Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASF ÅR 2000. Apnésjukas Förening (ASF) grundas av ett 25-tal apnésjuka som samlats i matsalen på lasarettet i Ystad. Första numret av medlemsbladet APNÉ-Nytt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASF ÅR 2000. Apnésjukas Förening (ASF) grundas av ett 25-tal apnésjuka som samlats i matsalen på lasarettet i Ystad. Första numret av medlemsbladet APNÉ-Nytt."— Presentationens avskrift:

1 ASF ÅR 2000. Apnésjukas Förening (ASF) grundas av ett 25-tal apnésjuka som samlats i matsalen på lasarettet i Ystad. Första numret av medlemsbladet APNÉ-Nytt utkommer. Det produceras hantverksmässigt i ordförandens hem.

2 ASF ÅR 2001. ASF håller sitt första årsmöte 2001 04 18.
Lasse Beijer håller sitt första föredrag i ASF om CPAP-använding. ASF söker bidrag från Region Skåne men får avslag. ASF genomför en första enkät om hur med-lemmarna upplever sina hjälpmedel.

3 ASF ÅR 2002. ASF inleder dialog med Socialstyrelsen. Söker bidrag men får avslag. ResMed presenterar AutoSet Spirit. ASF beslutar att bilda Apnésjukas Riksorga-nisation.

4 ASF ÅR 2003 Dr Ludger Grote håller föredrag om sömnapné – hjärt- och kärlsjukdomar. Syster Zarita Nilsson berättar om den naturliga sömnen. ASF flyttar till Ullstorp i Tomelilla

5 ASF ÅR 2004 ASF genomför enkät 04. Ca 90 av 150 utsända formulär inkommer. ASF sänder APNÉ-Nytt till alla kända apnémottagningar i hela landet. Rita Jedlert och Annika Westrin informerar om Skånsk Livskraft – vård och hälsa.

6 ASF ÅR 2005. ASF startar sin med-vetenhetskampanj samt enkät 05 som till dagens dato resulterat i ca 800 svar. ASF lägger ned ett betydande arbete på en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden. Ansökan avslås av fondens ordförande men fondens sekreterare inbjuder ASF att inkomma med ny ansökan som ASF avser inlämna under innevarande år.

7 ASF ÅR 2006. ASF inleder arbetet att aktivera ASR och inbjuder Stockholms-föreningen att del-taga. Denna deltar i utformningen av foldern ”Nu startar vi” men hoppar därefter av. Trots detta konstitueras ASR den 11 juni 2006.

8 ASR ÅR 2006. I augusti 2006 sänder ASR ett upprop till sjukvårdsansvariga politiker inom region och landsting. Uppropet resulterar i att många positiva svar inkommer där stor förståelse visas för det orättfärdiga i den straffbeskattning av apnésjuka som nu sker. ASR inger därför en skrivelse till Social-departementet där man bl. a. anhåller om ett personligt besök. Besöket äger rum den 21 mars 2007.

9 ASF / ASR ÅR 2007 ASR:s delegation hälsas välkommen av social-minister Göran Hägglund. Därefter följer c:a en tim-mes samtal med stats-sekreterare Karin Johansson och departements- sekreterare Daniel Zetterberg.

10 RESULTAT UR ENKÄT 04. Resultat i % av antal svar på resp. fråga:
Dagtröttheten har minskat 93 % Livskvalitéen har ökat 90 % Fungerar bättre på arbete 91 % Har Sverige råd att avstå från sådan medicin? Använder alltid CPAP hemma 94 % Använder alltid CPAP borta 86 %

11 Gubbar?

12 Gamla, år ?

13 FETA ? Vikt i kg

14 Dramatisk minskning av följdsjukdomar år 2006.
År Män Kvinnor Ingen följd- sjukdom % 23 % sjukdom % 28 % Minskning av % sjuka % - 5 %

15 Sätt för första medvetenhet.

16 Överläkare dr. Yüksel Peker om sömnapné i Expressen 2007 04 16
svenskar är i riskzonen. Risken att dö i hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt är 14 gånger högre för den som snarkar och lider av sömnapné….. Snarkning och andningsuppehåll ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och slaganfall, diabetes, övervikt och buk-fetma, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, depression med flera sjukdomar.

17 Kraftig ökning av antal utlämnade CPAP vid Ystads Lasarett.

18 Vad hände sedan? Detta är den näst sista bilden i denna serien, Men vi återkommer med en serie till med namnet ”Vad hände sedan”. Där kommer vi att redovisa vad som hände, varför det hände och vad resultatet blivit.

19 Jag vet inte, men jag tror att vi måste rösta fram politiker som bryr sig också om äldre och sjuka. Hur skall vi annars orka arbeta till 75 ! Varför gör våra politiker inget åt det faktum att sömnapné är roten många livshotande sjukdomar och olyckor med dödlig utgång?


Ladda ner ppt "ASF ÅR 2000. Apnésjukas Förening (ASF) grundas av ett 25-tal apnésjuka som samlats i matsalen på lasarettet i Ystad. Första numret av medlemsbladet APNÉ-Nytt."

Liknande presentationer


Google-annonser