Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut bronkit Sigvard Mölstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut bronkit Sigvard Mölstad."— Presentationens avskrift:

1 Akut bronkit Sigvard Mölstad

2 Definition av akut bronkit
USA: En akut luftvägsinfektion i vilken hosta, med eller sputa, dominerar. Hostan försvinner vanligen efter 2-3 veckor, men kan vara längre. Uteslut astma, pneumoni, kronisk hosta. Dansk review: Sjukdom, som börjar rätt plötsligt med produktiv hosta hos en patient som inte har KOL eller är misstänkt för pneumoni

3 Svenska läroböcker Hård, torr hosta som ofta ger smärta bakom bröstbenet och som efter några dagar övergår i slemmig hosta. Lätt feber. Om ingen förbättring inträder inom 4-5 dygn kan bakteriell infektion ha tillstött. Slemmet har då ofta ändrat karaktär och blivit gult eller gulgrönfärgat… Bronkit yttrar sig som hosta, som antingen kan ha karaktär av rethosta eller också kan vara lös och leda till stora mängder purulent eller någon gång klart sekret………Vid misstanke på bakteriell orsak bör man behandla med antibiotika…… Akut påkommen torr eller produktiv hosta, med eller utan feber…. Akut bronkit hos vuxna är en godartad, i regel självläkande……. Feber, torrhosta och retrosternal smärta är vanligt i det initiala sjukdomsförloppet. Temperaturen normaliseras på ett par dagar och hostan blir då mer produktiv med gult eller gulgrönt slem. Hostan brukar försvinna inom 10 dagar.

4 Akut bronkit Etiologi är vanligen virus (>90%)
Övrigt: Mykoplasma, Klamydia, pneumokocker, H.influenza, M.catarrhalis Ingen golden standard Ingen skillnad i klinik mellan bakteriell eller virusetiologi

5 Incidens av akut bronkit
England: 33-45/1000 invånare och år Steele K, Thorax 2001 Sverige : 20-25/1000 invånare och år Stålsby-Lundborg C, SCID 2002 Engström S USA : 5% vuxna rapporterar episod, % av dem söker. 40/1000 invånare och år

6 Cochrane-review Inklusionskriterier: Akut hosta med produktion av sputa och/eller läkares diagnos Sjukdomstid < 7 dagar (1), <14 dagar (10), <30 dagar (1) Ålder > 8 år (1), övriga >14 år eller vuxna 2 studier krävde rtg Pulm

7 Cochrane review Exklusionskriterier:
Känd kronisk bronkit/kronisk lungsjukdom Kliniska tecken på pneumoni (alla), sinuit (1) Komplicerande sjukdom

8 Cochrane review Behandling: Tetracyklin, Erythromycin eller Trim-sulfa
Antibiotika medförde: mindre risk för hosta, RR 0.64 mindre risk att inte förbättrats, RR 0.52 kortare hostduration, 0.58 dagar, kortare tid med sputa, 0.52 dagar, kortare tid med sjukdomskänsla, 0.58 dagar, Ingen skillnad i tid till aktiviteter, natthosta.

9 Cochrane review NNT för hosta var 5 NNT för allmän förbättring var 14
NNH (numbers needed to harm) var 17 Slutsats: Antibiotikabehandling av akut bronkit ger mycket liten klinisk effekt, som uppvägs av biverkningar

10 Akut bronkit-öppen vård
Tendens att subgrupper av patienter har mer nytta än flertalet (äldre, svårare symtom och utan övre luftvägssymtom) (Verheij T, 1997) I en postinterventionsanalys av orsaker till att antibiotika förskrevs fick vuxna oftare antibiotika (34%) än barn (3%). 20 olika symtom och fysikaliska fynd analyserades, inga prediktorer kunde hittas. (Hueston W J,2000)

11 Sverige, akut bronkit 50% behandlades med antibiotika, varav 40% med tetracyklin, 30 % med pcV Stalsby-Lundborg C, 2002 47% behandlades med antibiotika, varav 47% fick tetracyklin, 29% pcV Engström S, (opubl) (i de flesta andra länder behandlas 60-80% med antibiotika)

12 Användning av diagnostika

13 Antibiotika vid utvalda luftvägsdiagnoser, alla åldrar

14

15

16 Studie: Nedre luftvägsinfektioner i öppen vård
Inklusion: nedre luftvägsinfektion, 246 patienter, 32 (13%) rtg-pneumoni prediktorer för pneumoni var torr hosta, feber>38, diarré och förhöjd CRP (SR), inte fokala fynd vid lungundersökning eller läkarens pneumonidiagnos Bäst var CRP Låg risk: < 2 av torr hosta, feber,diarré och CRP< 20 (50) (Hopstaken RM, 2003)

17 Interventioner Hosta: Educational outreach (Coenen S, 2002)
Akut bronkit: Delayed prescription (55% hämtade inte ut recept) (Dowell J, 2001) Akut bronkit: Delayed prescription Patientbroschyr ( -25% receptuttag) (McFarlane J, )

18 Akut bronkit/AECOPD/pneumoni
Svårt sjuk-remittera och eller behandla Avstå från behandling vid lätt grad av sjukdom- Hosta, del i övre luftvägsinfektion, inga tydliga fokala fynd, ingen allmänpåverkan (resp. frekvens >25, tachycardi, hög feber) Övriga: Auskultationsfynden svårvärderade (barn: lyssna efter inhalation) Influensaepidemi? Annan sjukdom (svår KOL, grad av sjukdom-allmänpåverkan? Purulens har inte med etiologi att göra! torr hosta, feber>38, diarré och CRP < 50 (akut bronkit!), > 100 (pneumoni?)? CRP : < 7 dagars anamnes =rtg eller åter 1-2 dagar eller antibiotika; >7dagars anamnes =behandla med antibiotika


Ladda ner ppt "Akut bronkit Sigvard Mölstad."

Liknande presentationer


Google-annonser