Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar Olle Åberg 2009-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar Olle Åberg 2009-09-30."— Presentationens avskrift:

1 Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar Olle Åberg

2 Byggnader med mögel eller mögellukt som kan ha betydelse för inomhusmiljön
Antal byggnader i BETSI med synlig mögelpåväxt, mögellukt eller hög fuktnivå i enstegstätad träregelvägg. Vattenskador ej medtagna. Byggnadstyp Byggår Antal (tusental) Andel (%) Totalt ± ± 5 Småhus – ± ±13 61 – ± ±10 76 – ± ±10 86 – ± ± 8 96 – ± ± 4 Småhus totalt ± ± 6 Flerbostadshus – ± ± 8 61 – ,2± 2,9 10 ± 8 76 – ≤ 1,1 ≤ 9 86 – ≤ 1,0 ≤ 2,2 96 – ,6±1, ≤ 29 Flerbostadshus totalt ±7, ± 4 Lokaler totalt ± ± 6

3 Mögel, mögellukt eller hög fuktnivå i byggnadsdelar
Småhus Flerbostads-hus Lokaler – 1976 1976 – 2005 Totalt Antal tusen Andel % Andel% Andel % Vindar, totalt 246 18 36 2 282 15 5 3 < 1 Ytterväggar, totalt 49 4 10 1 59 ≈ 0 Grunder, totalt 302 22 58 360 19 11 7 8 Krypgrund 102 37 139 Platta på mark 29 Källare 135 143 Kombinationer av dessa grundkonstruktioner 47 50

4 Fukt och mögel Så här gör du nya bilder Vad säger undersökningen
Mögel och mögellukt är betydligt vanligare i småhus än i flerbostadshus. Kallvindar , varav 84 % har självdragsventilation Krypgrunder och äldre inredda källare. Höga fuktnivåer i enstägstätade träregelväggar i ca 1/3 av de byggnaderna Andelen boende som uppger problem med lukt, fukt eller mögel är mycket låg i småhus och större i flerbostadshus. Där vatten- och fuktskador förekommit har boende rapporterat symptom och besvär i större utsträckning. Samhällskostnaden Totala kostnaden för att åtgärda fuktskador uppgår till cirka 72 miljarder kr Bedömd kostnad för att åtgärda enstegstätade fasader 1-2,5 miljarder Vi rekommenderar punktstorlek: Rubrik 1, punktstorlek 32 (Öka till 36 punkter om ni är över 80 personer på konferensen eller sitter i en lång lokal) Rubrik 2, punktstorlek som brödtexten men fet eller kursiv Brödtexten, punktstorlek (Ökas på beroende på antalet deltagare och lokal) Så här gör du nya bilder När du ska göra en bild – gå in under Infoga – Ny bild och välj. Detta visningsläge är Normal – du går in under Visa – Normal Vill du sortera bilderna när du är klar - gå in under Visa – Bildsortering Utskrift Under utskrift kan du välja att skriva ut Bilder (liggande A4) Åhörarkopior (välj 3 per sida, då får du automatiskt 5 rader att anteckna på) eller Anteckningssidor som med fördel kan användas som talarmanus för dej som pratar (som den här texten). Visa bilder med dator och kanon Om du vill ta med bilderna till en annan dator spara filen under – Arkiv – Paketera för CD (Paketerar du kan du inkludera typsnittet och även visa bilderna på en dator som inte har PowerPoint.) Tänk på! Behöver du verkligen visa OH-bilden? Allt som du ska säga ska du inte skiva på bilden. Skriv stödord – vill du visa längre texter är det bättre att kopiera upp texten på papper och dela ut. Kolla alltid att OH-bilden syns bra och att kanon och dator fungerar, i den lokal du tänker visa presentationen. Bilderna blir alltid tydligast och skarpast om du använder visning med bildkanon (genom datorn).

5 Förslag till mål för fukt och mögel God bebyggd miljö inom delmålet för God inomhusmiljö
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att... fukt inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel och bakterier eller emissioner från material. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön ska år 2020 vara lägre än 5 procent av det totala byggnadsbeståndet. Vi rekommenderar punktstorlek: Rubrik 1, punktstorlek 32 (Öka till 36 punkter om ni är över 80 personer på konferensen eller sitter i en lång lokal) Rubrik 2, punktstorlek som brödtexten men fet eller kursiv Brödtexten, punktstorlek (Ökas på beroende på antalet deltagare och lokal) Så här gör du nya bilder När du ska göra en bild – gå in under Infoga – Ny bild och välj. Detta visningsläge är Normal – du går in under Visa – Normal Vill du sortera bilderna när du är klar - gå in under Visa – Bildsortering Utskrift Under utskrift kan du välja att skriva ut Bilder (liggande A4) Åhörarkopior (välj 3 per sida, då får du automatiskt 5 rader att anteckna på) eller Anteckningssidor som med fördel kan användas som talarmanus för dej som pratar (som den här texten). Visa bilder med dator och kanon Om du vill ta med bilderna till en annan dator spara filen under – Arkiv – Paketera för CD (Paketerar du kan du inkludera typsnittet och även visa bilderna på en dator som inte har PowerPoint.) Tänk på! Behöver du verkligen visa OH-bilden? Allt som du ska säga ska du inte skiva på bilden. Skriv stödord – vill du visa längre texter är det bättre att kopiera upp texten på papper och dela ut. Kolla alltid att OH-bilden syns bra och att kanon och dator fungerar, i den lokal du tänker visa presentationen. Bilderna blir alltid tydligast och skarpast om du använder visning med bildkanon (genom datorn).

6 Enstegstätade träregelväggar Antal byggnader enligt BETSI Antalet småhus+flerbostadshus, antalet flerbostadshus är statistiskt signifikanta.

7 Enstegstätade regelväggar Nyproduktion idag
Vad är tjockputs ur fuktsynpunkt ? Torkar puts utåt eller inåt ? Vad är fuktsäkra material ? Jmfr BBR 6:52 Kan en vägg vara dränerande om den inte är vattenutledande ?


Ladda ner ppt "Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar Olle Åberg 2009-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser