Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsviktsmottagning med Dagvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsviktsmottagning med Dagvård"— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsviktsmottagning med Dagvård
Arbetsgrupp: Ola Hallén, Överläkare, Edith Floderer-Nagy specläk, Annika Lettenström,specialistsjuksköterska Marie-Lousie Nilsson , Annelie Karlsson och Jenny Ideborg samtliga sjuksköterskor. Chefsstöd: Johan Lugnegård VC, och Urban Haaga AC Hjärt och akutmedicinkliniken, Division medicinska specialiteter, CSK, LIV, 2013 Gula villan möte

2 Bakgrund Patienter med hjärtsvikt utgör den största andelen patienter som återinläggs inom 30 dagar. Hjärt-och akutmedicinkliniken har i samverkan med Region Värmland valt att satsa på en ökad access till specialiststöd för denna patientgrupp.

3 Syfte Minska andelen patienter som återinläggs inom 30 dagar
Öka patientens egenvårdkapacitet (vara hemma och känna trygghet med sin sjukdom) Minska belastningen på akutmottagningen

4 Tjänsteutbud på HSM 1. Patientutbildning
2. Läkemedelsintervention på känd sviktpatient som försämrats

5 Patientutbildning Patient som bedöms ha behov av en fördjupad information om sin sjukdom, och där det finns förutsättningar till en fördjupad förståelse och kunskap om sin situation (Patient empowerment, Hjördis Björvell LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 44 • 1999)

6 Hur Patient och närståendeutbildning?
1. Dsitriktläkaren hänvisar patienten att ta kontakt med HSM telefonledes eller via 1177/MVK?

7 Läkemedelsintervention på känd sviktpatient som försämrats
Patient med känd hjärtsvikt som försämras och där man överväger att remittera in till akutmottagningen Hur? Distriktsläkaren kontaktar hjärtjour som bedömer om patienten är kandidat för HSM med dagvård/inläggning (PAL skap tas under handläggningstiden på HA kliniken)

8 Kriterier 1 Patienten skall vara fysiskt och kognitivt rustad för att kunna tillgodogöra sig HSM med dagvård

9 Kriterier 2 NT-pro BNP Elst, Hb EKG

10 Veteskapligt stöd för HSM
Forskning har visat på nytta av hjärtsiktsmottagningar:  Socialstyrelsen publicerade en sammanställning av 54 publicerade artiklar 2008. Strategier som innefattar specialiserade multidisciplinära team visar en minskning av totalmortalitet (dödlighet) med 25%, NNT* = 17 Minskad sjukvård i absoluta tal från 28,1% till 19,6%. Relativt sett en minskning med 30% [1] 36 randomiserade studier med mer än 8000 patienter:
 Minskad mortalitet 16-25%, NNT* = 17-33
 Minskad morbiditet 16-21%, NNT* = [2,3]. Referenser [1] Socialstyrelsen 2008 , Socialstyrelsen [2] McAlister F et al. J Am Coll cardiol 2004;44: [3] Roccaforte R et al. Eur J Heart Fail 2005;7.

11 HSM med Dagvård -Uppdraget-
Utbilda patienter och anhöriga om; Hjärtsviktssjukdomen Orsak till hjärtsvikt, Diagnos Prognos Behandling Råd om egenvård Åtgärder vid försämring Livsstilsförändringar

12 Interventioner Via delegering:
Dosjustera ACE-hämmare, betablockad, ARB samt diuretika Intravenös diuretikabehandling på dagvården Kontrollera blodprover (BNP, elstatus, Hb) samt EKG Snabba besök inom 48h Samarbete med hemsjukvården (provtagning, viktkontroller, puls-och blodtryckskontroller samt läkemedelssförändringar)


Ladda ner ppt "Hjärtsviktsmottagning med Dagvård"

Liknande presentationer


Google-annonser