Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan en förkylning ge övervikt? Martin Schalling, Catharina Lavebratt, Malin Almgren Centrum för Molekylär Medicin Karolinska Universitetssjukhuset Richard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan en förkylning ge övervikt? Martin Schalling, Catharina Lavebratt, Malin Almgren Centrum för Molekylär Medicin Karolinska Universitetssjukhuset Richard."— Presentationens avskrift:

1 Kan en förkylning ge övervikt? Martin Schalling, Catharina Lavebratt, Malin Almgren Centrum för Molekylär Medicin Karolinska Universitetssjukhuset Richard Atkinson, Virginia, USA i samarbete med Scandivir AB

2

3 Ökning i prevalensen av barnfetma i Kina 1989-1997 Obesity increased in urban children by over 8 fold Luo and Hu; IJO ‘02

4 Förekomst av fetma 1960 1970 1980 1990 2000 TID % FETMA CDC ‘02 ©

5 Vad orsakar den globala fetma- epidemin? 1.Epidemin följer inte geografiska och utvecklingsmässiga mönster 2. Förändringar i diet och aktivitet inte så plötsliga som epidemin 3. Epidemin påverkar också husdjur (NAS report, Sept, 2003) ©

6 Övervikt hos katter i USA Lund et al, Intern J Appl Res Vet Med 3:-88-96, 2005

7 Infektion med adenovirus kan orsaka övervikt Normalt ger adenovirus infektion kortvarig förkylning eller symtom från mage-tarm, ögon eller hud. Tre av 51 kända adenovirus har också visat sig ge upphov till viktökning. © ©

8 ADENOVIRUS Linda Stannard, Dept of Medical Microbiology, University of Cape Town

9 ADENOVIRUS VID FETMA 1. Humana adenovirus Ad-36, Ad-37, och Ad-5 orsakar fetma hos djur 2. Ad-36 ökar fetma och sänker samtidigt kolesterol och triglycerider hos kyckling, möss, och apa 3. Har man antikroppar mot Ad-36 så väger man mer och har lägre kolesterol och triglycerider ©

10 AD-36 INFEKTION LEDER TILL FETMA % djur över 85 th percentilen av kontroller: Visc/totalt % av infekterad Kroppsfett djur som ökar % ökning INF vs CON KycklingExp 1100%69% Kyckling Exp 2129%64% Kyckling Exp 3 72%70% Möss 67%60% Marmoset-apor 66%100% Dhurandhar et al ’00, ‘02 ©

11 Mängd bukfett 0 2 4 6 8 Kontroller Ad-2Ad-31Ad-37 Gram p < 0.01 ©

12 Matintag över tiden 820 830 840 850 860 870 880 Kontroller Ad-2Ad-31Ad-37 Gram Whigham et al, Am J Physiology, 2006 ©

13 -18 -12 -6 0 +6 +12 +18 Time (mo) ↑ First Ab+ Vikten förändras efter infektion med Ad-36 hos apor som har fri tillgång på mat Dhurandhar et al, J Nutr, 2002 ©

14 Marmosetapor: Förändring i kroppsvikt 0 10 20 30 40 50 60 kontrollerAd-36 Förändring kroppsvikt (g) * Dhurandhar et al, J Nutr ‘02 ©

15 Kolesterol ned 34 mg/dl hos infekterade apor Kolesterol-nivåer hos apa efter AD-36 infektion Dhurandhar et al, Int J Obesity ‘02 ©

16 AD-36 antikroppar hos människa Två studier: Studie 1: Serum från 502 individer in 3 städer (Madison, WI; New York City; Naples, FL) Mätning av AD-36 antikroppar Mätning av serum kolesterol & triglycerider Studie 2: AD-36 antikroppar hos 89 tvillingpar 26/89 par diskordanta för AD-36 BMI och % kroppsfett ©

17 Ad-36 antikroppar hos feta och normalviktiga (studie 1) Feta Ej feta AB+/AB- (%) AB+/AB - (%) Florida28/75 (27%) 5/30 (14%) New York43/31 (57%) 4/39 (9%) Wisconsin37/146 (20%) 7/57 (11%) Totalt 108/254 (30%) 16/126 (11%) Atkinson et al, Int J Obesity, 2005 ©

18 P<.0001 P<.02 Atkinson et al, Int J Obesity, 2005 Infekterade personer (AB+) väger över 20 kg mer än ej infekterade ©

19 AD-36 ANTIKROPPAR OCH SERUM LIPIDER Kolesterol (mg/dl) Triglycerider (mg/dl) AB- AB+ AB- AB+__ Florida211 + 5.8 175 + 9.8 a ------ New York205 + 7.2 171 + 8.0 a ------ Wisconsin216 + 3.5 192 + 4.6 a 151 + 6.2 114 + 6.5 b Totalt213 + 2.8 179 + 4.4 b 151 + 6.2 114 + 6.5 b Medel + SEM; a p<0.003; p=0.0001 Atkinson et al, Int J Obesity, 2005 ©

