Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jaktens värde och rovdjuren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jaktens värde och rovdjuren"— Presentationens avskrift:

1 Jaktens värde och rovdjuren
Daniel Ligné, Biträdande Riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet

2 Jaktens värde Årligen ägnas 7 miljoner dagsverken åt
jakt i Sverige, jmfr. skogsbruk 3,4 miljoner dagsverken Det totala jaktvärdet är 3,13 miljarder SEK eller SEK / jägare och år Jaktvärdet stiger snabbare än KPI Färre jägare ( st) jagar mer (26 dagar / jägare och år) och släpar hem mindre kött (54 kilo / jägare och år) Mattsson, L. et. al Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/06. Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, Rapport nr. 1.

3 Älgjaktens värde Årligen ägnas 2,5 miljoner jaktdagar åt älgjakt
Jaktvärdet för älgen är 1,45 miljarder SEK / år 2005 / 2006 sköts älgar Registrerad älgmark 2005 / 2006: ha. Jaktvärdet är således: SEK / skjuten älg - 39 SEK / ha älgmark

4 Rådjursjaktens värde Årligen ägnas 1,7 miljoner jaktdagar åt
Jaktvärdet för rådjuret är 650 miljoner SEK / år 2005 / 2006 sköts rådjur i Sverige Registrerad älgmark 2005 / 2006: ha Jaktvärdet är således: SEK / skjutet rådjur - 17 SEK / ha älgmark

5 Vargens påverkan på jaktvärdet
Konsumerar 120 älgar / revir och år Konsumerar 30 rådjur / revir och år Uteblivet jaktvärde för ett vargrevir blir då 2,1 miljoner SEK / år Idag 24 föryngringar vilket ger 40 vargrevir: 84 miljoner SEK i uteblivet jaktvärde I Gävleborg ca 6 föryngringar vilket ger 10 revir: 21 miljoner SEK i uteblivet

6 Björnens påverkan på jaktvärdet
Konsumerar ca 3 älgar / björn och år I Sverige har vi ca ”vuxna” björnar vilket ger ett total uteblivet jaktvärde på 96 miljoner SEK I Gävleborg har vi ca 250 ”vuxna” björnar vilket ger ett uteblivet jaktvärde på 12 miljoner SEK

7 Lodjurens påverkan på jaktvärdet
Hane eller familjegrupp konsumerar ca 65 rådjur / år Ensamma honor konsumerar ca 40 rådjur / år Uteblivet jaktvärde (220 familjegrupper utanför renbetesland) i Sverige på grund av lodjuren blir då 330 miljoner SEK 23 familjegrupper i Gävleborg ger ett uteblivet jaktvärde på 35 miljoner SEK

8 Sammanfattning rovdjurens påverkan på jaktvärdet
Uteblivet jaktvärde på grund av varg, björn och lo i Sverige uppgår till 510 miljoner SEK / år eller 13,6 SEK / ha och år Uteblivet jaktvärde för samma arter i Gävleborgs län uppgår till 68 miljoner SEK / år eller 45 SEK / ha och år Ingen hänsyn tagen till jaktvärde på lo och björn, oro, vargtagna hundar, additiv predation – kompensation mm

9 Skogsbrukets kostnader för älgbetet på tallungskog
Kvalitativa skador orsakade av älg på tallhuvudstammar kostar årligen: - 80 miljoner SEK vid 50% skador - 30 miljoner SEK vid 20% skador Tillväxtförluster uppskattas till ytterligare 30%, dvs 24 respektive 9 miljoner SEK Uteblivna röjkostnader? Minskad biologisk mångfald? Glöde, D. et. al Intäktsförluster på grund av älgbetning av tall i Sverige. SkogForsk Arbetsrapport nr 570.

10 Älgjakt eller tallskog?
50% skadade huvudstammar kostar 104 miljoner / år vilket ger en kostnad för älgbete på 2,8 SEK / ha och år Älgjakten i Sverige värderas till 1,45 miljarder eller 39 SEK / ha och år Enbart köttvärdet (36%) är 522 miljoner SEK eller 14 SEK / ha och år

11 Slutsatser Vi fokuserar idag helt fel och för en
debatt baserad på tro och inte bästa tillgängliga kunskap Jmfr. Ersättningar samt bidrag för stora rovdjur (inkl. järv och örn): - Tamdjur, inkl. hund: 10,7 miljoner SEK - Ren: 60 miljoner SEK - Jmfr. uteblivet jaktvärde på grund av de stora rovdjuren i Gävleborg: 68 miljoner SEK

12 Slutsatser Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv:
Minskat jaktvärde ”kostar” 10 gånger mer än tamdjursproblematiken Älgjakten mer än tiofalt värd jämfört med skador i skogen orsakade av älg Fokusera på problemen med minskat jaktvärde på grund av rovdjur! Höj vinterstammarna av älg i potentiella vargrevir!


Ladda ner ppt "Jaktens värde och rovdjuren"

Liknande presentationer


Google-annonser