Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsskydd för stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsskydd för stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsskydd för stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013

2 Stipendiater har försäkringsskydd Rätt till lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiatarbete sedan ingången av 2009 Lagstadgat försäkringsskydd •LFÖPL-pensionsförsäkring – bl.a. ålders- och invalidpension •OFLA-arbetsskadeförsäkring •Grupplivförsäkring Frivillig tilläggsförsäkring •OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid 2

3 Stipendiatarbete som försäkras Den som utför konstnärligt eller vetenskapligt arbete med stöd av ett i Finland beviljat personligt stipendium eller en arbetsgrupps stipendium försäkras på basis av arbetet om •stipendiatarbetet pågår i minst 4 månader utan avbrott •arbetsstipendiet omräknat till en årlig arbetsinkomst är minst 3 652 euro (år 2013) •personen inte har ålderspension •personen har fyllt 18 men inte 68 år. 3

4 Grundläggande fakta om försäkringen •För varje stipendium fastställs en egen försäkring för en bestämd försäkringstid – vid varje nytt stipendiebeslut granskas särskilt att villkoren för försäkringen uppfylls •Försäkringstidens längd bestäms enligt vad stipendiegivaren uppgett om arbetets begynnelse- och slutdatum eller om hur länge arbetet varar •Försäkringen börjar gälla den dag stipendiatarbetet inleds •Försäkring ska sökas inom 3 månader från att stipendiatarbetet inletts •Försäkringen kan fastställas retroaktivt för det innevarande och det föregående året. 4

5 Försäkringen baseras på arbetsinkomsten •En årlig arbetsinkomst räknas ut för stipendiaten utifrån det personliga stipendiebeloppet och arbetsperioden (stipendiebeloppet - kostnader) x 360 / antal dagar som ingår i arbetsperioden •Kostnaderna beaktas bara om stipendiegivaren har uppgett att stipendiet delvis är avsett för kostnader •Arbetsinkomsten ändras inte under försäkringstiden – indexjusteras ändå varje år Arbetsinkomsten ligger till grund för •pensionsintjänandet, OFLA-ersättningarna, LPA-sjukdagpenningen •försäkringspremierna 5

6 Avbrott i försäkringen Försäkringen kan avbrytas för minst 4 månader •Anmälan om avbrottet till LPA och stipendiegivaren •Orsaker till avbrott – sjukdom, rehabilitering, barnfödsel, vård av barn under 3 år, bevärings- eller civiltjänst, annan liknande orsak – övergång till lönearbete kan inte vara grund för avbrott •Avbrottet träder i kraft från början av följande månad •Minst 4 månader måste återstå av arbetsperioden efter avbrottet 6

7 Arbete utomlands •Arbetet kan försäkras om – villkoren för en försäkring uppfylls – stipendiaten omfattas av den finländska sociala tryggheten •Avgörs av Pensionsskyddscentralen och FPA •Reglerna varierar beroende på land – kontakta LPA •Kortvariga besök, konferens-, mäss- eller konsertresor fordrar inga specialåtgärder •Residensarbete eller längre forskarbesök – kontakta LPA 7

8 Försäkringspremier •Stipendiaten är själv skyldig att betala avgifterna för sitt försäkringsskydd •LPA skickar 1–4 försäkringsfakturor per år – om försäkringstiden är högst 6 månader bara en faktura – om längre försäkringstid är faktureringsperioden 3 månader •Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen •Vid beskattningen tas dessutom avgifter ut enligt sjukförsäkringslagen på basis av den fastställda arbetsinkomsten •Stipendiatens totalkostnad för försäkringsskyddet är ca 14 % av stipendiet 8

9 Anmälningsskyldighet Stipendiegivaren ska göra anmälan till LPA om beviljade stipendier •Lämnas in så snart alla behövliga uppgifter finns – senast 3 månader efter att utbetalningen av stipendiet börjat •Närmare anvisningar www.lpa.fi > Stipendiater > Stipendiegivarens anmälan •Bara en anmälan per beviljat stipendium Arbetsgruppledaren ska anmäla •Gruppens gemensamma kostnader specificerade •Namnen på de personer som arbetar i arbetsgruppen Stipendiaten •Skyldig att ansöka om försäkring inom 3 månader från det att arbetet börjat 9

10 Mer information •Internet www.lpa.fi > Stipendiater •Telefontjänst, växel 029 435 11 •E-post vakuutus@mela.fi – möjlighet till skyddad e-post •Försäkringsansökan via LPA:s e-tjänster – www.lpa.fi/etjanster 10


Ladda ner ppt "Försäkringsskydd för stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser