Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plötslig debut av två eller flera symtom varav ett skall antingen vara nästäppa eller snuva (fram- el. baksnuva): +/- ansiktsvärk/-tryck, +/- nedsatt el.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plötslig debut av två eller flera symtom varav ett skall antingen vara nästäppa eller snuva (fram- el. baksnuva): +/- ansiktsvärk/-tryck, +/- nedsatt el."— Presentationens avskrift:

1 Plötslig debut av två eller flera symtom varav ett skall antingen vara nästäppa eller snuva (fram- el. baksnuva): +/- ansiktsvärk/-tryck, +/- nedsatt el. inget luktsinne; Undersökning: främre rhinoskopi Slätröntgen/DT rekommenderas ej. Närhelst i flödesschemat vid dessa alarmerande symtom  akut remiss/konsultation ÖNH-specialist ¤ Periorbitalt ödem ¤ Exoftalmus ¤ Dubbelseende ¤ Ögonmuskelförlamning ¤ Synpåverkan ¤ Svår uni- eller bilateral frontal (pann) Hv ¤ Frontal (pann) svullnad/rodnad ¤ Tecken på Meningit eller fokal neurologiska symtom Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter Kvarvarande eller ökade symtom efter 5 dagar Moderata symtomSvåra symtom *Vanlig förkylning Symtomatisk behandling Nasala steroider Antibiotika Nasala steroider Ingen förbättring efter 14 dagars behandling Överväg remiss till ÖNH- specialist Effekt inom 48 timmar Ingen effekt inom 48 timmar Fortsätt behandling 7-14 dagar Remiss till ÖNH- specialist * Feber > 38 svåra smärtor Figur 1: Flödesschema primärt omhändertagande av vuxna m akut rhinosinuit

2 Remiss från primärvården av patient m akut rhinosinuit hos vuxen Moderata symtom ingen förbättring efter 14 dagars behandling Svåra symtom ingen förbättring efter 48 timmars behandling Komplikationer Alarmerande symtom Ompröva diagnosen Endoskopisk näsundersökning Överväg lågdos-DT sinus Överväg odling Antibiotika Behandling efter diagnos Överväg inläggning Endoskopisk näsundersökning Odling DT*-vanlig Käkspolning Överväg iv antibiotika Överväg steroider p.o Överväg kirurgi Inläggning Endoskopisk näsundersökning Odling DT*-vanlig ev m kontrast om orbitaabcessfrågeställning Iv antibiotika och/eller kirurgi * DT rekommenderas enbart vid: ¤ Mycket svår sjukdom ¤ Immunosupprim. pat ¤ Tecken på komplikationer Figur 2: Flödes- och behandlingsschema för ÖNH-specialist av vuxna m akut rhinosinuit Slätröntgen rekommenderas ej Uteslut dentogen infektion

3 Symtom >12 veckor Två el flera symtom, varav ett skall vara antingen nästäppa eller snuva (fram- eller baksnuva); +/- ansiktsvärk/tryck, +/- nedsatt eller inget luktsinne; Undersökning: främre rhinoskopi Slätröntgen eller DT rekommendera ej. Uteslut bakomliggande allergi phadiatop eller pricktest Endooskopi tillgängligtEndoskopi ej tillgängligt PolyperInga polyper Följ ÖNH-spec flödesschema för näspolyper Följ ÖNH-spec flödesschemat för kron rhinosinuit Remiss till ÖNH-specialist om operation övervägs Nasala steroider Koksaltsköljningar i näsan +antihistamin vid allergi undvik allergen Uppföljning/åb efter 4 veckor FörbättradEj förbättrad Fortsätt behandlingRemiss till ÖNH spec Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Bråskande undersökning och intervention Akuta exacerbationer av kronisk rhinosinuit behandlas såsom akut rhinosinuit Figur 3: Handläggningsschema av kronisk rhinosinuit hos vuxna med el. utan polyper hos primärvård/ej ÖNH-specialist

4 Symtom >12 veckor Två eller fler symtom varav ett skall vara antingen nästäppa eller missfärgad snuva +/- pannvärk/huvudvärk +/- luktpåverkan Undersökning: ÖNH-status inkl endoskopi av näsan Överväg DT Uteslut allergi (om ej utförts tidigare) Uteslut dentalgenes (om ej uförts tidigare) Överväg diagnos och behandling av coexisterande sjukdomar tex astma, reflux (GERD) Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Bråskande undersökning och intervention I--------------------------------------------------------I 0 10 Inga besvär Värsta tänkbara besvär Milda symtom VAS 0-3 Moderata/svåra symtom VAS >3-10 Nasala steroider Koksaltsköljningar Ingen förbättring efter 3 månader Nasala steroider Koksaltsköljningar odling långtidsbeh makrolider Ingen förbättring efter 3 månader Förbättring Uppföljning + fortsatt behandling nasala steroider koksaltsköljningar +/- långtidsbeh makrolider DT sinus Kirurgi FESS Figur 4: Behandlingsschema för ÖNH- spec för vuxna m kronisk rhinosinuit utan polyper VAS-utvärdering av symtomatologin

5 Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Bråskande undersökning och intervention I--------------------------------------------------------I 0 10 Inga besvär Värsta tänkbara besvär Symtom >12 veckor Två symtom eller fler varav ett skall vara antingen nästäppa eller missfärgad snuva +/- pannvärk/huvudvärk +/- luktpåverkan Undersökning: ÖNH undersökn inkl endoskopi(polypstorlek) Överväg DT Överväg diagnos och behandling av coexisterande sjukdomar tex astma, reflux (GERD) Milda symtom VAS 0-3 Moderata symtom VAS >3-7 Svåra symtom VAS >7-10 Nasala steroider (spray) Nasala steroider (droppar) p.o steroider (2v) Nasala steroider (droppar/spray) Återbesök efter 3 månader FörbättringIngen förbättring Fortsätt med Nasala steroider Återbesök/utvärdera var 6:e månad Återbesök efter 1 månad Förbättring Ingen förbättring DT Kirurgi/FESS med shaver Uppföljning Koksaltsköljningar Nasala steroider+/- po steroider +/- långtidsbeh antibiotika VAS-utvärdering av symtomatologin Figur 5: Behandlingsschema ÖNH-spec för vuxna m Kron rhinosinuit m näspolypos


Ladda ner ppt "Plötslig debut av två eller flera symtom varav ett skall antingen vara nästäppa eller snuva (fram- el. baksnuva): +/- ansiktsvärk/-tryck, +/- nedsatt el."

Liknande presentationer


Google-annonser