIC > 0,5mg/L VLL, S.pneumoniae, 1 (I/R), 37 (S), (inget med MIC > 2mg/L) VLL, S.pneumoniae, 1 (I/R), 42 (S) (inget med MIC > 2mg/L) VLL, S.pneumoniae, 1 I, 40 (S) (inget med MIC > 2mg/L) Prevenar® är det första konjugerade pneumokockvaccinet som är effektivt hos små barn. Det är godkänt för aktiv immunisering mot invasiv pneumokocksjukdom orsakade av de sju serotyper som ingår i vaccinet (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F) hos barn under två år. Prevenar är ett 7-valent vaccin som innehåller pneumokocksackarider från serotyperna 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F, var och en konjugerade till ett bärarprotein, Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner (PPV23) Handelsnamn och innehavare av försäljningstillstånd En dos (0,5 ml) vaccin innehåller som immunogen kapselpolysackarider av Streptococcus pneumoniae-bakteriens 23 vanligaste serotyper (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F ja 33F) upplösta i en isoton saltlösning. Som konserveringsmedel har använts fenol.

43

44 Blododlingsfynd, , VLL Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella Pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium, Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009 Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck på för att sluta u slut

45 Resistenta E.coli i %, Sverige (sammanställning från SMI av uppgifter på resnet

46 Resistenta E. coli i % , ffa urinisolat. Västerbotten 1997-2009
Resistenta E.coli i % , ffa urinisolat. Västerbotten Rapporterade i 100-stam studien till resnet.( f.om 2007 minst 200stam/år)

47 Resistens i % för E. coli, VLL och Sverige (S)
Resistens i % för E.coli, VLL och Sverige (S). Resultat från resnet (28 laboratorier i Sverige- minst 100 urinvägsisolat/år) Kinoloner screening med nalidixinsyra, med norfloxacin

48 Samtliga anmälda fall av ESBL per landsting- data februari (statistik och bild från Smittskyddsinstitutet)

49 Antal fall av ESBL per 100 000 invånare i riket samt per län 2009
sammanställning från SMI

50 ESBL,Sverige- feb sammanställning från SMI snitt, medeltal

51 Resistenta S.aureus i % , Sammanställning av SMI från uppgifter från Svenska laboratorier

52 Resistenta S.aureus i % , VLL – Rapporterade i 100-stam studien till ResNet,

53 MRSA, Sverige sammanställning från SMI

54 MRSA, Sverige sammanställning från SMI

55 MRSA, Sverige sammanställning från SMI

56 Väg ut!

57 Västerbotten ca invånare avsluta


Ladda ner ppt "Blododlingsfynd med resistensdata, VLL"

Liknande presentationer


Google-annonser