Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Glaukomansvarig för ögonkliniken Landstinget Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Glaukomansvarig för ögonkliniken Landstinget Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Glaukomansvarig för ögonkliniken Landstinget Kronoberg
Tove Buhl Överläkare Ögonmottagningen i Ljungby

2 Glaukomläkemedel Huvudbudskapet gällande glaukomläkemedel är: Läkemedel i droppform kan ge systembiverkningar och interagera med andra läkemedel även om det rör sig om små doser.

3 GLAUKOM grön starr Okulär hypertoni : Högt ögontryck utan synfältsskada Öppenvinkel glaukom : Kronisk sjukdom Livslång behandling Trångvinkel glaukom: Akut insjuknande Enkelt åtgärdat (oftast) Sekundär-glaukom : Orsakat av annan ögonsjukdom eller skada

4 Öppenvinkel glaukom Den vanligaste formen av glaukom
Inga symtom i tidigt stadium Kammarvatten filtreras inte ut ur ögat i samma takt som det produceras Ofta högt tryck i ett eller båda ögonen Synfältspåverkan ( måste finnas enligt definition) Oftast långsam progress

5 Behandling av glaukom Ögondroppar, som sänker trycket på olika sätt
Laserbehandling Operation (flera olika metoder används) Katarakt-operation

6 ↓produktion av kammarvätska
Glaukomläkemedel Betablockerare: * Timosan 1mg/ml Timolol mg/ml (Optimol, Blocadren) Timolol 2,5mg/ml (Optimol, Blocadren) Betoptic 5mg/ml Betoptic 2,5mg/ml Prostaglandiner: * Xalatan (Latanoprost, Monoprost) * Travatan * Lumigan * Taflotan Karbanhydrashämmare: * Azopt * Trusopt * Diamox tablett/kapsel Sympatomimetika: * Alphagan (Brimoratio, Glaudin, Brimonidine) Parasympatomimetika: * Pilokarpin (Isopto-pilokarpin) ↓produktion av kammarvätska ↑ avflöde ↓produktion av kammarvätska ↓produktion av kammarvatten ↑avflöde ↑avflöde

7 Fasta kombinationer: Cosopt = Trusopt + Timolol 5 mg/ml Azarga = Azopt + Timolol 5mg/ml Xalcom = Xalatan + Timolol 5 mg/ml (Latiotim = Latanoprost + Timolol 5 mg/ml) (Latanoprost / Timolol = Latanoprost + Timolol 5 mg/ml) Duotrav = Travatan + Timolol 5 mg/ml Ganfort = Lumigan + Timolol 5 mg/ml Combigan = Alphagan + Timolol 5 mg/ml Fotil = Pilokarpin 2% + Timolol 5 mg/ml Fotil Forte = Pilokarpin 4 % + Timolol 5 mg/ml

8 Konserveringsmedel Ögonkliniken Växjö / Ljungby har policy att försöka att undvika Bensalkonklorid (BAK) Benzalkonklorid: Konserveringsmedel i de allra flesta flaskor med ögondroppar. Nackdelar: Kan på sikt skada hornhinnan, allergi vanligt, kan missfärga kontaktlinser. Polyquad: Konserveringsmedel i Travatan och Duotrav och enstaka nyare tårsubstitut. Nackdelar: Kan ge skada på hornhinnan, allergi, kan ej tas med kontaktlinser i. Endospipetter innehåller aldrig konserveringsmedel.

9 Kontraindikationer och försiktighet enligt Fass-texten
Sinusbradykardi Betablockerare Timosan o kombinationer AV-block II o III Betablockerare Inkompenserat hjärtinsufficiens Betablockerare Alvarlig kardiovaskulär sjukdom Sympatomimetika Alphagan o kombination Combigan Cerebrovaskulär sjukdom Sympatomimetika Raynauds Sympatomimetika Astma (emfysem) Betablockerare Diamox Svårinställd diabetes Betablockerare Suspekt thyreotoxikos Betablockerare Depression Sympatomimetika Nedsatt leverfunktion Sympatomimetika Nedsatt njurfunktion Betablockerare Sympatomimetika Karboanhydrashämmare Diamox o Trusopt/Azopt

10 Vanligaste biverkningar
Betablockerare: Dimsyn, irritation i ögat, systemiska biverkningar som tablettform Prostaglandiner: Rodnad av bindehinna, ökat kärlteckning, långa ögonfransar, färgändring på iris, få system- biverkningar Karboanhydrashämmare: Dimsyn, irritation i ögat, torra ögon, Sympatomimetika: Eksem, Parasympatomimetika: Huvudvärk, närsynthet, synnedsättning

11 Glaukombehandling sköts på ögonklinik
All behandling skrivs ut, förlängs och fölljes upp på ögonklinik. Vid misstanke om biverkningar och ev önskemål om att sätta ut ett preparat skall kontakt tas till behandlande ögonklinik Om pat t.ex. vid inläggning inte har droppar med sig, går det bra att hoppa över droppning tills droppar går att få tag i (1-2 dagar).

12 Kom ihåg att ögondroppar också är läkemedel, att ögondroppar kan ge biverkningar att ögondroppar i vissa fall interagerar med andra läkemedel att ögondroppar är viktiga i behandlingen av ögonsjukdom


Ladda ner ppt "Glaukomansvarig för ögonkliniken Landstinget Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser