Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Hud- och mjukdelsinfektion 2010-09-07, 2010-09-15 Rolf Jungnelius Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Hud- och mjukdelsinfektion 2010-09-07, 2010-09-15 Rolf Jungnelius Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Hud- och mjukdelsinfektion 2010-09-07, 2010-09-15 Rolf Jungnelius Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus 2010-09-06

2 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06  Diabetesfoten  Importfall  Rosfeber  Bett och infektioner

3 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Man född-30 diabetiker med njursvikt  Amputation stortå nov 2002 med nekros i efterförloppet.  Omläggningar regelbundet i 8 månader

4 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten 1  Att ta hänsyn till  Neuropati  Perifer kärlsjukdom  Lokal symtomfattigdom  Tidigare infektioner

5 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten 2  Prevention blodsockerlägeegenkontrollfotvårdOTA

6 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten 3, behandling  Lokal sårbehandling sårrevision – ta bort död vävnad omläggningsmtrl – inget undergörande (Suprasorb, Ligasano, Aquacel mm)

7 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Fall 2  Tryck mot dig 5 med kroniskt sår  Amputation dig 5 med kvarstående fortsatt sår  Fistel längs metatarsale 5

8 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten, Antibiotika  Ytliga infektioner ofta utgående från kroniska sår  Odling efter rengöring av död vävnad, även här är pos odling inte samma sak som behandling  Antibiotika vid tecken på klinisk infektion

9 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten, odlingssvar  Coliforma stavar  Enterokockus Faecalis  Difteroida stavar  Alfa Hemolytiska Streptokocker  Gram negativ blandflora  Stafylokockus Aureus

10 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten, Antibiotika  Infektion utan sår och misstanke om djup infektion  Kåvepenin 1g x 3 i 10 – 14 dagar  Infektion och sår  Heracillin 1g x 3 i 10 – 14 dagar  Annan beh tid om samtidig osteit

11 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Diabetesfoten, Antibiotika  Om pc-allergi  Dalacin 300mg x 3 i 10 – 14 dagar  Inte så ofta behov av att behandla G-neg eller anaerober  Djupa infektioner till sluten vården och iv antibiotika och revision

12 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Vad vill jag säga  Sårrevision oftare  Om ytlig infektion – Kåvep / Herac  Om det inte föreligger en djupare infektion så behövs inga långa behandlingstider med antibiotika

13 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Sår efter resor  Oftast samma bakterier i såret som här hemma  Ta ofta odling från även mindre sår med tanke på MRSA, men behandla som vanligt

14 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Rosfeber 1, Etiologi  Streptokocker – Betahemolytiska grp A  Streptokocker – grp G och grp B  Stafylokocker – aureus, KNS är mindre vanligt

15 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Rosfeber 2, Klinik  Feber, lokal smärta, allmänpåverkan  Värmeökning, svullnad,  Rodnad med avgränsning  Blåsbildning

16 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Ros 4, Antibiotika  Kåvepenin 1g x 3 i 10 dagar  Klindamycin 300mg x 2-3 i 10 dagar vid pc-allergi vid pc-allergi  Heracillin 1g x 3 i 10 dagar om djupare sår eller annat som ger misstanke om stafylokocker

17 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Ros 5, Profylax  Om predisponerande faktorer  Lymfödem, cancer, tid op mm  Kåvepenin 1g x 1 i minst 6 månader för att se resultat  Prova att sätta ut efter 2 år

18 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Venöst bensår, antibiotika  Sällan behov för antibiotika utan snarast mekanisk rensning och kompression  Odlingar ej representativa  Fynd av Pseudomonas, Enterokocker och annat som trivs i fukten

19 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Bett 1, Etiologi  Pasteurella Multocida, katt > hund, snabbt förlopp kan leda till nekros, fascit och sepsis  Capnocytophaga Canimorsus, DF 2 hund > katt hund > katt  Stafylokocker, Streptokocker (alfa) finns men ovanligt med orsak till infektioner

20 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Fall, 2004 Man född 1950 kl:  0630Hundbiten över handryggar  2350Till sjukhus pga feber och svullnad över vänster hand purulent sekretion från sår CRP 130

21 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Vilken är fallgropen?  Heracillin och perorala cefalosporiner gör dålig nytta vid infektion med Pasteurella Multocida som är vanligaste orsaken till infektion efter djurbett  Penicillin förstahandsmedel vid djurbett

22 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Bett 2, Lokalisation  Händer – snabbare förlopp ffa katt,  Ansikte – vanligare hos barn  Om symtom utvecklas snabbt - till sluten vård med ortopedbed samt antibiotika iv.

23 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Bett 3, Behandling  Sårrengöring och odling ev NPH-pinne ffa om handskada  Immobilisering om möjligt  Tetanus enbart om jordtillblandning eller tveksamt grundskydd (< 4 tidigare doser i vuxen ålder)

24 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Bett 4, Antibiotika  Kattbett övre extremitet utan tecken på infektion profylaktiskt 5 dagar  Hos immunsupprimerad pat, ex splenektomerad, cytostatika mm i 7 – 10 dagar  Övriga fall med tecken på infektion

25 Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Bett 5, Antibiotika  Kåvepenin 1g x 3 i 7 – 10 dagar  Amimox 500mg x 3 i 7 – 10 dagar  Om pc – allergi  Doxyferm 100 mg, 2 x1 dag 1, därefter 1 x 1 i 9 dagar  Barn - Bactrim / Eusaprim


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius 2010-09-06 Hud- och mjukdelsinfektion 2010-09-07, 2010-09-15 Rolf Jungnelius Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser