Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad letar doktorn efter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad letar doktorn efter?"— Presentationens avskrift:

1 Vad letar doktorn efter?
Vad är farligt? Vad kan botas?

2 Grundläggande tankar Vad finns det för chans att upptäcka något?
Vanlig sjukdom? Ovanlig sjukdom? Är sjukdomen viktig? Obekväm? Begränsande? Handikappande? Dödande?

3 Sjukdomstyper Malign sjukdom Inflammatorisk sjukdom
Funktionell sjukdom

4 Olika villkor Kvinna eller man Barn eller vuxen

5 Biomarkörer för sjukdom
Enkelt biologiskt/biokemiskt mått som påvisar sjukdom eller risken för att utveckla sjukdom. Biomarkörer används på två sätt: Diagnosticera sjukdom Monitorera sjukdom

6 Vad är vanligast? Källa: SCB Figur 2:1

7 Hur ser hotbilden ut? Källa: Dödsorsaksregistret, EpC, Socialstyrelsen. Figur 3:5

8 Vanligt 1: 1 av 100 får hjärtinfarkt Biomarkör: Blodfetter (kolesterol, triglycerider, LDL/low density lipoproteins), blodtryck, blodsocker

9 Vanligt 2: Nästan 1 av 100 får stroke Biomarkör: Blodfetter (kolesterol, triglycerider, LDL/low density lipoproteins), blodtryck, blodsocker

10 Andra hjärt-kärlsjukdomar
Till samma risktillstånd som hjärtinfarkt och stroke hör Hjärtsvikt (AtrieNatriuretisk Peptid, bANP) Angina pectoris Sammanfattas som cardiovaskular events

11 Diabetes – vanligt och farligt 3% av populationen, varav 95% DM2 Risk: Stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt Biomarkörer: Vikt, blodsocker, blodtryck

12 Fetma Förkortar livet 10 år. Vilka sjukdomar?
Cardiovaskular events (stroke, hjärtinfarkt) Malignitet (colon, lever)

13 Ännu vanligare: Fetma 12% Risk: Diabetes, högt blodtryck Biomarkör: Vikt

14 Cancer hos ca 1% av befolkningen Biomarkörer: Nästan inga alls (PSA?)

15 De tio vanligaste cancerformerna
Undersökningar: Palpera bröst och prostata Coloskopi Gynundersökning Hud

16 Bröstcancer: nya fall 1980-2003 och döda 1980-2002

17 Prostatacancer: nya fall och döda

18 Allmänt Cardiovascular event Malignitet Blosocker Blodfetter Blodtryck
Bröst Prostata Gyn Colon

19 Specifikt Hjärta Mage-tarm Lever Leder Blod Njure Endokrin/hormoner
Blodfetter Blodsocker EKG Mage-tarm Transglutaminas Vitamin B12 Folat, zink Feces Calprotektin Lever ASAT, ALAT ALP, GT Leder Reumafaktor (antikropp) Antinukleär faktor (ANF) Blod Blodstatus (Hb, vita) Järn Njure Kreatinin Endokrin/hormoner Blodsocker TSH, fritt T4 Skelett Kalcium PTH (parathyreoideahormon)


Ladda ner ppt "Vad letar doktorn efter?"

Liknande presentationer


Google-annonser