Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Forum för inköp 24 april Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Forum för inköp 24 april Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu."— Presentationens avskrift:

1 1 Forum för inköp 24 april Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu

2 Omsättning: Ca 80 miljarder kr SLL Upphandling: Ca 10-18 miljarder kr

3 3 De återstående 24 upphandlingarna, med en årlig omslutning på 688,3 miljoner kronor, har i huvudsak värderats genom en jämförelse med tidigare upphandlingar, med samma volymer. I två mindre upphandlingar har besparingar bedömts mot medelanbud, då inget referensvärde från tidigare upphandling funnits att tillgå.

4 4 Den totala besparingseffekten för de 24 upphandlingarna är 204,6 miljoner kronor årligen eller 22,9%. Med beaktande av en genomsnittlig avtalstid och en genomsnittlig förlängningsoption uppskattas den sammanlagda besparingspotentialen till ca 970 miljoner kronor

5 5 Ekonomiskt resultat för samordnade A-upphandlingar År 2010År 2011År 2012År 2013 Totalt upphandlat värde miljoner kronor, årsvärden 506,41 016,91 511,8724,9 Andel av värdet som beräknats0,710,860,780,95 Besparingspotential i procent 11,83 %13,97 %9,55 %22,9 %

6 6 I genomsnitt begärdes 2,54 % i prishöjning. Efter förhandling blev prishöjningen 2,16 % i genomsnitt. Detta värde kan jämföras den allmänna prisutvecklingen, Konsumentprisindex (KPI), där ökningen från december 2012 till december 2013 var 0,14 %.

7 7 Ekonomiskt resultat vid prisjustering av samordnade avtal År 2010År 2011År 2012År 2013 Totalt prisjusterat värde miljoner kronor, årsvärden 1 298,0577,6623,3641,8 Begärda prisförändringar1,41 %2,36 %2,41 %2,54 % Förhandlade prisförändringar1,06 %1,39 %0,31 %2,16 % Ökning konsumentprisindex2,30 % – 0,10 %0,14 %

8 8 Samordnade A-upphandlingar där förfrågningsunderlag anpassats till små och medelstora företag* År 2010År 2011År 2012År 2013 Medelantal små och medelstora företag som fått avtal i anpassade upphandlingar 2,36,35,28,6 Antal upphandlingar där små och medelstora företag fått avtal 9192515 Antal anpassade upphandlingar21293017

9  Frigöra resurser -- Frigöra resurser  Främja en hållbar utveckling -- Beakta landstingets miljöprogram vid alla upphandlingar. Tag ställning till om antagen ”Uppförandekod för leverantörer” ska användas.  Upphandlingsstrategi -- Upprätta upphandlingsstrategi med riskanalys och kvalitetssäkringsmoment vid samordnade och större upphandlingar. Landstingsstyrelsens förvaltning Mål och text i policy Vilka mål finns i SLL:s upphandlingspolicy?

10 Landstingsstyrelsens förvaltning - Ett urval av avtal som vi prismäter. - Ett prisindex. VKI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen över tiden för alla avtal som SLLU både upphandlar och förvaltar. Mäter inte avtal som andra upphandlat eller som andra förvaltar.

11 Landstingsstyrelsens förvaltning - 59 % av värdet i avtalskatalogen prismäts med valda avtal l Avtalskatalog 124 avtal, 2,8 miljarder, årligt avtalsvärde Varukorgen, 23 större avtal som prismäts, 1,8 miljarder Urval av artiklar från varje avtal som prismäts 4 ggr/år. -2-3 största företagen -2-4 största artiklarna - valda avtal och artiklar representerar hela avtalskatalogen

12 VKI jan 2014 12

13 Tack! 13


Ladda ner ppt "1 Forum för inköp 24 april Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu."

Liknande presentationer


Google-annonser