Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikeftersök – det nya systemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikeftersök – det nya systemet"— Presentationens avskrift:

1 Trafikeftersök – det nya systemet
Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent

2 Nya systemet – ”Proppen”
Togs av Riksdagen den 4/11 Viltolycksrapport -> Polisen -> Kammarkollegiet -> Viltvårdsfonden -> Vägverket (Händelsenummer) Började gälla 1:a Januari 2010 Förordningstext ännu inte klar Föreskrifter skrivs av både NV och RPS Föreskrifterna ska remissbehandlas Troligtvis klara i Mars / April…

3 Eftersöksdatabas Cirka 6000 jägare gör 45 000 eftersök årligen (?)
Databasen byggs av SJF, RPS och Vägverket Byggs med Viltdata.se som ”mall” Innehåller register, kontaktuppgifter och kartor ID-nummer i databasen krävs för att få ersättning ID-nummer tilldelas av Länsansvarig jägare och polis (på rekommendation av t ex kretsansvarig) Polisens händelsenummer ”röd tråd” Blankett och excelark för inmatning finns…

4

5

6

7 Nya systemet - Ersättning
Bestäms slutligen av NV (föreskrifter) Kontaktman – SEK Älg och Vildsvin – 700 SEK Övrigt vilt – 400 SEK (Inklusive Rådjur, Mufflon och Hjort samt ”statens vilt”) Stora rovdjur 1900 SEK Milersättning utgår vid mer än 50 km enkel väg Ersättningen skattepliktig, dock betalar staten sociala avgifter Är verksamheten av hobbykaraktär (?) och man anser att kostnader är i nivå med ersättningen behöver man inte deklarera. Dock krävs kvitto vid revision

8 Nya systemet - Juridik Skyldighet att anmäla när man
”sammanträffat med vilt” Skyldighet att märka ut (men inget straff) Eftersök på Polisens uppdrag behöver endast initieras (Händelsenummer) sedan ”fritt fram” Skottlossningstillstånd som tidigare Vem underrättar jakträttshavaren? Vilka ansträngningar är rimliga? Vårt förslag är att kontaktmannen måste göra ett försök därefter överlämnas ärendet till polisen

9 Vilka övriga förändringar kan komma?
Kompetenskrav – Naturvårdsverkets föreskrifter? Vårt förslag: Obligatorisk kortare utbildning i ”juridik” samt ”arbete på väg” efter För arten särskilt tränad… Vem tillfaller det döda viltet? Vårt förslag: Helas viltet tillfaller jakträttshavaren där det påträffas eller avlivas Arbetsgivaransvar för polisen? Fortbildning? Obligatorisk utrustning? Eftersök är jakt…

10 Vad fokuserar vi på just nu?
Spara Händelsenummer! Skapa organisationen: - Länsansvarig - Samordningsansvarig (Kretsnivå) - Kontaktmän lämpligt fördelade - Eftersöksekipage, se över kompetensen! Få in hela organisationen i databasen innan första utbetalning den ¼ Förbered information ut till folket av föreskrifterna, tidigast i slutet av Mars Länsansvarig jägare samt polis ansvarar i slutändan för att riktiga underlag förs in i databasen

11 SJF´s Trafikeftersöksförsäkring
Endast för medlemmar i SJF För utbetalning krävs: - Medlemsnummer - Hundens ID-nummer - Polisens händelsenummer Veterinärvård SEK / år Livvärde SEK Kompletteras av Rovdjursförsäkringen Finns redan försäkring täcks självrisken Vid skada: Blankett för ansökan och alla villkor finns på vår hemsida under ”Medlemsförmåner”

12 Övrigt Järnväg – Banverket? Varför ökar viltolyckorna trots minskat
trafikarbete? Antalet dödade i viltolyckor minskar kraftigt…

13 Framtiden ”Minska lidandet för trafikskadat vilt genom att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage” Ökade utbildningsinsatser vad gäller stora rovdjur och flocklevande vilt (Dovhjort och Vildsvin) Ny forskning på träning av främst spårhundar Rovdjursspecialister Utrustning och erbjudanden till jägare i databasen?


Ladda ner ppt "Trafikeftersök – det nya systemet"

Liknande presentationer


Google-annonser