Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukvårdsförsäkring-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukvårdsförsäkring-"— Presentationens avskrift:

1 Sjukvårdsförsäkring-
Utländska Idrottare

2 Syfte med försäkringen
Skapa ett försäkringsskydd som, efter remiss, ersätter vårdkostnader på privat klinik i samband med planerade operationer eller undersökningar. Alla utländska idrottare oavsett nationalitet kan omfattas av försäkringen Vi gör ingen hälsoprövning vid ansökan utan det räcker att idrottaren är fullt arbetsför/spelklar. Däremot ersätts inte kostnader för förnyat vårdbehov för redan befintlig sjukdom/skada/besvär.

3 Huvudpunkter för sjukvårds-försäkringen
Försäkringen gäller för planerad vård i Sverige Försäkrat belopp är SEK 250 000 per spelare och år Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader för planerad läkarvård, sjukhusvård, resor och rehabilitering samt för ingrepp, röntgen, inklusive kostnader för läkemedel och ambulans Behandling på klinik/sjukhus i Sverige Ersättningstid maximalt 24 månader/skadefall Försäkringen gäller dygnet runt Försäkringen gör inga begränsningar beträffande aktiviteter eller idrottsutövning Försäkringen gäller utan självrisk

4 Begränsningar Alla åtgärder som omfattas av denna försäkring skall anmälas till Euro Accident för godkännande innan behandling påbörjas Akut och/eller offentlig vård ordnar och betalar försäkringstagaren själv. Kostnader som uppstår täcks dock av försäkringen för medborgare från land som inte är EU-land eller konventionsland. För medborgare i EU-land eller konventionsland gäller andra regler. Max 1 undersökning med hjälp av MR eller CT scans, under försäkringstiden. Dock kan flera täckas om undersökningen leder vidare till ett ingrepp. Kostnader upp till maximalt SEK 5 000 per idrottare och år hos legitimerad naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast efter remiss från behandlande läkare Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel upp till vid var tid gällande högkostnadsskydd

5 Skadehantering Skadereglering hanteras av Euro Accident. Tidsbokning av planerad vård handhas av Euro Accident. Det praktiska tillvägagångssättet för en skadeanmälan går till på följande vis: Akutvård eller första läkarbesök ordnas av klubbläkaren och Euro Accident informeras, därefter Klubbläkaren skickar/mailar/faxar skadeanmälan samt remiss till Euro Accident. Euro Accident skickar underlag till vald vårdgivare, bokar läkarbesök och tid för operation. Euro Accident tar kontakt med berörd klubbläkare för bekräftelse av bokad vårdplanering.

6 Kontaktinfo Vårdbokning: Medicinskt Kundcenter 020-47 80 60
Skadereglering: Rebekka Johansson-Ekström Marcus Annell Euro Accident Health & Care Insurance AB Bäckgatan 16, Växjö Telefon: Fax:


Ladda ner ppt "Sjukvårdsförsäkring-"

Liknande presentationer


Google-annonser