Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är världen på rätt spår? Situationen idag: Enligt EFA Global Monitoring Report 2002 Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är världen på rätt spår? Situationen idag: Enligt EFA Global Monitoring Report 2002 Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003."— Presentationens avskrift:

1 Är världen på rätt spår? Situationen idag: Enligt EFA Global Monitoring Report 2002 Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003 Ulrika Peppler Barry

2 På fel spår: 28 länder, motsvarande ca 26% av världsbefolkningen, riskerar att inte uppnå något av de internationella utbildningsmålen. Bland dessa länder finns Indien, Pakistan och Nigeria. 20 är i Afrika. Är världen på rätt spår? - 2 -

3 Delvis på rätt spår: Är världen på rätt spår?  43 länder, i vilka 35.8 % av jordens befolkning bor, har gjort framsteg under 1990- talet men riskerar att missa åtminstone ett av målen vid 2015.  I denna kategorin befinner sig länder med hög befolkning som Bangladesh, Kina, Egypten och Indonesien. - 3 -

4 På rätt spår: Är världen på rätt spår? 83 länder, motsvarande 32.4% av jordens befolkning, är på rätt spår för att uppnå utbildning för alla vid 2015. - 4 -

5 Könsskillnader i primär och sekundärskole-undervisningen: Är världen på rätt spår?  Framsteg skedde i alla regioner under 1990-talet.  Av de 128 länder för vilka vi har ‘net enrolment rates’ har 86 avskaffat könsskillnaderna vad gäller skolgång. - 5 -

6 Könsskillnader i primär och sekundärskole-undervisningen: (forts) Är världen på rätt spår?  Av de 67 andra länderna, har bara 18 en god chans att uppnå målet 2015 (men inte 2005).  Av de 49 kvarstående finns hälften i Afrika. - 6 -

7 Läskunskap för vuxna: Är världen på rätt spår? - 7 -  ca 862 miljoner personer kan inte läsa och skriva. 61% av dessa bor i Indien, Kina, Pakistan och Bangladesh.  Om inte en stor ansträngning görs kommer 79 länder inte att uppnå målet att halvera analfabetismen vid 2015.

8 Länder i kris: Är världen på rätt spår? - 8 -  Minst 73 länder befinner sig i kris eller återuppbyggnad efter en kris. Utbildning för alla i dessa länder är kostsamt och svårt.

9 Lärarbehovet: Är världen på rätt spår? - 9 -  Mellan 15 till 35 miljoner nya lärare kommer att krävas för att uppnå primärutbildning för alla vid 2015.

10 Nya resurser: Är världen på rätt spår? - 10 -  Omfattande reformer kommer att krävas i många länder tillika med budgetutökningar, för att målen ska kunna uppnås.  $5,6 miljarder extra per år kommer det att kosta att uppnå primärskolgång för alla barn samt jämställdhet mellan könen i skolan.

11 Nya resurser: (forts) Är världen på rätt spår? - 11 -  HIV/AIDS uppskattas lägga $975 miljoner till den årliga kostnaden för att uppnå primärskoleutbildning för alla barn.

12 Biståndet: Är världen på rätt spår? - 12 -  Biståndet föll kraftigt mellan 1990 och 2001.  Bilateralt bistånd, som utgör 70% av det totala biståndet, minskade med 16% från 5 miljarder till 4 miljarder. Den kraftigaste minskningen skedde år 2000 när biståndet föll till $3.5 miljarder.

13 Biståndet: (forts) Är världen på rätt spår? - 13 -  Det multilaterala biståndet föll också kraftigt under perioden. Biståndet till primärutbildningen skulle dock behöva öka fem gånger, den största delen koncentrerat till Afrika.

14 Vad är EFA Global Monitoring Report? Är världen på rätt spår? - 14 -  Rekommenderades av konferensen i Dakar  En årlig analytisk rapport som håller världen till svars  Mäter framsteg mot de sex utbildningsmålen och milleniemålen för utbildning  Framhåller effektiv politik och strategi  Varnar världssamfundet för nya utmaningar  Främjar internationell handling och samarbete  Ett grundläggande referensmaterial

15 Rapportens utveckling och organisation: Är världen på rätt spår? - 15 - Framarbetas av ett internationellt team på UNESCO, Paris, i nära samarbete med UNESCO Institute for Statistics, Montreal Bygger på egen forskning samt forskningsrapporter och analyser av specialister i hela världen. Samarbetar med UNESCOs Institut i Genève, Hamburg och Paris och med parners som UNDP, Världsbanken, UNICEF, bilaterala och enskilda organisationer Rapporten presenteras till the High-Level Group, i år 11-2 november i Indien


Ladda ner ppt "Är världen på rätt spår? Situationen idag: Enligt EFA Global Monitoring Report 2002 Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser