Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”"— Presentationens avskrift:

1 1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”

2 2 Medlemsolycksfall-Fritid 2009 •Ersättning för kostnader - Olycksfallsersättning - Akutersättning - Sjukhusvistelse - Rehabiliteringskostnader - Tandskadekostnader - Övriga kostnader •Kroppsskadeersättning •Medicinsk Invaliditet inkl. ärr, hjälpmedel, handikappfordon •Krisförsäkring

3 3 Medlemsolycksfall-Fritid •Olycksfallsersättning 1 000 krschablonersättning för skada som medfört läkarvård ska till viss del täcka kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling år två t o m fem, högst 1 000 kr om året, täcker läkarvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet

4 4 Medlemsolycksfall-Fritid •Akutersättning ersättning under akut sjuktid 1 000 kr8 dagar + 1 000 kr15 dagar + 1 000 kr30 dagar +5 x 1 000 krper månad från dag 31 i högst fem 8 000 krmånader ersättning i sammanlagt högst 180 dagar inom 5 år

5 5 Medlemsolycksfall-Fritid •Sjukhusvistelse inskriven på sjukhus/rehabiliteringsklinik över natt i minst två dagar, in- och utskrivningsdagar inräknade 200 kr per dag i högst 180 dagar ska till viss del täcka kostnad för sjukvårdens debitering, tidningar, telefon, besökandes resor, barnpassning

6 6 Medlemsolycksfall-Fritid •Rehabilitering vid olycksfallsskada högst 1 000 kr för alternativ medicinsk rehabilitering inom fem år åtgärder som görs för att förbättra den nedsatta funktionsförmågan och behovet ska kunna styrkas med läkarintyg och kvitto

7 7 Medlemsolycksfall-Fritid •Tandskadekostnader nödvändig kostnad för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen resor i samband med tandbehandling ersättning inom fem år eller på grund av ålder före 25 år

8 8 Medlemsolycksfall-Fritid •Övriga kostnader - hemhjälp som godkänts av kommunen - korttidsboende som kommunen godkänt - fotvård/hårvård - skadade glasögon, reparation eller köp av likvärdiga - skadade kläder efter avdrag av klädernas ålder - specialkläder för viss verksamhet, högst 10 000 kr - reparation eller inköp av högst två guldringar, högst 3 000 kr - andra kostnader, högst 5 000 kr

9 9 Medlemsolycksfall-Fritid •Kroppsskadeersättning olycksfall som kräver läkarvård och inom fem år har en akut sjuktid om minst åtta dagar i en följd skadeexempel: sen- ledbandsskada, sårskada, öron- och ögonskada, benbrott, brännskada, amputation, förlust av organ, skallskada, förlamning engångsbelopp för kroppsskada från 2 000 kr flera kroppsskador högst 20 000 kr därutöver ersättning vid förlamning 18 000/25 000 kr

10 10 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet fasta belopp 200 000 kr 400 000 kr 600 000 kr 800 000 kr 1 000 000 kr

11 11 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet - ersättning från 8 procent höjs ersättningen upp till 200 procent av försäkringsbeloppet (dubbel ersättning redan från 50 procent medicinsk invaliditet) från 55 år avtrappas försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år till och med 65 år invaliditetsgrader under 5 procent ger 2,5 procent av försäkringsbeloppet

12 12 Medlemsolycksfall-Fritid •Medicinsk invaliditet omfattar även - klart vanprydande ärr, ingen ersättning efter 65 år - hjälpmedel vid bestående ögonskada (glasögon eller linser, högst 7 000 kr) - handikappfordon, högst 40 000 kr

13 13 Medlemsolycksfall-Fritid •Krisförsäkring 10 behandlingar hos psykolog för psykisk ohälsa på grund av - olycksfallsskada - nära anhörigs död - överfall, hot, rån, våldtäkt som polisanmäls - våld inom familjen som polisanmäls •4 000 kr ideell ersättning vid överfall, hot, rån, våldtäkt i samband med terapin (gäller inte våld inom familjen)

14 14 Medlemsolycksfall-Fritid 2009 Medicinsk invaliditetAlla övriga moment ingår Ingår minst - olycksfallsersättning - 200 000 kr - akutersättning - sjukhusvistelse Alternativ - rehabiliteringskostnader - 400 000 kr - tandskadekostnader - 600 000 kr - övriga kostnader - 800 000 kr - kroppsskadeersättning - 1 000 000 kr - krisförsäkring

15 15 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Enklare produkt att förstå med tydligare namn •Alla medlemmar har samma grundskydd •Ungdomligt tilltalande •Tydligare med fasta belopp, premiesäker •Jämställda villkor och premie •Fler får bättre och snabbare ersättning i akutskedet •Stimulerar återgång i arbete •Inte beroende av förändringar i rätt till sjukersättning •Underlättar vid information och utbildning

16 16 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Ersätter kostnader vid sjukhusvistelse •Ersätter alternativ rehabilitering •Ersätter tandskadekostnader utan begränsning •Rätten till ersättning för Övriga kostnader tydligare •Tydlig ideell ersättning för kroppsskadan •Psykologbehandling vid psykisk ohälsa och ideell ersättning

17 17 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar •Bättre ersättning i medicinsk invaliditet: •Fler får högre ersättning redan från 8 procent, från 50 procent dubbel ersättning •Bättre ersättning efter 50 år •Invaliditetsgrader under 5 procent får högre ersättning •Ersättning för glasögon eller linser vid bestående ögonskada

18 18 Medlemsolycksfall-FritidTFF kronor kronor 5 pbb 25 pbb Ålder inv.grad 200 000 1 000 000inv.grad 205 000 1 025 000 35 2,5% 5 000 25 0001% 2 050 10 250 5 10 000 50 0005 10 250 51 250 15 34 800 174 00015 30 750 153 750 60 240 000 1 200 00060 123 000 615 000 55 2,5%5 000 25 0001% 2 050 10 250 59 500 47 5005 7 175 35 875 15 33 060 165 30015 21 525 107 625 60 228 000 1 140 00060 86 100 430 500 66 2,5%5 000 25 0001% 2 050 10 250 55 000 25 0005 2 050 10 250 15 15 660 78 30015 6 150 30 750 60 108 000 540 00060 24 600 123 000


Ladda ner ppt "1 Medlemsolycksfall-Fritid •Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till •Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”"

Liknande presentationer


Google-annonser