Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livet efter gastric bypass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livet efter gastric bypass"— Presentationens avskrift:

1 Livet efter gastric bypass
Anders Kylebäck ÖL Kir Klin Skaraborgs Sjukhus Skövde Bariatric Center Skåne, Lund

2 Jennie Wallin Frida Midsten Anna-Karin Larsson Dietister
Kurator/sexolog Anna-Karin Larsson

3 Övervikt och fetma För mycket kroppsfett
Mäts med BMI (Body Mass index): Fetma är en kronisk sjukdom Vikt (kg) längd x längd (m) BMI =

4 Sjuklighet vid obesitas
Högt blodtryck Högt kolesterol- värde Försämrad livskvalitet Förkortad livslängd Gallsten Hjärtsvikt FETMA Depression Typ II- diabetes Sömnapné Infertilitet Artros

5

6 Behandling av obesitas
BMI >40 35 30 25 Kirurgi Kirurgisk behandling Läkemedel Medicinsk behandling Livsstilsförändringar

7 Kirurgi är ofta enda utvägen

8 Indikationer för överviktskirurgi
BMI > 35 Andra metoder har misslyckats Förstår vad en operation innebär Ej instabil psykisk sjukdom Ej missbrukare

9 Kirurgiska metoder (Gastric band) Gastric bypass
Biliopankreatisk diversion Duodenal switch Sleeve gastrectomy

10 Duodenal switch Ger både Portionsrestriktion OCH Malnutrition

11 Varför gastric bypass? God och bibehållenviktnedgång

12 Gastric Bypass Mindre magsäck Resultat Omkoppling mage-tarm
Maten direkt ner i tarmen Resultat Mindre portioner Nya mättnadssignaler

13 Hur går det till? Laparoskopisk teknik (titthålskirurgi)

14 Resultat Standardeffekten av gastric bypass är 10-15 BMI
50-75% av övervikten försvinner inom 1-2 år Mycket få är missnöjda med resultatet

15 Risker AKUTA Komplikationsrisk 1-2% (Jämförbart med galloperation)
Blödning Läckage Propp i lungorna Sårinfektion På sikt Inre bråck, ger tarmvred (5-6 kanske upp till 10%) Risk att avlida(inom 30 dagar) 0,5 / 1000

16 Kosttillskott i framtiden
Multivitamin – och mineraltablett Vitamin B12 Kalcium + Vitamin D Järn till menstruerande

17 Att ha med i planen Frusenhet och trötthet första året Håravfall
Torr hud Ökad chans/risk att bli gravid Ökad fertilitet hos män Årliga kontroller med registrering(SOREG) i 5 år

18 Problem efter LGBP Bristtillstånd - järn, B12, D-vitamin/PTH
Järnstatus Blodstatus Cobalamin (D-vitamin el PTH) Bristtillstånd - järn, B12, D-vitamin/PTH Buksmärtor/oförmåga att äta fast föda Dålig viktminskning - viktuppgång Hudöverskott Missbruk -alkohol/tabletter Identiteskriser Herniering Galla ”Magsår” NSAID o rökare kostregistrering - Dietist Remiss till Plastikkirurgisk klin

19


Ladda ner ppt "Livet efter gastric bypass"

Liknande presentationer


Google-annonser