Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-01 Olle Åberg Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-01 Olle Åberg Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-01 Olle Åberg Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar Olle Åberg 2009-09-30

2 2014-07-01 Olle Åberg Byggnader med mögel eller mögellukt som kan ha betydelse för inomhusmiljön Antal byggnader i BETSI med synlig mögelpåväxt, mögellukt eller hög fuktnivå i enstegstätad träregelvägg. Vattenskador ej medtagna. Byggnadstyp Byggår Antal (tusental) Andel (%) Totalt 609 ± 121 29 ± 5 Småhus – 60 297 ± 114 35 ±13 61 – 75 181 ± 51 36 ±10 76 – 85 66 ± 34 21 ±10 86 – 95 29 ± 13 18 ± 8 96 – 05 9 ± 3 12 ± 4 Småhus totalt 584 ±120 30 ± 6 Flerbostadshus – 60 10 ± 7 14 ± 8 61 – 75 3,2± 2,9 10 ± 8 76 – 85 ≤ 1,1 ≤ 9 86 – 95 ≤ 1,0 ≤ 2,2 96 – 05 1,6±1,3 ≤ 29 Flerbostadshus totalt 16 ±7,7 10 ± 4 Lokaler totalt 8 ± 2 19 ± 6

3 2014-07-01 Olle Åberg Mögel, mögellukt eller hög fuktnivå i byggnadsdelar SmåhusFlerbostads- hus Lokaler – 19761976 – 2005 Totalt Antal tusen Andel % Antal tusen Andel % Antal tusen Andel% Antal tusen Andel % Antal tusen Andel % Vindar, totalt246 18 36 2 2821553< 1 Ytterväggar, totalt49410159321≈ 0 Grunder, totalt302 22 58 3 360191178 18 -Krypgrund102 8 37 2 1397 -Platta på mark181111292 -Källare135 10 8< 11438 -Kombinationer av dessa grundkonstruktioner 4742< 1503

4 2014-07-01 Olle Åberg Fukt och mögel Vad säger undersökningen • Mögel och mögellukt är betydligt vanligare i småhus än i flerbostadshus. –Kallvindar, varav 84 % har självdragsventilation –Krypgrunder och äldre inredda källare. –Höga fuktnivåer i enstägstätade träregelväggar i ca 1/3 av de byggnaderna •Andelen boende som uppger problem med lukt, fukt eller mögel är mycket låg i småhus och större i flerbostadshus. • Där vatten- och fuktskador förekommit har boende rapporterat symptom och besvär i större utsträckning. Samhällskostnaden • Totala kostnaden för att åtgärda fuktskador uppgår till cirka 72 miljarder kr • Bedömd kostnad för att åtgärda enstegstätade fasader 1-2,5 miljarder

5 2014-07-01 Olle Åberg Förslag till mål för fukt och mögel God bebyggd miljö inom delmålet för God inomhusmiljö År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att... -fukt inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel och bakterier eller emissioner från material. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön ska år 2020 vara lägre än 5 procent av det totala byggnadsbeståndet.

6 2014-07-01 Olle Åberg Enstegstätade träregelväggar Antal byggnader enligt BETSI Antalet småhus+flerbostadshus, antalet flerbostadshus är statistiskt signifikanta.

7 2014-07-01 Olle Åberg Enstegstätade regelväggar Nyproduktion idag Vad är tjockputs ur fuktsynpunkt ? Torkar puts utåt eller inåt ? Vad är fuktsäkra material ? Jmfr BBR 6:52 Kan en vägg vara dränerande om den inte är vattenutledande ?


Ladda ner ppt "2014-07-01 Olle Åberg Fukt och Mögel BETSI- Fuktskador som kan ha betydelse för inomhusmiljön Förslag till delmål för fukt och mögel Enstegstätade regelväggar."

Liknande presentationer


Google-annonser