Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsviktsmottagning med Dagvård Arbetsgrupp: Ola Hallén, Överläkare, Edith Floderer-Nagy specläk, Annika Lettenström,specialistsjuksköterska Marie-Lousie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsviktsmottagning med Dagvård Arbetsgrupp: Ola Hallén, Överläkare, Edith Floderer-Nagy specläk, Annika Lettenström,specialistsjuksköterska Marie-Lousie."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsviktsmottagning med Dagvård Arbetsgrupp: Ola Hallén, Överläkare, Edith Floderer-Nagy specläk, Annika Lettenström,specialistsjuksköterska Marie-Lousie Nilsson, Annelie Karlsson och Jenny Ideborg samtliga sjuksköterskor. Chefsstöd: Johan Lugnegård VC, och Urban Haaga AC Hjärt och akutmedicinkliniken, Division medicinska specialiteter, CSK, LIV, 2013 2013-05-22Gula villan möte

2 Bakgrund  Patienter med hjärtsvikt utgör den största andelen patienter som återinläggs inom 30 dagar.  Hjärt-och akutmedicinkliniken har i samverkan med Region Värmland valt att satsa på en ökad access till specialiststöd för denna patientgrupp.

3 Syfte  Minska andelen patienter som återinläggs inom 30 dagar  Öka patientens egenvårdkapacitet (vara hemma och känna trygghet med sin sjukdom)  Minska belastningen på akutmottagningen

4 Tjänsteutbud på HSM  1. Patientutbildning  2. Läkemedelsintervention på känd sviktpatient som försämrats

5 Patientutbildning  Patient som bedöms ha behov av en fördjupad information om sin sjukdom, och där det finns förutsättningar till en fördjupad förståelse och kunskap om sin situation  (Patient empowerment, Hjördis Björvell LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 44 • 1999)

6 Hur Patient och närståendeutbildning?  1. Dsitriktläkaren hänvisar patienten att ta kontakt med HSM telefonledes eller via 1177/MVK?

7 Läkemedelsintervention på känd sviktpatient som försämrats  Patient med känd hjärtsvikt som försämras och där man överväger att remittera in till akutmottagningen  Hur?  Distriktsläkaren kontaktar hjärtjour som bedömer om patienten är kandidat för HSM med dagvård/inläggning (PAL skap tas under handläggningstiden på HA kliniken)

8 Kriterier 1  Patienten skall vara fysiskt och kognitivt rustad för att kunna tillgodogöra sig HSM med dagvård

9 Kriterier 2  NT-pro BNP  Elst, Hb  EKG

10 Veteskapligt stöd för HSM  Forskning har visat på nytta av hjärtsiktsmottagningar: Socialstyrelsen publicerade en sammanställning av 54 publicerade artiklar 2008.  Strategier som innefattar specialiserade multidisciplinära team visar en minskning av totalmortalitet (dödlighet) med 25%, NNT* = 17  Minskad sjukvård i absoluta tal från 28,1% till 19,6%. Relativt sett en minskning med 30% [1]  36 randomiserade studier med mer än 8000 patienter:  Minskad mortalitet 16-25%, NNT* = 17-33  Minskad morbiditet 16-21%, NNT* = 10-13 [2,3].   Referenser  [1] Socialstyrelsen 2008, Socialstyrelsen [1] Socialstyrelsen 2008, Socialstyrelsen  [2] McAlister F et al. J Am Coll cardiol 2004;44:810-819. [2] McAlister F et al. J Am Coll cardiol 2004;44:810-819.  [3] Roccaforte R et al. Eur J Heart Fail 2005;7.

11 HSM med Dagvård -Uppdraget-  Utbilda patienter och anhöriga om;  Hjärtsviktssjukdomen  Orsak till hjärtsvikt,  Diagnos  Prognos  Behandling  Råd om egenvård  Åtgärder vid försämring  Livsstilsförändringar

12 Interventioner  Via delegering:  Dosjustera ACE-hämmare, betablockad, ARB samt diuretika  Intravenös diuretikabehandling på dagvården  Kontrollera blodprover (BNP, elstatus, Hb) samt EKG  Snabba besök inom 48h  Samarbete med hemsjukvården (provtagning, viktkontroller, puls-och blodtryckskontroller samt läkemedelssförändringar)


Ladda ner ppt "Hjärtsviktsmottagning med Dagvård Arbetsgrupp: Ola Hallén, Överläkare, Edith Floderer-Nagy specläk, Annika Lettenström,specialistsjuksköterska Marie-Lousie."

Liknande presentationer


Google-annonser