Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvägsinfektion Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion- förekommer ofta samtidigt. Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar 1.Övre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvägsinfektion Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion- förekommer ofta samtidigt. Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar 1.Övre."— Presentationens avskrift:

1 Luftvägsinfektion Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion- förekommer ofta samtidigt. Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar 1.Övre luftvägsinfektion= ÖLI ingår akut otit, purulent rinosinuit, tonsillit, laryngit 2. Nedre luftvägsinfetkion= NLE Akut bronkit, pneumoni, pleurit

2 Vem förskriver antibiotika 25-40% av alla besök på en vårdcentral är infektionsrelaterade 90% av all antibiotika konsumeras i öppen vård 60% för luftvägsinfektioner 25% för urinvägsinfektioner

3 Hur vanligt? c:a 500.000 fall/år Små barn drabbas mest 2års ålder 50% 7års ålder 80% Överdiagnostik 30-40% 5% av alla fallen är s.k. ”Öronbarn” Definition: > 3 öroninflammationer inom 6 månader Första ofta < 6månaders ålder Akut öroninflammation hos barn

4 Föräldrars förmåga att förutsäga att deras barn har akut öroninflammation >90 % säkerhet att barnet inte har akutöroninflammation Cirka 50 % säkerhet att barnet har akut öroninflammation Man kan inte enbart på anamnesen ställa diagnos. Man måste kunna titta på trumhinnan!

5 Andra orsaker till ”öronont”  Öronkatarr (sekretorisk otit)  Trumhinneinflammation (simplex otit)  Förkylning med feber  Svalgkatarr  Halsfluss (tonsillit)  Hörselgångsinflammation  Tandsprickning  Tandgnissling  Tandinfektion

6 Akut öroninflammation -orsaker- Börjar med förkylning-virus Bakterier sprids från nässvalget upp genom örontrumpeten Vilka bakterier? 1.Pneumokocker30-50% 2.Hemofilus influenzae15-30% 3.Moraxella catarrhalis 1-9% 4.Streptokocker grupp A 2-5% Endast 1+4 kan ge komplikationer

7 Normala tympanogram hos barn och vuxna

8 Lindrigt undertryck, Normalt hos barn Större undertryck, fortf luftande mellanöra, barn kan ofta släppas

9 Perforation eller fungerande plaströr(ECV=3,5) Akut eller sekretorisk otit (ECV=1,0)

10 Sammanfattning-diagnostik av akut öroninflammation Fynd av buktande trumhinna viktigare än fynd av rodnad trumhinna Om endast rodnad trumhinna nödvändigt att testa trumhinnans rörlighet Rörlighetsbedömning måste göras med pneumatisk tratt eller tympanometri

11 Diagnostisk algoritm

12 Öroninflammation 2-16 år metaanalys studier 60% smärtfria inom ett dygn, oberoende av antibiotika 85% spontant besvärsfria inom 3 dygn 8-20 barn behövde behandlas med antibiotika för att 1 barn skulle få mindre smärta Dubblerad risk för illamående, kräkning, hudutslag i antibiotikagrupp

13 Akut otit- handläggning Om övergående öronont <24 timmar behöver ej läkarundersökning göras Man behöver sällan söka på natten -vänta tills nästa dag Analgetika lika effektivt som pc < 12tim!

14 Behandling Barn under två år: Läkarundersökning inom 24 timmar Dessa barn rekommenderas behandling med antibiotika. Vid utebliven förbättring el försämring - ny läkarbedömning Konsensus

15 Behandling: Barn > 2 år Alternativ 1 Information och rekommendation om att tillsvidare avstå från antibiotika (första 2 symtomdygnen). Ge ev med recept med begränsad varaktighet Alternativ 2 Antibiotikabehandling som för barn < 2 år

16 Forts.antibiotikabehandling Otitkonsensus rekommenderar att man fortfarande ger antibiotikum till ”Öronbarn”( >3 öroninflammationer inom 6 månader Barn med ny öroninflammation inom en månad (recidivotit) Barn med öronflytning Vuxna med akut öroninflammation

17 Val av antibiotika vid akut öroninflammation Förstahandsval: PcV (Kåvepenin) i 5 dagar Dos: 25mg/kg x 3 första dygnen, därefter x 2 Vid säkerställd penicillinallergi : Erytromycin under 7-10 dagar Dos: 40 mg/kg kroppsvikt/dygn, fördelat på 2-3 doser per dygn.

18 forts. Val av antibiotika vid akut otit Vid recidiv (vanligaste bakterien: pneumokocker): PcV under tio dagar, alternativt amoxicillin 20 mg/kg kroppsvikt gånger 2-3 under tio dagar. Vid terapisvikt (vanligaste bakterien H. Influenzae): Amoxicillin 20 mg/kg kroppsvikt gånger 2-3 under tio dagar. Konsensus

19 Hur ofta ger resistenta H.influenzae problem vid AOM? Frekvensav alla20% Betalaktamasproduktion 10%av dessa Av alla akuta otiter 2% Kromosomalt resistenta 5-10%av dessa Av alla akuta otiter1-2% Totalt utgörs alla akuta otiter orsakade av resistenta H.infl. 3-4% Då spontanläkningen av H. Infl. är mycket hög Beräknas endast 1-2% av alla akuta otiter behöva bredspektrumantibiotikum

20 Följdsjukdomar till akut öroninflammation Absolut vanligast Öronkatarr (sekretorisk otit) OvanligtHål på trumhinnan (kronisk otit) SällsyntaBenröta (mastoidit) Hjärnhinneinflammation (meningit) Infektion i innerörat (labyrintit) Ansiktsförlamning (facialispares) Var innanför skallbenet(epiduralabsc) Blodpropp i hjärnven (sinustrombos) Komplikationer =vanligast hos barn under 2 år Hur vanligt? << 1:10.000 med eller utan antibiotika

21 Mastoidit Ungefär hälften av mastoiditerna utvecklas trots ab behandling av akut otit Vissa studier pekar dessutom på att dessa fall har mindre tydlig symtomatologi och därför kan vara mer svårupptäckta. Mastoidit är vanligast bland barn under två år. Pneumokocker och grupp A streptokocker är de vanligaste etiologiska orsakerna. Konsensus


Ladda ner ppt "Luftvägsinfektion Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion- förekommer ofta samtidigt. Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar 1.Övre."

Liknande presentationer


Google-annonser