Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

World Cancer Day 2009. *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning Preventionsforskning leder till ökad kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "World Cancer Day 2009. *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning Preventionsforskning leder till ökad kunskap."— Presentationens avskrift:

1 World Cancer Day 2009

2 *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning Preventionsforskning leder till ökad kunskap och minskad cancerrisk… *Grundforskning *Riskfaktorer (även genetiska) *Orsakssamband *Mekanismer *Interventionsstudier *Effektstudier *Implementeringspiloter

3 *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning Preventionsforskning leder till ökad kunskap och minskad cancerrisk… *Grundforskning *Riskfaktorer (även genetiska *Orsakssamband *Mekanismer *Interventionsstudier *Effektstudier *Implementeringspiloter

4 Riskfaktorer som kan undvikas •Tobaksrökning •Strålning (UV-ljus och joniserande) •Övervikt-fetma •Fysisk inaktivitet •Infektioner (humant papillomvirus, hepatitvirus B och C, Helicobacter) •Alkohol •Hormonersättningsmedel (östrogen, progesteron)

5 Bakgrundsfakta •Hudcancer, både malignt melanom och övrig hudcancer, ökar mest av alla cancerformer i Sverige •Utgör sammanlagt 13 % av alla nya cancerfall – och då är basalcellscancer ej medräknad •Samhällets totala kostnader för all hudcancer uppgår till 2 miljarder kr/år (SSI 2007) •Globalt 2-3 miljoner övrig hudcancer och 132 000 melanom årligen

6 Vårt kluvna förhållande till solen Solen är en förutsättning för liv – och en orsak till hudförändringar och cancer

7

8

9

10 Så vill vi gärna se det…

11 …men så här kan resultatet bli

12 Nu löser solen sitt blonda hår i den första gryningens timme…

13 … och åstadkommer hudcancer! Melanom 2200/årSkivepitelcancer 3200/år Basalcellscancer >35000/år

14 Malignt melanom Incidens Dödlighet

15 Hudcancer, ej melanom 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Åldersrelaterad incicens av hudcancer *Relaterad till ackumulerad stråldos *Mutationer med typisk UV-signatur

16 Män 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Kvinnor Åldersrelaterad incicens av melanom *Ärftlig komponent *Olika genetiska mekanismer *Både UVA och UVB *Relaterad till bränn- skador i unga år (och ackumulerade skador)

17 Förebyggande åtgärder enligt EU 18 WHO

18 Tobakspreventionens framgångsfaktorer •Övertygande samband •Molekylär förklaringsmodell •Lagstifning –Prissättning –Åldersgräns –Tillgänglighet –Rökfria miljöer –Reklamförbud •Information – socialt tryck

19 Solljus och cancer- prevention •Övertygande samband •Molekylär förklaringsmodell •Lagstifning –Prissättning –Åldersgräns –Tillgänglighet –Rökfria miljöer –Reklamförbud •Information – socialt tryck

20 Tidigdiagnostik av hudtumörer – ett förbättringsområde •Utbildning av allmänläkare - kunskapsöverföring •Upprepade kampanjer, t.ex. Melanoma Monday, öppet hus, melanombussar, massmedia, kan ha effekt •För tidigt för populationsbaserad screening: genomsnittssvensken har 50-60 fläckar. •16% har dysplastiska nevi med ökad risk för melanom •Forskning behövs för att utveckla nya diagnostiska metoder – ett angeläget område

21 Dysplastiska nevi Malignt melanom Inte alltid så lätt diagnostik…

22 Vad kan forskningen bidra med? •Molekylära mekanismer, identifiering av högriskgrupper •Beteendestudier, riskkommunikation, riskuppfattning •Metoder för tidigdiagnostik

23 Tack för mig!


Ladda ner ppt "World Cancer Day 2009. *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning Preventionsforskning leder till ökad kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser