Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,"— Presentationens avskrift:

1 Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år, ffa från urin – och sårodlingar.  Jämförelse av resistens hos bakterier i blod- odlingar, VLL och övriga Europa (EARSS -The European Antimicrobial Resistance Surveillance System) Tryck enter eller mellanslag för nästa bild. Klicka på pilarna för att hitta bland bilderna. Lycka till! Ulla Östergren, ÖL Klin. Bakt. lab, NUS

2  Blododlingsfynd, 2009-2005, VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 - 2005 Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL - 2007, 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

3 Cirkeldiagram, blododlingsisolat årsvis, NUS På bilderna finns cirklar med ”tårtbitar” alternativt stapeldiagram 1.Bakterierna har indeladats i: –grampositiva kocker –gramnegativa stavar –grampositiva stavar - ffa lågpatogena bakterier, ofta provföroreningar tex difteroida stavar, propionibakterier, laktobaciller. Relevant patogen i gruppen är Listeria monocytogenes –anaeroba bakterier (anaeroba bakterier som bedöms kliniskt relevanta, dvs här finns också Clostridium-arter) 2.Gramnegativa stavar: –Indelade i arter samt grupper om bakterier 3.Grampostiva kocker: –Indelade i arter samt grupper om bakterier •Blodisolat : 2009-2005 •Jästsvamp : 2009-2005

4 Bakterier och jästsvamp i blod- odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat grampositiva kocker 557 st

5 Bakterier och jästsvamp i blod- odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat Grampositiva kocker 557 st

6 Bakterier och jästsvamp i blododlingar, VLL- 2008, 902st Gramneg. stavar, 313 st Grampositiva kocker, 514,st

7

8 Bakterier och jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL- 2009-2005

9 Grampositiva kocker i blododlingar, antal isolat, VLL- 2009-2005

10 ”Gramnegativa stavbakterier” (ffa tarm- bakterier) i blododlingar. Antal isolat, VLL- 2009 - 2005

11 2009 200820072006200520042003 ∑ blododlingar, antal 13599 12074104429741886579777271 ∑ positiva odl.,antal 1686 14911270111710811024923 % positiva odlingar 12,4 12,312,211,512,212,812,7 ∑ antal isolat i blododl. 942 902757691681 Antal positiva fynd i förhållande till antal odlingar,etc

12  Blododlingsfynd, 2009-2005, VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 - 2005 Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL - 2007, 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

13 Jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL- 2009- 2005

14 ■ IVA, ■ övrVLL Nedan jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL 2008- 2005

15  Blododlingsfynd, 2009-2005, VLL (Bilder för att ge en bakgrund till odlingsfynden i blododlingarna )  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 – 2005 Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL - 2007, 2008 & 2009)  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

16

17

18

19

20

21

22 Pseudomonas aeruginosa- antal blodisolat antibiotikakänslighet, VLL 2003- 2009

23 Enterokocker, antal isolat i blododlingar, VLL 2003 - 2009 E.faecium Gentamicin, HLR, MIC > 128mg/L 2007: 2 isolat, 12 % (av tot 17) 2008: 9 isolat, 53 % (av tot 17) 2009: 11 isolat, 48 % (av tot 23)

24  Blododlingsfynd, 2009 - 2005, VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 - 2005 Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL - 2007, 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

25 Jämförelse, antibiotikaresistens i Europa och inom VLL, blododlingsisolat 2007,2008 & 2009 • Kartorna med resistenssiffror i % har hämtats från http://www.rivm.nl/earss/database. Kartorna visar 2008 års resistenssiffror för S. aureus, E. faecium, E. faecalis, Pseudo- monas aeruginosa, E. coli och Klebsiella pneumoniae http://www.rivm.nl/earss/database • Infällt på bilderna finns antalet blododlingsfynd i VLL 2007,2008 & 2009 och antal isolat med nedsatt känslighet /resistens (I/R) för respektive bakterie samt en karta över VLL som är färgkodad som europakartan • Ca 75% av de svenska laboratorierna rapporterar resistenssiffror på sina blododlingsisolat till SMI. SMI ser till att resultaten rapporteras vidare till earss.

26 MRSA - blodisolat, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat, -VLL MRSA, -07 0 MRSA, 83st S.aureus MRSA, -08 - 0 MRSA, 107st S.aureus MRSA, -09 - 0 MRSA,133 st S.aureus

27 U. Östergren E. faecalis, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat- VLL E.faecalis, gentamicin (HLR) VLL, -07 12% 2st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, -08 20% 7st HLR, totalt 35 st. isolat VLL, -09 17% 5st HLR, totalt 30 st. isolat

28 E.faecium, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR- MIC > 128 mg/L), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL E.faecium, gentamicin (HLR) VLL, -07 12% 2st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, -08 53% 9st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, -09 48 % 11st HLR, totalt 23 st. isolat

29 E.faecium i blodisolat – glykopeptidresistens, VRE, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat, VLL E.faecium, Vankomycin VRE, -07 0 VRE, 17st E.faecium S VLL, -08 0 VRE, 17st E.faecium S VLL, -09 0 VRE, 23 st E.faecium S

