Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning."— Presentationens avskrift:

1 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning

2 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsviktsmottagning Växjö Sjuksköterskor: Helen Gustavsson Kerstin Björk Åsa Gladh-Markusson Telefon: 0470-58 82 33 Ansvarig läkare: Peter Vasko Ljungby Sjuksköterskor: Liselotte Lundmark Birgitta Sundfeldt Ann-Christin Karlsson Telefon: 0372-58 50 46 Ansvarig läkare: Carina Nilsson

3 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsviktsmottagning •För vem? –Patienter som krävt sjukhusvård p.g.a. försämrad hjärtsvikt. –Patienter med symtomgivande hjärtsvikt i primärvården.

4 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsviktsmottagningens huvuduppgifter •Bekräfta diagnosen •Optimera behandlingen •Informera och utbilda •Ge stöd och råd

5 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Sjuksköterskans främsta uppgifter •Samordna teamets insatser •Kontrollera att diagnostiska undersökningar föreligger •Titrera läkemedel •Utvärdera status och tecken på försämring •Stödja patienters följsamhet •Utbilda patient och anhöriga om sjukdomen •Telefonrådgivning

6 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Läkarens främsta uppgifter •Att ta ställning till patientens medicinska behandling •Att vid behov se till att diagnosundersökningar utföres så att patienten har en bekräftad diagnos •Att ge stöd till sjuksköterskan i handläggningen av patienten

7 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Tecken på försämring •Snabb viktuppgång •Ökad andfåddhet •Bensvullnad Vid ökade symtom, diuretika vid behov eller kontakta ansvarig sjuksköterska eller läkare

8 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Egenvård •Regelbunden viktkontroll för att upptäcka vätskeretention •Diuretika vid behov

9 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Vågprojektet

10 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Egenvård •Vätske- och saltintag –Adekvat vätskeintag –Värdet av saltrestriktion ej utrett men överdrivet vatten- och saltintag bör undvikas

11 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Egenvård •Fysisk aktivitet •Träning

12 Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26

13 Sjukdomsförlopp


Ladda ner ppt "Medicincentrum Hjärtsviktsmottagning 2011-10-26 Hjärtsvikts- mottagning."

Liknande presentationer


Google-annonser