Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK."— Presentationens avskrift:

1

2 ■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK.

3 KONVENTION är juridiskt bindande för de länder som antagit den. DEKLARATION är moraliskt men inte juridiskt bindande. Talar om FN:s ställning i en fråga. RESOLUTION fungerar som en deklaration och kan vara bindande (beror på var den antas).

4 ■ 19% av världens parlamentariker är kvinnor. ■ 57% av de barn som inte går i skolan är flickor. ■ 70% av världens 1,3 miljarder fattiga människor är kvinnor. ■ Kvinnor 15-44 år dör oftare av våld i nära relation än av cancer, malaria, trafikolyckor eller krig kombinerat.

5 ■ Kvinnors genomsnittslön motsvarar 83% av männens. ■ Män tar ut 20% av föräldraledigheten. 60% av männen tar inte ut föräldraledighet alls under barnens första år. ■ 17 kvinnor/år avlider p g a dödligt våld i nära relationer ■ 72% av alla chefer är män.

6 ■ Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW/1979) ■ En internationell ”jämställdhetsgrundlag” - innehåller 30 artiklar ■ Sverige ratificerade CEDAW 1981 ■ Antagen av 189 av FN:s medlemsländer FLICKA SOM UTSATTS FÖR VÅLDTÄKT (KONGO).

7 1.Definition av diskriminering 2.Staters skyldighet att avskaffa diskriminering 3.Utveckling och framsteg för alla kvinnor 4.Tillfälliga åtgärder för att uppnå jämställdhet 5.Stereotypa könsroller 6.Prostitution och handel med kvinnor 7.Politiskt och offentligt liv 8.Internationellt arbete 9.Medborgarskap 10.Utbildning 11.Arbetsmarknad och arbetsplats 12.Hälsovård 13.Sociala och ekonomiska förmåner 14.Landsbygdens kvinnor 15.Likhet inför lagen 16.Jämställdhet inom äktenskap och i familjen

8 ■ Länder som antagit kvinnokonventionen rapporterar till FN vart 4:e år ■ FN undersöker dessa rapporter och ger sin bedömning genom en offentlig rapport ■ S k skuggrapporter produceras av fristående organisationer i det granskade landet

9 ■ Representanter från FN:s medlemsstater träffas för att diskutera kvinnors rättigheter ■ Fyra kvinnokonferenser: Mexico City 1975, Köpenhamn 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995 ■ Undersökningar om kvinnors situation i världen redovisas ■ Tiotusentals deltagare SAMTAL OM FN:S KVINNOKONVENTION.

10 ■ En handlingsplan från 1995 för att påskynda jämställdhetsarbete ■ 12 kritiska punkter ■ Kompletterar kvinnokonventionen ■ I Beijing Platform for Action bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. UPPFÖLJNINGSMÖTE OM PEKINGPLATTFORMEN.

11 1.Den feminiserade fattigdomen 2.Kvinnors rätt till undervisning och utbildning 3.Kvinnors hälsa 4.Våld mot kvinnor 5.Kvinnor i väpnade konflikter 6.Kvinnor och ekonomisk makt 7.Kvinnor och beslutsfattande 8.Jämställdhetsintegrering 9.Kvinnors brist på åtnjutande av MR 10. Kvinnor och medier 11. Kvinnor och miljö 12. Unga flickors situation

12 FÖR MER INFORMATION, GÅ TILL https://unwomen.se


Ladda ner ppt "■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK."

Liknande presentationer


Google-annonser