Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”"— Presentationens avskrift:

1 1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”

2 2 Medlemsolycksfall-Fritid 2009 •Ersättning för kostnader - Olycksfallsersättning - Akutersättning - Sjukhusvistelse - Rehabiliteringskostnader - Tandskadekostnader - Övriga kostnader •Kroppsskadeersättning •Medicinsk Invaliditet inkl. ärr, hjälpmedel, handikappfordon •Krisförsäkring

3 3 Medlemsolycksfall-Fritid •Olycksfallsersättning krschablonersättning för skada som medfört läkarvård ska till viss del täcka kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling år två t o m fem, högst kr om året, täcker läkarvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet

4 4 Medlemsolycksfall-Fritid •Akutersättning ersättning under akut sjuktid kr8 dagar kr15 dagar kr30 dagar +5 x krper månad från dag 31 i högst fem krmånader ersättning i sammanlagt högst 180 dagar inom 5 år

5 5 Medlemsolycksfall-Fritid •Sjukhusvistelse inskriven på sjukhus/rehabiliteringsklinik över natt i minst två dagar, in- och utskrivningsdagar inräknade 200 kr per dag i högst 180 dagar ska till viss del täcka kostnad för sjukvårdens debitering, tidningar, telefon, besökandes resor, barnpassning

6 6 Medlemsolycksfall-Fritid •Rehabilitering vid olycksfallsskada högst kr för alternativ medicinsk rehabilitering inom fem år åtgärder som görs för att förbättra den nedsatta funktionsförmågan och behovet ska kunna styrkas med läkarintyg och kvitto

7 7 Medlemsolycksfall-Fritid •Tandskadekostnader nödvändig kostnad för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen resor i samband med tandbehandling ersättning inom fem år eller på grund av ålder före 25 år

8 8 Medlemsolycksfall-Fritid •Övriga kostnader - hemhjälp som godkänts av kommunen - korttidsboende som kommunen godkänt - fotvård/hårvård - skadade glasögon, reparation eller köp av likvärdiga - skadade kläder efter avdrag av klädernas ålder - specialkläder för viss verksamhet, högst kr - reparation eller inköp av högst två guldringar, högst kr - andra kostnader, högst kr

9 9 Medlemsolycksfall-Fritid •Kroppsskadeersättning olycksfall som kräver läkarvård och inom fem år har en akut sjuktid om minst åtta dagar i en följd skadeexempel: sen- ledbandsskada, sårskada, öron- och ögonskada, benbrott, brännskada, amputation, förlust av organ, skallskada, förlamning engångsbelopp för kroppsskada från kr flera kroppsskador högst kr därutöver ersättning vid förlamning / kr

10 10 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet fasta belopp kr kr kr kr kr

11 11 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet - ersättning från 8 procent höjs ersättningen upp till 200 procent av försäkringsbeloppet (dubbel ersättning redan från 50 procent medicinsk invaliditet) från 55 år avtrappas försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år till och med 65 år invaliditetsgrader under 5 procent ger 2,5 procent av försäkringsbeloppet

12 12 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet omfattar även - klart vanprydande ärr, ingen ersättning efter 65 år - hjälpmedel vid bestående ögonskada (glasögon eller linser, högst kr) - handikappfordon, högst kr

13 13 Medlemsolycksfall-Fritid •Krisförsäkring 10 behandlingar hos psykolog för psykisk ohälsa på grund av - olycksfallsskada - nära anhörigs död - överfall, hot, rån, våldtäkt som polisanmäls - våld inom familjen som polisanmäls •4 000 kr ideell ersättning vid överfall, hot, rån, våldtäkt i samband med terapin (gäller inte våld inom familjen)

14 14 Medlemsolycksfall-Fritid 2009 Medicinsk invaliditetAlla övriga moment ingår Ingår minst - olycksfallsersättning kr - akutersättning - sjukhusvistelse Alternativ - rehabiliteringskostnader kr - tandskadekostnader kr - övriga kostnader kr - kroppsskadeersättning kr - krisförsäkring

15 15 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Enklare produkt att förstå med tydligare namn •Alla medlemmar har samma grundskydd •Ungdomligt tilltalande •Tydligare med fasta belopp, premiesäker •Jämställda villkor och premie •Fler får bättre och snabbare ersättning i akutskedet •Stimulerar återgång i arbete •Inte beroende av förändringar i rätt till sjukersättning •Underlättar vid information och utbildning

16 16 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Ersätter kostnader vid sjukhusvistelse •Ersätter alternativ rehabilitering •Ersätter tandskadekostnader utan begränsning •Rätten till ersättning för Övriga kostnader tydligare •Tydlig ideell ersättning för kroppsskadan •Psykologbehandling vid psykisk ohälsa och ideell ersättning

17 17 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Bättre ersättning i medicinsk invaliditet: •Fler får högre ersättning redan från 8 procent, från 50 procent dubbel ersättning •Bättre ersättning efter 50 år •Invaliditetsgrader under 5 procent får högre ersättning •Ersättning för glasögon eller linser vid bestående ögonskada

18 18 Medlemsolycksfall-FritidTFF kronor kronor 5 pbb 25 pbb Ålder inv.grad inv.grad ,5% % ,5% % ,5% %


Ladda ner ppt "1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”"

Liknande presentationer


Google-annonser