Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilstuna Zonta-klubb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilstuna Zonta-klubb"— Presentationens avskrift:

1 Eskilstuna Zonta-klubb
Våld i nära relationer Karin Segnestam Eskilstuna Zonta-klubb November 2012

2 Vad är våld? WHO´s def.: ”att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka …. med följd … att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder” BO´s def.: ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande inkl. sexuella övergrepp”

3 Vad är våld i nära relationer ?
Våldet kännetecknas av att den utsatte är mer eller mindre beroende av eller känslomässigt knuten till förövaren. Våldet är ofta upprepat och ingår i den utsattes vardag. Våldet sker ofta inomhus (i bostaden) utan utomstående vittnen.

4 Våldet kan ta olika utryck
Fysiskt våld Sexuellt våld Psykiskt våld Försummelse Ekonomiskt förtryck

5 Vi påminns om våld varje dag…
5

6 Historik (Sverige) Familjen var länge ett rättstomt rum. Lagen skiljde då mellan privat och offentligt våld. 1920 all husaga förbjuds (husbondens rätt att aga tjänstefolket) 1958 aga i skolan förbjuds 1965 våldtäkt inom äktenskapet olagligt 1979 lag mot barnaga 1982 misshandel i hemmet lyder under allmänt åtal 1984 våldtäkt lyder under allmänt åtal 1998 lag mot grov kvinnofridskränkning

7 Fakta Sörmland 703 polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor, känd gärningsman (2009) 531 polisanmälda misshandelsbrott mot barn, känd gärningsman 460 polisanmälda våldtäkter, motsvarar 8-9 /vecka (2011) 20-25 % av våldsbrott mot kvinnor/barn polisanmäls !? (enl BRÅ) 15 % av alla elever rapporterade att de blivit slagna av förälder/omsorgsperson, varav 42 % blivit utsatta för upprepat våld (enl LoHUng-enkäten) Ett starkt samband mellan att ha varit utsatt för våld och ohälsa hos ungdomarna… Ökande antal polisanmälda misshandelsbrott kvinnor/barn 2010 och 2011

8 Lite mer fakta… 10% av alla barn upplever varje år för våld i hemmet !! Det betyder minst 2000 barn i Sörmland ! 46% av alla kvinnor uppger att någon gång utsatts för våld av en man 5-10% av alla kvinnor utsätts i den aktuella relationen Det betyder ca kvinnor i Sörmland ! Varje år dör 5 barn i Sverige pga. våld i nära relation ! Varje år dör 17 kvinnor i Sverige pga. våld i nära relation ! I Europa är våld i nära relation den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldern 16 – 44 år !

9 Våld i nära relationer är ett samhällsproblem med ett stort mörkertal
är ett allvarligt folkhälsoproblem ! medför djupgående konsekvenser : Hälsomässiga Psykiska Sociala Ekonomiska

10 Våldets kostnader varje år (enl Socialstyrelsen)
Sjukvård, rättsväsen, socialtjänst: 3 miljarder kronor Frånvaro från arbetet: 760 miljoner kronor Sjukpeng mm: 690 miljoner kronor

11 Våga fråga ! …och lyssna på svaret !!

12 STOPP erbjuder kvinnor och män som har blivit utsatta för någon form av våld av en partner i nära relation, stöd genom samtal för att kunna förändra sin situation och bearbeta tidigare upplevelser. STOPP är en samverkan mellan socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs, Polisen, Åklagarkammaren, Kriminal-vården, och Landstinget. STOPP har också ett nära samarbete med Kvinnojouren MOA. Vem som helst kan ta kontakt. Fallet behöver inte vara polisanmält.

13

14 Information och vårdprogram: www.landstingetsormland.se/vald

15 Zonta ”16 days…” 25 nov – 10 dec 2012


Ladda ner ppt "Eskilstuna Zonta-klubb"

Liknande presentationer


Google-annonser