20 Tvillingpar diskordanta för AD-36 (studie 2) Ak +Ak - Ålder 33.0 + 15.733.0 + 15.7 Kön (% K/M)77% / 23%77% / 23% BMI: (kg/m 2 )24.5 + 5.223.1 + 4.5 * Kroppsfett (%)29.6 + 9.527.5 + 9.9 * Kolest. (mg/dl)182 + 53185 + 49 Trig. (mg/dl)136 + 52136 + 37 14 tvillingpar koncordanta AB+ + SD, *p<.03 Atkinson et al, Int J Obesity, 2005 ©

21 Ad-36 effekter på odlade celler 3T3-L1 celler: • Preadipocyt cell-linje •Görs till mogen fettcell med MDI behandling: methyl-isobutylxanthine, dexamethasone, & insulin ©

22 Fettfärgning (BODIPY) av 3T3-L1 celler 5-d efter MDI behandling A. Inget Ad-36B. Ad-36 infekterad ©

23 Mekanismerna bakom AD-36 fetma: Förändringar i fettväv Följande inträffar i 3T3-L1 celler som infekteras: 1.Ökad differentiering, ökat innehåll TG 2. Lipoprotein lipas och andra lipogena enzymer ökar 3. PPAR-gamma ökar 4. Leptin mRNA och utsöndring minskar 5. Ad-2 ger ej dessa förändringar 6. E4orf1 genen hos virus är olika och driver förändringen Dhurandhar, et al ©

24 VIRUS-DNA I VÄVNADER 1. Kyckling: Ad-36 DNA i fettväv 2. Mus: Ad-36 DNA i fettväv 3. Marmoset-apa: Ad-36 DNA i hjärna, lunga, lever, skelett-muskel, och fettväv 4. Human: Ad-36 DNA i blod, fettväv och prostata ©

25 Sammanfattning 1. Ett antal virus orsakar fetma hos djur 2. Human Ad-36, Ad-37, & Ad-5 orsakar fetma och sänker blodfettsnivåer hos djur 3. Människor med antikroppar mot Ad-36 har högre BMI och lägre blodfetter 4. Tvillingar som har antikroppar mot Ad-36 är tyngre och fetare än sin “negativa” tvilling 5. Andra adenovirus som Ad-2 och Ad-31 orsakar inte fetma hos djur eller människa 6. Mekanismen är en förändrad biologi i fettväv ©

26 Hypotes 1.Den dramatiska ökningen av fetma världen över de senaste 20 åren kan förklaras av ett flertal faktorer. Det epidemilika förloppet gör att andra faktorer än bara beteende bör övervägas 2.Det finns tecken på att vissa former av övervikt orskas av virus hos människa 3. Dessa virusinfektioner har bidragit till ökningen i fetma sedan 1980 ©

27 Undersöka om antikroppar mot AD36 finns blod från vuxna. Finns AD36 i Stockholm? Undersöka om antikroppar mot AD36 finns blod från vuxna. Är AD36 vanligare bland överviktiga eller diabetiker i Stockholm? Jämföra frekvensen av AD36 antikroppar hos obesa/överviktiga och diabetiker med normalviktiga. Frågeställningar svenska studien

28 Vad karaktäriserar blodkemin och fettväven i AD36-positiva personer? Studera komponenter i fett-metabolism, fettcell-tillväxt, inflammation, modieringar på värdcellens DNA och DNA-associerade histoner, samt för närvaro av adenoviralt DNA och RNA. Leder närvaro av AD36-antikroppar till ökad BMI eller diabetes 10 år senare? Frågeställningar forts.

29 Framtiden Om KI´s studier i Sverige bekräftar data från USA kommer de gängse behandlingsformerna för fetma att behöva förändras då det inte ENDAST är energi in/energi ut och genetik som styr. Förbättrad diagnostik och basala antivirala terapier kan bli aktuella liksom vaccinationer i en framtid. Det är inte första gången en till synes oskyldig infektion ger upphov till allvariga följdsjukdomar (jmfr nobelpris 2005 och 2008)


Ladda ner ppt "Kan en förkylning ge övervikt? Martin Schalling, Catharina Lavebratt, Malin Almgren Centrum för Molekylär Medicin Karolinska Universitetssjukhuset Richard."

Liknande presentationer


Google-annonser