Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viltolyckor…… Regelverk efter inträffad viltolycka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viltolyckor…… Regelverk efter inträffad viltolycka"— Presentationens avskrift:

1 Viltolyckor…… Regelverk efter inträffad viltolycka
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Viltolyckor…… Regelverk efter inträffad viltolycka

2 Polisområde Södra Skåne
”SES-projektet” / Hasse Persson Du är skyldig att märka ut olycksplatsen och kontakta polis när Du kört på bland annat älg, hjort, rådjur eller vildsvin enligt jaktförordningen § 40. Straffansvar finns. Notering: Det räcker således inte med att meddela markägaren eller jakträttsinnehavaren

3 § § § § § § Regelverk vid inträffad viltolycka Jaktlagen
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Regelverk vid inträffad viltolycka Jaktlagen Jaktförordningen Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (har ersatt Jaktkungörelsen) (Ordningslagen)

4 OBS: Vildsvin och rådjur är inte statens vilt
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Statens vilt enligt Jaktförordningen § 33 är: Älg Hjort Björn Varg Med flera (lodjur, järv, mm) OBS: Vildsvin och rådjur är inte statens vilt

5 ? ? ? Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd §33:
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd §33: Har statens vilt skadats av annan orsak än påskjutning och inte omedelbart kunnat anträffas och avlivas, skall eftersök och avlivning av djuret ske på uppdrag av berörd polismyndighet, som meddelar föreskrifter för uppdragets genomförande. Eftersöket skall genomföras: Av berörd jakträttsinnehavare eller annan utsedd av denne, eller Av lämplig person som utsetts av polis, eller Av särskild eftersöksorganisation om jakträttsinnehavaren inte kan nås eller denne i förväg överlämnat uppdraget till eftersöksorganisationen. Med hjälp av spårhund som skall vara särskilt tränad för ändamålet. ? ? ?

6 Forts på Naturvårdsverkets föreskrift § 33
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Forts på Naturvårdsverkets föreskrift § 33 Kan eller bör uppdrag av polismyndigheten inte inväntas av djurskyddsskäl och kan det motiveras att skyndsamma åtgärder varit befogade, får eftersök och avlivning ske utan sådant tillstånd. Sådan åtgärd skall snarast anmälas till polismyndigheten. Notering: Gäller fortfarande endast statens vilt d v s älg och hjort men inte rådjur och vildsvin / HP

7 Naturvårdsverkets föreskrift § 38
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Naturvårdsverkets föreskrift § 38 Har fredat djur enligt § 33 t ex älg eller hjort (statens vilt), avlivats p g a sjukdom eller skada och utan föregående anmälan till polismyndigheten, skall den som svarade för åtgärden kunna motivera att avlivningen varit befogad. Händelsen skall snarast anmälas till polismyndigheten.

8 Enligt naturvårdsverkets allmänna råd:
Polisområde Södra Skåne ”SES-projektet” / Hasse Persson Enligt naturvårdsverkets allmänna råd: Har polismyndigheten mottagit anmälan om trafikskadat eller dödat rådjur, vildsvin och mufflonfår, som ju inte är statens vilt, bör polismyndigheten likafullt snarast underrätta berörd jakträttsinnehavare eller av denne utsedd person och i förekommande fall ge uppmaning om att genomföra erforderligt eftersök och avlivning.

9 Polisområde Södra Skåne
”SES-projektet” / Hasse Persson Jaktförordningen § 40 a Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark. Notering: Gäller allt vilt

10 Polisområde Södra Skåne
”SES-projektet” / Hasse Persson VIKTIGT Skilj mellan: Eftersök som sker på uppdrag/fullmakt av jakträttsinnehavare och Eftersök som beordrats av polismyndigheten Kan endast ske om statens vilt är inblandat och jakträttsinnehavaren inte kunnat nås eller att denne förklarat sig inte kunna eller vilja ta hand om eftersöket. OBS! Polismyndigheten kan inte beordra eftersök på rådjur och vildsvin. För eftersök av dessa viltslag krävs tillstånd av jakträttsinnehavaren.

11 Polisområde Södra Skåne
”SES-projektet” / Hasse Persson Vem tillfaller viltet? Naturvårdverkets föreskrift 2002:18 36§: Älg eller hjort som anträffats död eller avlivats vid eftersök som genomförts enligt § 33 skall fördelas enligt följande: (Sammanfattningsvis kan man säga ”påkörningshalva och fallhalva”). Se vidare i föreskriften. Egen notering: Rådjur och vildsvin tillfaller alltid jakträttsinnehavaren på den plats där djuret anträffats/avlivats.

12 Polisområde Södra Skåne
”SES-projektet” / Hasse Persson Enligt ordningslagen 3 kap 6 § får skjutning med eldvapen inte ske utan tillstånd av polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan. Notering: Detta gäller också vid uppdrag i samband med viltolycka. / HP


Ladda ner ppt "Viltolyckor…… Regelverk efter inträffad viltolycka"

Liknande presentationer


Google-annonser