30 Ps.aeruginosa, blodisolat med resistens mot kinoloner ( tex Ciprofloxacin) Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, ciprofloxacin VLL, -07 10 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, -09 15 st Ps. aeruginosa, 4 isolat I/R

31 Pseudomnas aeruginosa i blodisolat med resistens mot Ceftazidim. Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, Ceftazidim VLL, -07 10 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, -08 15 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

32 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot amino- glykosider (tex Gentamicin). Europa (2008) och VLL (2007,2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, gentamicin VLL, -07 10 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -09 15 st Ps. aeruginosa, alla S

33 http://www.rivm.nl/earss/database Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot piperacillin, (tex Piperacillin/tazobactam) Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, -07 9 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -09 15 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

34 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot karbapenemer, (tex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, -07 9 st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, -08 12 st Ps. aeruginosa, alla S VLL, -09 12 st Ps. aeruginosa, 3 isolat I/R

35 E.coli, blodisolat med nedsatt känslighet mot kinoloner (tex Ciprofloxacin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL E.coli, Ciprofloxacin VLL, -07, 15% 146 st E.coli, 13 I, 7 R, 126 S VLL, -08, 15% 176 st E.coli, 10 I, 17 R, 149 S VLL, -09, 20% 188 st E.coli, 11 I, 27 R, 151 S

36 E.coli, blodisolat med resistens mot 3:.e generationens Cefalosporiner, (tex Cefotaxim/ Ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL E.coli, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07 146 st E.coli, 1 R, 145 S VLL, -08,1,1% 176 st E.coli, 2 st R, 174 S VLL, -09 4,8% 188st E.coli, 9 st R, 179 S

37 E.coli, blodisolat, - resistens mot aminoglykosider, (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL E.coli, aminoglykosider VLL, -07, 2% 146 st E.coli, 1 I, 2 R, 143 S VLL, -08, 2,8% 176 st E.coli, 5 I/R, 171 S VLL, -09, 2,1% 188 st E.coli, I/R, S

38 Klebsiella pneumoniae blodisolat med resistens mot kinoloner (t.ex Ciproflocaxin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, Ciprofloxacin VLL, -07 7,3% Kl. pneumoniae, 3 st I/R, 38st S VLL, -08 Kl.pneumoniae, 5 st I/R, 32st S

39 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot 3;e generationens, cefalosporiner ( t.ex cefotaxim/ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07,2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, -08,2,8% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, -09, 0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

40 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot aminoglykosider, (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, gentamicin VLL, -07, 2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, -08,2,7% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, -09,0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

41 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot karbape- nemer ( t.ex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07 Kl. pneumoniae, 41 S, inga I/R VLL, -08 Kl. pneumoniae, 37 S, inga I/R VLL, -09 Kl. pneumoniae, 36 S, inga I/R

42 Pneumkocker- blodisolat med nedsatt känslighet/ resistens mot penicillin, MIC > 0,5 mg/L. Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) http://www.rivm.nl/earss/database Blodisolat - VLL S.pneumoniae, MIC > 0,5mg/L VLL, -07 S.pneumoniae, 1 (I/R), 37 (S), (inget med MIC > 2mg/L) VLL, -08 S.pneumoniae, 1 (I/R), 42 (S) (inget med MIC > 2mg/L) VLL, -09 S.pneumoniae, 1 I, 40 (S) (inget med MIC > 2mg/L)

43

44  Blododlingsfynd, 2009 - 2005, VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 - 2005 Klebsiella Pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium,  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL- 2007, 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

45 Resistenta E.coli i %, Sverige 1996-2008 ( sammanställning från SMI av uppgifter på resnet http://www.srga.org/ResNet_sok.htm http://www.srga.org/ResNet_sok.htm

46 Resistenta E.coli i %, ffa urinisolat. Västerbotten 1997-2009. Rapporterade i 100-stam studien till resnet.( f.om 2007 minst 200stam/år) http://www.srga.org/ResNet_sok.htm http://www.srga.org/ResNet_sok.htm

47 Kinoloner screening 2008-2003 med nalidixinsyra, 2001-1999 med norfloxacin Resistens i % för E.coli, VLL och Sverige (S). Resultat från resnet (28 laboratorier i Sverige- minst 100 urinvägsisolat/år)

48 Samtliga anmälda fall av ESBL per landsting- data februari 2007- 2008 (statistik och bild från Smittskyddsinstitutet)

49 Antal fall av ESBL per 100 000 invånare i riket samt per län 2009 sammanställning från SMISMI

50 ESBL,Sverige- feb 2007-2009 sammanställning från SMISMI snitt, medeltal

51 Resistenta S.aureus i %, 2001 - 2008 Sammanställning av SMI från uppgifter från Svenska laboratorier

52 Resistenta S.aureus i %, VLL 2001 – 2009 Rapporterade i 100-stam studien till ResNet, http://www.srga.org/ResNet_sok.htm http://www.srga.org/ResNet_sok.htm

53 MRSA, Sverige 2003-2008 sammanställning från SMISMI

54 MRSA, Sverige 2003-2009 sammanställning från SMISMI

55 MRSA, Sverige 2003-2009 sammanställning från SMI SMI

56 Väg ut!

57 avsluta Västerbotten ca 260 000 invånare


Ladda ner ppt "Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,"

Liknande presentationer


Google-annonser