Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning."— Presentationens avskrift:

1 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Hjärtsvikts- mottagning

2 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Hjärtsviktsmottagning Växjö Sjuksköterskor: Helen Gustavsson Kerstin Björk Åsa Gladh-Markusson Telefon: Ansvarig läkare: Peter Vasko Ljungby Sjuksköterskor: Liselotte Lundmark Birgitta Sundfeldt Ann-Christin Karlsson Telefon: Ansvarig läkare: Carina Nilsson

3 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Hjärtsviktsmottagning •För vem? –Patienter som krävt sjukhusvård p.g.a. försämrad hjärtsvikt. –Patienter med symtomgivande hjärtsvikt i primärvården.

4 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Hjärtsviktsmottagningens huvuduppgifter •Bekräfta diagnosen •Optimera behandlingen •Informera och utbilda •Ge stöd och råd

5 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Sjuksköterskans främsta uppgifter •Samordna teamets insatser •Kontrollera att diagnostiska undersökningar föreligger •Titrera läkemedel •Utvärdera status och tecken på försämring •Stödja patienters följsamhet •Utbilda patient och anhöriga om sjukdomen •Telefonrådgivning

6 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Läkarens främsta uppgifter •Att ta ställning till patientens medicinska behandling •Att vid behov se till att diagnosundersökningar utföres så att patienten har en bekräftad diagnos •Att ge stöd till sjuksköterskan i handläggningen av patienten

7 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Tecken på försämring •Snabb viktuppgång •Ökad andfåddhet •Bensvullnad Vid ökade symtom, diuretika vid behov eller kontakta ansvarig sjuksköterska eller läkare

8 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Egenvård •Regelbunden viktkontroll för att upptäcka vätskeretention •Diuretika vid behov

9 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Vågprojektet

10 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Egenvård •Vätske- och saltintag –Adekvat vätskeintag –Värdet av saltrestriktion ej utrett men överdrivet vatten- och saltintag bör undvikas

11 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning Egenvård •Fysisk aktivitet •Träning

12 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning

13 Sjukdomsförlopp


Ladda ner ppt "Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning."

Liknande presentationer


Google-annonser