Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jaktens värde och rovdjuren Daniel Ligné, Biträdande Riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jaktens värde och rovdjuren Daniel Ligné, Biträdande Riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Jaktens värde och rovdjuren Daniel Ligné, Biträdande Riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet

2 Jaktens värde • Årligen ägnas 7 miljoner dagsverken åt jakt i Sverige, jmfr. skogsbruk 3,4 miljoner dagsverken • Det totala jaktvärdet är 3,13 miljarder SEK eller SEK / jägare och år • Jaktvärdet stiger snabbare än KPI • Färre jägare ( st) jagar mer (26 dagar / jägare och år) och släpar hem mindre kött (54 kilo / jägare och år) Mattsson, L. et. al Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/06. Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, Rapport nr. 1.

3 Älgjaktens värde • Årligen ägnas 2,5 miljoner jaktdagar åt älgjakt • Jaktvärdet för älgen är 1,45 miljarder SEK / år • 2005 / 2006 sköts älgar • Registrerad älgmark 2005 / 2006: ha. • Jaktvärdet är således: SEK / skjuten älg - 39 SEK / ha älgmark

4 Rådjursjaktens värde • Årligen ägnas 1,7 miljoner jaktdagar åt rådjursjakt • Jaktvärdet för rådjuret är 650 miljoner SEK / år • 2005 / 2006 sköts rådjur i Sverige • Registrerad älgmark 2005 / 2006: ha • Jaktvärdet är således: SEK / skjutet rådjur - 17 SEK / ha älgmark

5 Vargens påverkan på jaktvärdet • Konsumerar 120 älgar / revir och år • Konsumerar 30 rådjur / revir och år • Uteblivet jaktvärde för ett vargrevir blir då 2,1 miljoner SEK / år • Idag 24 föryngringar vilket ger 40 vargrevir: 84 miljoner SEK i uteblivet jaktvärde • I Gävleborg ca 6 föryngringar vilket ger 10 revir: 21 miljoner SEK i uteblivet jaktvärde

6 Björnens påverkan på jaktvärdet • Konsumerar ca 3 älgar / björn och år • I Sverige har vi ca ”vuxna” björnar vilket ger ett total uteblivet jaktvärde på 96 miljoner SEK • I Gävleborg har vi ca 250 ”vuxna” björnar vilket ger ett uteblivet jaktvärde på 12 miljoner SEK

7 Lodjurens påverkan på jaktvärdet • Hane eller familjegrupp konsumerar ca 65 rådjur / år • Ensamma honor konsumerar ca 40 rådjur / år • Uteblivet jaktvärde (220 familjegrupper utanför renbetesland) i Sverige på grund av lodjuren blir då 330 miljoner SEK • 23 familjegrupper i Gävleborg ger ett uteblivet jaktvärde på 35 miljoner SEK

8 Sammanfattning rovdjurens påverkan på jaktvärdet • Uteblivet jaktvärde på grund av varg, björn och lo i Sverige uppgår till 510 miljoner SEK / år eller 13,6 SEK / ha och år • Uteblivet jaktvärde för samma arter i Gävleborgs län uppgår till 68 miljoner SEK / år eller 45 SEK / ha och år • Ingen hänsyn tagen till jaktvärde på lo och björn, oro, vargtagna hundar, additiv predation – kompensation mm

9 Skogsbrukets kostnader för älgbetet på tallungskog • Kvalitativa skador orsakade av älg på tallhuvudstammar kostar årligen: - 80 miljoner SEK vid 50% skador - 30 miljoner SEK vid 20% skador • Tillväxtförluster uppskattas till ytterligare 30%, dvs 24 respektive 9 miljoner SEK • Uteblivna röjkostnader? • Minskad biologisk mångfald? Glöde, D. et. al Intäktsförluster på grund av älgbetning av tall i Sverige. SkogForsk Arbetsrapport nr 570.

10 Älgjakt eller tallskog? • 50% skadade huvudstammar kostar 104 miljoner / år vilket ger en kostnad för älgbete på 2,8 SEK / ha och år • Älgjakten i Sverige värderas till 1,45 miljarder eller 39 SEK / ha och år • Enbart köttvärdet (36%) är 522 miljoner SEK eller 14 SEK / ha och år

11 Slutsatser • Vi fokuserar idag helt fel och för en debatt baserad på tro och inte bästa tillgängliga kunskap • Jmfr. Ersättningar samt bidrag för stora rovdjur (inkl. järv och örn): - Tamdjur, inkl. hund: 10,7 miljoner SEK - Ren: 60 miljoner SEK - Jmfr. uteblivet jaktvärde på grund av de stora rovdjuren i Gävleborg: 68 miljoner SEK

12 Slutsatser Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: - Minskat jaktvärde ”kostar” 10 gånger mer än tamdjursproblematiken - Älgjakten mer än tiofalt värd jämfört med skador i skogen orsakade av älg - Fokusera på problemen med minskat jaktvärde på grund av rovdjur! -Höj vinterstammarna av älg i potentiella vargrevir!


Ladda ner ppt "Jaktens värde och rovdjuren Daniel Ligné, Biträdande Riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser