Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,"— Presentationens avskrift:

1 Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av bakterieisolat per år, ffa från urin – och sårodlingar.  Jämförelse av resistens hos bakterier i blod- odlingar, VLL och övriga Europa (EARSS -The European Antimicrobial Resistance Surveillance System) Tryck enter eller mellanslag för nästa bild. Klicka på pilarna för att hitta bland bilderna. Lycka till! Ulla Östergren, ÖL Klin. Bakt. lab, NUS

2  Blododlingsfynd, , VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

3 Cirkeldiagram, blododlingsisolat årsvis, NUS På bilderna finns cirklar med ”tårtbitar” alternativt stapeldiagram 1.Bakterierna har indeladats i: –grampositiva kocker –gramnegativa stavar –grampositiva stavar - ffa lågpatogena bakterier, ofta provföroreningar tex difteroida stavar, propionibakterier, laktobaciller. Relevant patogen i gruppen är Listeria monocytogenes –anaeroba bakterier (anaeroba bakterier som bedöms kliniskt relevanta, dvs här finns också Clostridium-arter) 2.Gramnegativa stavar: –Indelade i arter samt grupper om bakterier 3.Grampostiva kocker: –Indelade i arter samt grupper om bakterier •Blodisolat : •Jästsvamp :

4 Bakterier och jästsvamp i blod- odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat grampositiva kocker 557 st

5 Bakterier och jästsvamp i blod- odlingar, VLL- 2009, 942 st isolat Grampositiva kocker 557 st

6 Bakterier och jästsvamp i blododlingar, VLL- 2008, 902st Gramneg. stavar, 313 st Grampositiva kocker, 514,st

7

8 Bakterier och jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL

9 Grampositiva kocker i blododlingar, antal isolat, VLL

10 ”Gramnegativa stavbakterier” (ffa tarm- bakterier) i blododlingar. Antal isolat, VLL

11 ∑ blododlingar, antal ∑ positiva odl.,antal % positiva odlingar 12,4 12,312,211,512,212,812,7 ∑ antal isolat i blododl Antal positiva fynd i förhållande till antal odlingar,etc

12  Blododlingsfynd, , VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

13 Jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL

14 ■ IVA, ■ övrVLL Nedan jästsvamp i blododlingar, antal isolat, VLL

15  Blododlingsfynd, , VLL (Bilder för att ge en bakgrund till odlingsfynden i blododlingarna )  Resistens, blododlingsisolat – VLL 2009 – 2005 Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009)  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

16

17

18

19

20

21

22 Pseudomonas aeruginosa- antal blodisolat antibiotikakänslighet, VLL

23 Enterokocker, antal isolat i blododlingar, VLL E.faecium Gentamicin, HLR, MIC > 128mg/L 2007: 2 isolat, 12 % (av tot 17) 2008: 9 isolat, 53 % (av tot 17) 2009: 11 isolat, 48 % (av tot 23)

24  Blododlingsfynd, , VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL , 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

25 Jämförelse, antibiotikaresistens i Europa och inom VLL, blododlingsisolat 2007,2008 & 2009 • Kartorna med resistenssiffror i % har hämtats från Kartorna visar 2008 års resistenssiffror för S. aureus, E. faecium, E. faecalis, Pseudo- monas aeruginosa, E. coli och Klebsiella pneumoniae • Infällt på bilderna finns antalet blododlingsfynd i VLL 2007,2008 & 2009 och antal isolat med nedsatt känslighet /resistens (I/R) för respektive bakterie samt en karta över VLL som är färgkodad som europakartan • Ca 75% av de svenska laboratorierna rapporterar resistenssiffror på sina blododlingsisolat till SMI. SMI ser till att resultaten rapporteras vidare till earss.

26 MRSA - blodisolat, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009) Blodisolat, -VLL MRSA, MRSA, 83st S.aureus MRSA, MRSA, 107st S.aureus MRSA, MRSA,133 st S.aureus

27 U. Östergren E. faecalis, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat- VLL E.faecalis, gentamicin (HLR) VLL, % 2st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % 7st HLR, totalt 35 st. isolat VLL, % 5st HLR, totalt 30 st. isolat

28 E.faecium, blodisolat - höggradig resistens mot aminoglykosider, (HLR- MIC > 128 mg/L), Europa (2008) och VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.faecium, gentamicin (HLR) VLL, % 2st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % 9st HLR, totalt 17 st. isolat VLL, % 11st HLR, totalt 23 st. isolat

29 E.faecium i blodisolat – glykopeptidresistens, VRE, Europa (2008) och VLL ( 2007, 2008 & 2009) Blodisolat, VLL E.faecium, Vankomycin VRE, VRE, 17st E.faecium S VLL, VRE, 17st E.faecium S VLL, VRE, 23 st E.faecium S

30 Ps.aeruginosa, blodisolat med resistens mot kinoloner ( tex Ciprofloxacin) Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, ciprofloxacin VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, 4 isolat I/R

31 Pseudomnas aeruginosa i blodisolat med resistens mot Ceftazidim. Europa (2008) och VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, Ceftazidim VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

32 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot amino- glykosider (tex Gentamicin). Europa (2008) och VLL (2007,2008 och 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, gentamicin VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, alla S

33 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot piperacillin, (tex Piperacillin/tazobactam) Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R

34 Pseudomonas aeruginosa i blodisolat med resistens mot karbapenemer, (tex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Ps.aeruginosa, meropenem VLL, st Ps. aeruginosa, 1 isolat I/R VLL, st Ps. aeruginosa, alla S VLL, st Ps. aeruginosa, 3 isolat I/R

35 E.coli, blodisolat med nedsatt känslighet mot kinoloner (tex Ciprofloxacin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL E.coli, Ciprofloxacin VLL, -07, 15% 146 st E.coli, 13 I, 7 R, 126 S VLL, -08, 15% 176 st E.coli, 10 I, 17 R, 149 S VLL, -09, 20% 188 st E.coli, 11 I, 27 R, 151 S

36 E.coli, blodisolat med resistens mot 3:.e generationens Cefalosporiner, (tex Cefotaxim/ Ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.coli, 3;e gen. cefalosporiner VLL, st E.coli, 1 R, 145 S VLL, -08,1,1% 176 st E.coli, 2 st R, 174 S VLL, -09 4,8% 188st E.coli, 9 st R, 179 S

37 E.coli, blodisolat, - resistens mot aminoglykosider, (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL E.coli, aminoglykosider VLL, -07, 2% 146 st E.coli, 1 I, 2 R, 143 S VLL, -08, 2,8% 176 st E.coli, 5 I/R, 171 S VLL, -09, 2,1% 188 st E.coli, I/R, S

38 Klebsiella pneumoniae blodisolat med resistens mot kinoloner (t.ex Ciproflocaxin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, Ciprofloxacin VLL, -07 7,3% Kl. pneumoniae, 3 st I/R, 38st S VLL, -08 Kl.pneumoniae, 5 st I/R, 32st S

39 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot 3;e generationens, cefalosporiner ( t.ex cefotaxim/ceftazidim). Europa (2008), VLL (2007, 2008 och 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07,2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, -08,2,8% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, -09, 0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

40 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot aminoglykosider, (tex gentamicin). Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, gentamicin VLL, -07, 2,4% Kl. pneumoniae, 1 st R, 40 S VLL, -08,2,7% Kl.pneumoniae, 1 st R, 36 S VLL, -09,0% Kl.pneumoniae, 0st R, 36 S

41 Klebsiella pneumoniae, blodisolat med resistens mot karbape- nemer ( t.ex Meropenem). Europa (2008), VLL (2007,2008 & 2009) Blodisolat - VLL Kl.pneumoniae, 3;e gen. cefalosporiner VLL, -07 Kl. pneumoniae, 41 S, inga I/R VLL, -08 Kl. pneumoniae, 37 S, inga I/R VLL, -09 Kl. pneumoniae, 36 S, inga I/R

42 Pneumkocker- blodisolat med nedsatt känslighet/ resistens mot penicillin, MIC > 0,5 mg/L. Europa (2008), VLL (2007, 2008 & 2009) Blodisolat - VLL S.pneumoniae, MIC > 0,5mg/L VLL, -07 S.pneumoniae, 1 (I/R), 37 (S), (inget med MIC > 2mg/L) VLL, -08 S.pneumoniae, 1 (I/R), 42 (S) (inget med MIC > 2mg/L) VLL, -09 S.pneumoniae, 1 I, 40 (S) (inget med MIC > 2mg/L)

43

44  Blododlingsfynd, , VLL  Resistens, blododlingsisolat – VLL Klebsiella Pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aerugionosa, E.faecalis och E.faecium,  Antibiotikaresistens i blododlingar. Kartor från EARSS (resistens i Europa 2008) samt resistensstatistik från VLL- 2007, 2008 & 2009  Resistensdata från ResNet, sammanställningar från SMI (resistens i Sverige) och från VLL För att komma tillbaka till denna sida tryck påför att sluta u slut

45 Resistenta E.coli i %, Sverige ( sammanställning från SMI av uppgifter på resnet

46 Resistenta E.coli i %, ffa urinisolat. Västerbotten Rapporterade i 100-stam studien till resnet.( f.om 2007 minst 200stam/år)

47 Kinoloner screening med nalidixinsyra, med norfloxacin Resistens i % för E.coli, VLL och Sverige (S). Resultat från resnet (28 laboratorier i Sverige- minst 100 urinvägsisolat/år)

48 Samtliga anmälda fall av ESBL per landsting- data februari (statistik och bild från Smittskyddsinstitutet)

49 Antal fall av ESBL per invånare i riket samt per län 2009 sammanställning från SMISMI

50 ESBL,Sverige- feb sammanställning från SMISMI snitt, medeltal

51 Resistenta S.aureus i %, Sammanställning av SMI från uppgifter från Svenska laboratorier

52 Resistenta S.aureus i %, VLL 2001 – 2009 Rapporterade i 100-stam studien till ResNet,

53 MRSA, Sverige sammanställning från SMISMI

54 MRSA, Sverige sammanställning från SMISMI

55 MRSA, Sverige sammanställning från SMI SMI

56 Väg ut!

57 avsluta Västerbotten ca invånare


Ladda ner ppt "Bildspel  Blododlingsfynd med resistensdata, VLL  Resistensövervakning i Sverige och VLL, ResNet, resistensbestämning av 100-200 bakterieisolat per år,"

Liknande presentationer


Google-annonser